Header image  
 

Click here!

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 您在:CHAT ROOM / Chat & Study
 
Chat & Study

 

 您想边聊天边学习吗?

LinguHouse的聊天室是一个帮助您改进您语言水平的好地方。您有疑问吗?马上进入LinguHouse聊天室吧!在“边聊边学”板块里,我们为您准备了专门的语言学习和教学论坛。在这里,您可以与网站上其他用户互相帮助,交流解答彼此的问题。这绝对会很有意思!

在聊天室里您还会找到您感兴趣的旅游资讯,还可以和其他人分享您的旅游经验,向对方介绍您的国家,您所在的区域和城市,提出意见和建议。

 

回到顶部

 

 

Hotel Search by HotelsCombined