Header image  
 

Click here!

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 您在:CHAT ROOM / Chat & Travel
 
Chat & Travel

 

您想边聊天边计划旅游行程吗?

在LinguHouse的聊天室里您还会找到您感兴趣的旅游资讯,还可以和其他人分享您的旅游经验,向对方介绍您的国家,您所在的区域和城市,提出意见和建议。点击进入聊天室,查找“边聊边游”板块!。玩得开心!

LinguHouse的聊天室是一个帮助您改进您语言水平的好地方。在“边聊边学”板块里,我们为您准备了专门的语言学习和教学论坛。

 

回到顶部

 

 

Hotel Search by HotelsCombined