Header image  
 

Click here!

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 You are here: STUDY ROOM / World & Climate / Nature (EN-FI)
 
Nature :: Luonto

 

Nature conservation
Nature conservation (Conservation movement) is important.
What does the greenhouse effect mean?
The Kyoto Protocol aims at controlling climate change.
What is the impact of global warming?
Global warming is an inconvenient truth.
Carbon dioxide causes global warming.
How can I save energy?
We need to save water.
You can find many water saving tips in the internet.
What are the health effects of air pollution?
How can we prevent soil pollution?
Forests cover about one-third of the Earth's land area.
Approximately a half of the world's forests are tropical or subtropical.
Millions of hectares of forest are destroyed each year.
What is your opinion on animal protection?
Space
When did the sun rise this morning?
The sun rises early.
When will the sun set tonight?
The Moon orbits around the Earth
Such a beautiful moon light!
When will the next full moon be?
When will the next lunar eclipse be?
Jupiter is the biggest planet in our Solar System.
Luonnonsuojelu
Luonnonsuojelu on tärkeää.
Mitä kasvihuoneilmiö tarkoittaa?
Kioton sopimuksen tavoitteena on kontrolloida ilmastonmuutosta.
Mikä on ilmaston lämpenemisen vaikutus?
Ilmastonlämpeneminen on epämieluisa totuus.
Hiilidioksidi aiheuttaa ilmaston lämpenemistä.
Miten voin säästää energiaa?
Meidän täytyy säästää vettä.
Voit löytää useita vedensäästövinkkejä internetistä.
Mitkä ovat ilmaston saastumisen vaikutukset?
Miten voimme ehkäistä maaperän saastumista?
Metsät peittävät noin kolmanneksen maapallon maapinta-alasta.
Noin puolet maailman metsistä on trooppisia tai subtrooppisia.
Miljoonia hehtaareja metsää tuhotaan joka vuosi.
Mikä on mielipiteesi eläintensuojelusta?
Avaruus
Milloin aurinko nousi tänä aamuna?
Aurinko nousee aikaisin.
Milloin aurinko laskee tänä iltana?
Kuu kiertää maapalloa.
Miten kaunis kuutamo!
Milloin on seuraava täysikuu?
Milloin on seuraava kuunpimennys?
Jupiter on aurinkokuntamme suurin planeetta.

 

 

 

 

 

 

Hotel Search by HotelsCombined