Header image  
 

Click here!

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 You are here: STUDY ROOM / World & Climate / Weather (EN-SV)
 
Weather :: Väder

 

General
What's the weather like today?
What's the weather like tomorrow?
How is the weather forecast?
Did you hear the weather forecast on TV?
What a lovely weather!
Such a beautiful day!
Such awful weather!
It is a beautiful (fine) day (weather) today.
The weather is beautiful.
It's a bad weather.
It's clearing up.
Sunny
The sun is shining.
It's sunny.
I'm so happy because the sun shines!
I wish it was sunny and hot!
We had a sunny weather.
The weather will be sunny tomorrow.
Warm
It's warm / hot.
It's warm in the summer. The summer is warm.
It's getting hot in here!
Normally it's not this warm in April.
Cold
It's cold.
It's cold in the winter.
It was frosty this morning.
January was very cold.
Windy and cloudy
Tomorrow it will be windy.
It's too windy.
It's very windy and cloudy.
It's cloudy today.
It'll be cloudy tomorrow.
Rain and fog
Will it rain tomorrow?
It's raining.
It rains too much.
It's going to rain tomorrow.
It's foggy.
There is a beautiful rainbow.
Snow and ice
It'll snow soon.
It's snowing.
It's snowing a lot.
It will snow tomorrow.
Will it snow tomorrow?
There's frost in the window.
It was icy this morning.
I fell on ice.
Storm
A storm is coming.
What a snowstorm!
What is a blizzard?
Have you seen a dust devil (whirlwind)?
Hurricanes and typhoons are tropical storms.
There was a tornado.
It was an awful hailstorm.
Thunder and lightnings
A thunderstorm is coming.
It's thundering.
There are lightnings in the sky.
Pollen
There is pollen in the air.
There is lots of pollen in the air.
The amount of pollen in the air is big.
There is no pollen in the air.
I allmänhet
Hur är vädret i dag?
Hur blir vädret i morgon?
Hur är väderprognosen?
Hörde du väderprognosen på TV?
Vilket skönt väder (det är)!
Vilken vacker dag!
Vilket dåligt väder!
Det är skönt väder i dag.
Vädret är skönt.
Vädret är dåligt.
Det blir klart väder. Vädret blir klart.
Soligt
Solen skiner.
Det är soligt.
Jag är så glad när solen skiner.
Jag hoppas att det är soligt och hett!
Vi hade soligt väder.
Vädret ska bli soligt i morgon.
Varmt
Det är varmt / hett.
På sommaren är det varmt. Sommaren är varm.
Det blir hett här!
Vanligtvis är det inte så varmt i april. 
Kallt
Det är kallt.
Det är kallt på vintern.
Det var frost i morse.
Januari var mycket kallt.
Blåsigt och molntäckt
Det ska blåsa i morgon.
Det är för blåsigt.
Det är mycket blåsigt och molntäckt.
Det är molntäckt i dag.
Det ska vara molntäckt i morgon.
Regn och dimma
Ska det regna i morgon?
Det regnar.
Det regnar för mycket.
Det ska regna i morgon.
Det är dimma.
Där är en vacker regnbåge.
Snö och is
Snart ska det snöa.
Det snöar.
Det snöar mycket.
I morgon ska det snöa.
Ska det snöa i morgon?
Det är rimfrost på fönstret.
I morse var det isigt.
Jag föll på isen.
Storm
Stormen kommer. Det ska storma.
Vilken snöstorm!
Vad är en snöstorm?
Har du sett en sandstorm?
Hurrikaner och tyfoner är tropiska stormar.
Där var en tromb.
Det var en fruktansvärd hagelstorm.
Åskväder och blixtar
Åskan kommer.
Det åskar.
Det blixtrar på himlen.
Pollen
Det är pollen i luften.
Det är mycket pollen i luften.
Pollenmängden i luften är stor.
Det är inte pollen i luften.

 

 

 

 

 

 

Hotel Search by HotelsCombined