Header image  
 

Click here!

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 You are here: STUDY ROOM / Time & Age / General (EN-SV)
 
General :: Allmänt

 

When?
What time?
How long?
How long already?
How soon?
For how long?
How soon?
How soon?
How often?
Till when? Until when?
Since when?
How long ago?
Before
After
Always
Never
Often
Sometimes
every now and then
Seldom
Early
Late
Later
Already
Soon
as soon as possible (asap)
Now
Immediately / Right now
one moment (a moment)
At the moment / Right now
for the time being (for now)
still <> not yet
Then
Ago
Every
Last
Next
To / Up to / Till / Until
For
For a long time
From…to…
In / Within
Early
Excuse me! Do you know when the department store is open?
When will my room be ready?
He / She has not arrived yet.
När?
Vilken tid?
Hur länge?
Hur länge redan? Hur länge sedan?
Hur snabbt?
Till hur länge tid?
Hur snabbt?
Hur snabbt?
Hur ofta?
Hur länge?
Sedan när?
Hur länge sedan?
före
efter
alltid
aldrig
Ofta
ibland
då och då
sällan
tidigt
sent
senare
Redan
Snart
så snart som möjligt
Nu
genast
ett ögonblick
just nu
hittills
ännu <> inte ännu
Sedan
Varje
Senaste
Nästa
Ända
under / för / i
Länge
Från..till
Om / Efter
Tidigt
Ursäkta, vet du, när varuhuset är öppet?
När är mitt rum färdigt?
Han har inte ännu kommit.

 

 

 

 

 

 

Hotel Search by HotelsCombined