Header image  
 

Click here!

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 Olet täällä: STUDY ROOM / Sijainti & Reitti / Oikea & Vasen (FI-EN)
 
Oikea & Vasen :: Right & Left

 

Oikea
Oletko oikea- vai vasenkätinen (oikeakätinen vai vasenkätinen)?
Teatteri on oikealla.
Käänny oikealle.
Käänny oikealle Cortes-kadulle.
Käänny oikealle liikennevaloissa.
Menkää seuraaviin liikennevaloihin asti ja sitten kääntykää oikealle.
Onko se ensimmäinen katu oikealle?
Se on kolmas tie oikealla.
Vasen
Oletko oikea- vai vasenkätinen (oikeakätinen vai vasenkätinen)?
Raha-automaatti on vasemmalla.
Käänny vasemmalle.
Kääntykää vasemmalle liikennevaloissa.
Ylitä silta ja käänny vasemmalle!
Se on toinen katu vasemmalle.
Käänny ensimmäiselle kadulle vasemmalle.
Right
Are you right or left-handed (right-handed or left-handed)?
The theatre is on the right.
Turn right.
Turn right to Cortes Street.
Turn right at the traffic lights.
Go to the next traffic lights and then turn right.
Is it the first street on the right?
It's the third road on your right.
Left
Are you right or left-handed (right-handed or left-handed)?
The cash machine is on the left.
Turn left.
Turn left at the traffic lights.
Cross the bridge and turn left!
It's the second street on the left.
Turn to the first avenue on the left.

 

 

 

 

 

TAKAISIN YLÖS

 

Hotel Search by HotelsCombined