Header image  
 

Click here!

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 Olet täällä: STUDY ROOM / Raha & Numerot / Numerot & Määrät (FI-EN)
 
Numerot & Määrät :: Numbers & Amounts

 

Paljonko? Kuinka paljon?
Paljonko (Kuinka paljon) se maksaa?
Paljonko (Kuinka paljon) sinulla on rahaa?
Paljonko (Kuinka paljon) sinulla on musiikkia tietokoneellasi (PC:lläsi)?
Montako? Kuinka monta?
Montako (Kuinka monta) … sinulla on?
Montako (Kuinka monta) kertaa viikossa…?
Määrät
Ei yhtään
Ei mitään
Tuskin yhtään
Vähän / Jonkin verran
Jotakin / Jotain
Vähemmän
Harvoja
Muutamia
Paljon
Enemmän
Tarpeeksi
Ei tarpeeksi
Liikaa
Liian monta
Yhtään
Kerran
Kahdesti (kaksi kertaa)
Kolmasti (kolme kertaa)
Neljästi (neljä kertaa)
Viidesti (viisi kertaa)
Kymmenesti (kymmenen kertaa)
puoli, puolikas, puolet
neljännes, neljäsosa
kolmannes, kolmasosa
viidennes, viidesosa
pari
tusina
yhtä paljon kuin
How much?
How much is it?
How much money do you have?
How much music do you have on your PC (computer)?
How many?
How many … do you have?
How many times a week…?
Amounts
None
Nothing
Little
A little / Some
Something
Less
Few
A few
A lot of... / Lots of… - More
More
Enough
Not enough
Too much
Too many
Any
Once
Twice
Three times
Four times
Five times
Ten times
Half
a quarter
one third
one fifth
a pair of
a dozen
as much as / the same amount as / just as much

 

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
110
121
200
201
300
400
500
600
700
800
900
1 000
1 965
1 976
1 987
1 998
2 000
2 007
2 017
2 025
3 000
10 000
100 000
1 000 000
1000''
1000'''
Numerot (Perusluvut)
nolla
yksi
kaksi
kolme
neljä
viisi
kuusi
seitsemän
kahdeksan
yhdeksän
kymmenen
yksitoista
kaksitoista
kolmetoista
neljätoista
viisitoista
kuusitoista
seitsemäntoista
kahdeksantoista
yhdeksäntoista
kaksikymmentä
kaksikymmentäyksi
kaksikymmentäkaksi
kaksikymmentäkolme
kaksikymmentäneljä
kaksikymmentäviisi
kaksikymmentäkuusi
kaksikymmentäseitsemän
kaksikymmentäkahdeksan
kaksikymmentäyhdeksän
kolmekymmentä
kolmekymmentäyksi
kolmekymmentäkaksi
kolmekymmentäkolme
kolmekymmentäneljä
kolmekymmentäviisi
kolmekymmentäkuusi
kolmekymmentäseitsemän
kolmekymmentäkahdeksan
kolmekymmentäyhdeksän
neljäkymmentä
neljäkymmentäyksi
neljäkymmentäkaksi
neljäkymmentäkolme
neljäkymmentäneljä
neljäkymmentäviisi
neljäkymmentäkuusi
neljäkymmentäseitsemän
neljäkymmentäkahdeksan
neljäkymmentäyhdeksän
viisikymmentä
viisikymmentäyksi
viisikymmentäkaksi
viisikymmentäkolme
viisikymmentäneljä
viisikymmentäviisi
viisikymmentäkuusi
viisikymmentäseitsemän
viisikymmentäkahdeksan
viisikymmentäyhdeksän
kuusikymmentä
kuusikymmentäyksi
kuusikymmentäkaksi
kuusikymmentäkolme
kuusikymmentäneljä
kuusikymmentäviisi
kuusikymmentäkuusi
kuusikymmentäseitsemän
kuusikymmentäkahdeksan
kuusikymmentäyhdeksän
seitsemänkymmentä
seitsemänkymmentäyksi
seitsemänkymmentäkaksi
seitsemänkymmentäkolme
seitsemänkymmentäneljä
seitsemänkymmentäviisi
seitsemänkymmentäkuusi
seitsemänkymmentäseitsemän
seitsemänkymmentäkahdeksan
seitsemänkymmentäyhdeksän
kahdeksankymmentä
kahdeksankymmentäyksi
kahdeksankymmentäkaksi
kahdeksankymmentäkolme
kahdeksankymmentäneljä
kahdeksankymmentäviisi
kahdeksankymmentäkuusi
kahdeksankymmentäseitsemän
kahdeksankymmentäkahdeksan
kahdeksankymmentäyhdeksän
yhdeksänkymmentä
yhdeksänkymmentäyksi
yhdeksänkymmentäkaksi
yhdeksänkymmentäkolme
yhdeksänkymmentäneljä
yhdeksänkymmentäviisi
yhdeksänkymmentäkuusi
yhdeksänkymmentäseitsemän
yhdeksänkymmentäkahdeksan
yhdeksänkymmentäyhdeksän
sata
satayksi
satakymmenen
satakaksikymmentäyksi
kaksisataa
kaksisataayksi
kolmesataa
neljäsataa
viisisataa
kuusisataa
seitsemänsataa
kahdeksansataa
yhdeksänsataa
tuhat
tuhatyhdeksänsataakuusikymmentäviisi
tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentäkuusi
tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäseitsemän
tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkahdeksan
kaksituhatta
kaksituhattaseitsemän
kaksituhattaseitsemäntoista
kaksituhattakaksikymmentäviisi
kolmetuhatta
kymmenentuhatta
satatuhatta
miljoona
miljardi
biljoona
Numbers
zero
one
two
three
four
five
six
seven
eight
nine
ten
eleven
twelve
thirteen
fourteen
fifteen
sixteen
seventeen
eighteen
nineteen
twenty
twenty-one
twenty-two
twenty-three
twenty-four
twenty-five
twenty-six
twenty-seven
twenty-eight
twenty-nine
thirty
thirty-one
thirty-two
thirty-three
thirty-four
thirty-five
thirty-six
thirty-seven
thirty-eight
thirty-nine
forty
forty-one
forty-two
forty-three
forty-four
forty-five
forty-six
forty-seven
forty-eight
forty-nine
fifty
fifty-one
fifty-two
fifty-three
fifty-four
fifty-five
fifty-six
fifty-seven
fifty-eight
fifty-nine
sixty
sixty-one
sixty-two
sixty-three
sixty-four
sixty-five
sixty-six
sixty-seven
sixty-eight
sixty-nine
seventy
seventy-one
seventy-two
seventy-three
seventy-four
seventy-five
seventy-six
seventy-seven
seventy-eight
seventy-nine
eighty
eighty-one
eighty-two
eighty-three
eighty-four
eighty-five
eighty-six
eighty-seven
eighty-eight
eighty-nine
ninety
ninety-one
ninety-two
ninety-three
ninety-four
ninety-five
ninety-six
ninety-seven
ninety-eight
ninety-nine
one hundred
one hundred one
one hundred ten
one hundred twentyone
two hundred
two hundred one
three hundred
four hundred
five hundred
six hundred
seven hundred
eight hundred
nine hundred
a thousand
nineteen sixty-five
nineteen seventy-six
nineteen eighty-seven
nineteen ninety-eight
two thousand
two thousand and seven
two thousand and seventeen
two thousand and twenty-five
three thousand
ten thousand
one hundred thousand
a million
a billion (1000'')
a billion (1000'')

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
110
121
200
201
300
400
500
600
700
800
900
1 000
1 965
1 976
1 987
1 998
2 000
2 007
2 017
2 025
3 000
10 000
100 000
1 000 000
1000''
1000'''
Järjestysnumerot
ensimmäinen
toinen
kolmas
neljäs
viides
kuudes
seitsemäs
kahdeksas
yhdeksäs
kymmenes
yhdestoista
kahdestoista
kolmastoista
neljästoista
viidestoista
kuudestoista
seitsemästoista
kahdeksastoista
yhdeksästoista
kahdeskymmenes
kahdeskymmenesensimmäinen
kahdeskymmenestoinen
kahdeskymmeneskolmas
kahdeskymmenesneljäs
kahdeskymmenesviides
kahdeskymmeneskuudes
kahdeskymmenesseitsemäs
kahdeskymmeneskahdeksas
kahdeskymmenesyhdeksäs
kolmaskymmenes
kolmaskymmenesensimmäinen
kolmaskymmenestoinen
kolmaskymmeneskolmas
kolmaskymmenesneljäs
kolmaskymmenesviides
kolmaskymmeneskuudes
kolmaskymmenesseitsemäs
kolmaskymmeneskahdeksas
kolmaskymmenesyhdeksäs
neljäskymmenes
neljäskymmenesensimmäinen
neljäskymmenestoinen
neljäskymmeneskolmas
neljäskymmenesneljäs
neljäskymmenesviides
neljäskymmeneskuudes
neljäskymmenesseitsemäs
neljäskymmeneskahdeksas
neljäskymmenesyhdeksäs
viideskymmenes
viideskymmenesensimmäinen
viideskymmenestoinen
viideskymmeneskolmas
viideskymmenesneljäs
viideskymmenesviides
viideskymmeneskuudes
viideskymmenesseitsemäs
viideskymmeneskahdeksas
viideskymmenesyhdeksäs
kuudeskymmenes
kuudeskymmenesensimmäinen
kuudeskymmenestoinen
kuudeskymmeneskolmas
kuudeskymmenesneljäs
kuudeskymmenesviides
kuudeskymmeneskuudes
kuudeskymmenesseitsemäs
kuudeskymmeneskahdeksas
kuudeskymmenesyhdeksäs
seitsemäskymmenes
seitsemäskymmenesensimmäinen
seitsemäskymmenestoinen
seitsemäskymmeneskolmas
seitsemäskymmenesneljäs
seitsemäskymmenesviides
seitsemäskymmeneskuudes
seitsemäskymmenesseitsemäs
seitsemäskymmeneskahdeksas
seitsemäskymmenesyhdeksäs
kahdeksaskymmenes
kahdeksaskymmenesensimmäinen
kahdeksaskymmenestoinen
kahdeksaskymmeneskolmas
kahdeksaskymmenesneljäs
kahdeksaskymmenesviides
kahdeksaskymmeneskuudes
kahdeksaskymmenesseitsemäs
kahdeksaskymmeneskahdeksas
kahdeksaskymmenesyhdeksäs
yhdeksäskymmenes
yhdeksäskymmenesensimmäinen
yhdeksäskymmenestoinen
yhdeksäskymmeneskolmas
yhdeksäskymmenesneljäs
yhdeksäskymmenesviides
yhdeksäskymmeneskuudes
yhdeksäskymmenesseitsemäs
yhdeksäskymmeneskahdeksas
yhdeksäskymmenesyhdeksäs
sadas
sadasensimmäinen
sadaskymmenes
sadaskahdeskymmenesensimmäinen
kahdessadas
kahdessadasensimmäinen
kolmassadas
neljässadas
viidessadas
kuudessadas
seitsemässadas
kahdeksassadas
yhdeksässadas
tuhannes
tuhatyhdeksänsataakuusikymmentäviisi
tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentäkuusi
tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäseitsemän
tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkahdeksan
kahdestuhannes
kahdestuhannesseitsemäs
kahdestuhannesseitsemästoista
kahdestuhanneskahdeskymmenesviides
kolmastuhannes
kymmenestuhannes
sadastuhannes
miljoonas
miljardis
biljoonas
Ordinal numbers
first
second
third
fourth
fifth
sixth
seventh
eighth
ninth
tenth
eleventh
twelveth
thirteenth
fourteenth
fifteenth
sixteenth
seventeenth
eighteenth
nineteenth
twentieth
twenty-first
twenty-second
twenty-third
twenty-fourth
twenty-fifth
twenty-sixth
twenty-seventh
twenty-eighth
twenty-ninth
thirtieth
thirty-first
thirty-second
thirty-third
thirty-fourth
thirty-fifth
thirty-sixth
thirty-seventh
thirty-eighth
thirty-ninth
fortieth
forty-first
forty-second
forty-third
forty-fourth
forty-fifth
forty-sixth
forty-seventh
forty-eighth
forty-ninth
fiftieth
fifty-first
fifty-second
fifty-third
fifty-fourth
fifty-fifth
fifty-sixth
fifty-seventh
fifty-eighth
fifty-ninth
sixtieth
sixty-first
sixty-second
sixty-third
sixty-fourth
sixty-fifth
sixty-sixth
sixty-seventh
sixty-eighth
sixty-ninth
seventieth
seventy-first
seventy-second
seventy-third
seventy-fourth
seventy-fifth
seventy-sixth
seventy-seventh
seventy-eighth
seventy-ninth
eightieth
eighty-first
eighty-second
eighty-third
eighty-fourth
eighty-fifth
eighty-sixth
eighty-seventh
eighty-eighth
eighty-ninth
ninetieth
ninety-first
ninety-second
ninety-third
ninety-fourth
ninety-fifth
ninety-sixth
ninety-seventh
ninety-eighth
ninety-ninth
hundredth
hundred first 
hundred tenth
hundred twentyfirst
two hundredth
two hundred first
three hundredth
four hundredth
five hundredth
six hundredth
seven hundredth
eight hundredth
nine hundredth
thousandth
nineteen sixty-fifth
nineteen seventy-sixth
nineteen eighty-seventh
nineteen ninety-eighth
two thousandth
two thousand and seventh
two thousand and seventeenth
two thousand and twenty-fifth
three thousandth
ten thousandth
one hundred thousandth
millionth
billionth (1000'')
billionth (1000'')

 

 

 

 

 

TAKAISIN YLÖS

 

Hotel Search by HotelsCombined