Header image  
 

Click here!

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 Olet täällä: STUDY ROOM / Raha & Numerot / Numerot & Määrät (FI-ES)
 
Numerot & Määrät :: Números & Cantidades

 

Paljonko? Kuinka paljon?
Paljonko (Kuinka paljon) se maksaa?
Paljonko (Kuinka paljon) sinulla on rahaa?
Paljonko (Kuinka paljon) sinulla on musiikkia tietokoneellasi (PC:lläsi)?
Montako? Kuinka monta?
Montako (Kuinka monta) … sinulla on?
Montako (Kuinka monta) kertaa viikossa…?
Määrät
Ei yhtään
Ei mitään
Tuskin yhtään
Vähän / Jonkin verran
Jotakin / Jotain
Vähemmän
Harvoja
Muutamia
Paljon
Enemmän
Tarpeeksi
Ei tarpeeksi
Liikaa
Liian monta
Yhtään
Kerran
Kahdesti (kaksi kertaa)
Kolmasti (kolme kertaa)
Neljästi (neljä kertaa)
Viidesti (viisi kertaa)
Kymmenesti (kymmenen kertaa)
puoli, puolikas, puolet
neljännes, neljäsosa
kolmannes, kolmasosa
viidennes, viidesosa
pari
tusina
yhtä paljon kuin
¿Cuánto?   ¿Cuánta?
¿Cuánto es?
¿Cuánto dinero tienes?
¿Cuánta musica tienes en tu ordenador ?
¿Cuántos?   ¿Cuántas?
¿Cuántos ... tienes?
¿Cuántas veces a la semana....?
Cantidades
Ninguno / ninguna / ningunos / ningunas
Nada
casi nada
poco / poca
algo
menos
apenas
alguno / alguna / algunos / algunas / varios / varias
mucho / mucha / muchos / muchas
más
bastante / bastantes
insuficiente / insuficientes
demasiado / demasiada 
demasiados / demasiadas
ninguno / ni uno / ni una
una vez
dos veces / el doble / doblemente
tres veces / el triple / triplemente
cuatro veces / el cuádruple / cuadruplemente
cinco veces / el quíntuple / quintuplemente
diez veces
medio / media / la mitad 
cuarto / una cuarta parte
tercio / una tercera parte
quinto / una quinta parte
par
docena
tanto

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
110
121
200
201
300
400
500
600
700
800
900
1 000
1 965
1 976
1 987
1 998
2 000
2 007
2 017
2 025
3 000
10 000
100 000
1 000 000
1000''
1000'''
Numerot (Perusluvut)
nolla
yksi
kaksi
kolme
neljä
viisi
kuusi
seitsemän
kahdeksan
yhdeksän
kymmenen
yksitoista
kaksitoista
kolmetoista
neljätoista
viisitoista
kuusitoista
seitsemäntoista
kahdeksantoista
yhdeksäntoista
kaksikymmentä
kaksikymmentäyksi
kaksikymmentäkaksi
kaksikymmentäkolme
kaksikymmentäneljä
kaksikymmentäviisi
kaksikymmentäkuusi
kaksikymmentäseitsemän
kaksikymmentäkahdeksan
kaksikymmentäyhdeksän
kolmekymmentä
kolmekymmentäyksi
kolmekymmentäkaksi
kolmekymmentäkolme
kolmekymmentäneljä
kolmekymmentäviisi
kolmekymmentäkuusi
kolmekymmentäseitsemän
kolmekymmentäkahdeksan
kolmekymmentäyhdeksän
neljäkymmentä
neljäkymmentäyksi
neljäkymmentäkaksi
neljäkymmentäkolme
neljäkymmentäneljä
neljäkymmentäviisi
neljäkymmentäkuusi
neljäkymmentäseitsemän
neljäkymmentäkahdeksan
neljäkymmentäyhdeksän
viisikymmentä
viisikymmentäyksi
viisikymmentäkaksi
viisikymmentäkolme
viisikymmentäneljä
viisikymmentäviisi
viisikymmentäkuusi
viisikymmentäseitsemän
viisikymmentäkahdeksan
viisikymmentäyhdeksän
kuusikymmentä
kuusikymmentäyksi
kuusikymmentäkaksi
kuusikymmentäkolme
kuusikymmentäneljä
kuusikymmentäviisi
kuusikymmentäkuusi
kuusikymmentäseitsemän
kuusikymmentäkahdeksan
kuusikymmentäyhdeksän
seitsemänkymmentä
seitsemänkymmentäyksi
seitsemänkymmentäkaksi
seitsemänkymmentäkolme
seitsemänkymmentäneljä
seitsemänkymmentäviisi
seitsemänkymmentäkuusi
seitsemänkymmentäseitsemän
seitsemänkymmentäkahdeksan
seitsemänkymmentäyhdeksän
kahdeksankymmentä
kahdeksankymmentäyksi
kahdeksankymmentäkaksi
kahdeksankymmentäkolme
kahdeksankymmentäneljä
kahdeksankymmentäviisi
kahdeksankymmentäkuusi
kahdeksankymmentäseitsemän
kahdeksankymmentäkahdeksan
kahdeksankymmentäyhdeksän
yhdeksänkymmentä
yhdeksänkymmentäyksi
yhdeksänkymmentäkaksi
yhdeksänkymmentäkolme
yhdeksänkymmentäneljä
yhdeksänkymmentäviisi
yhdeksänkymmentäkuusi
yhdeksänkymmentäseitsemän
yhdeksänkymmentäkahdeksan
yhdeksänkymmentäyhdeksän
sata
satayksi
satakymmenen
satakaksikymmentäyksi
kaksisataa
kaksisataayksi
kolmesataa
neljäsataa
viisisataa
kuusisataa
seitsemänsataa
kahdeksansataa
yhdeksänsataa
tuhat
tuhatyhdeksänsataakuusikymmentäviisi
tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentäkuusi
tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäseitsemän
tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkahdeksan
kaksituhatta
kaksituhattaseitsemän
kaksituhattaseitsemäntoista
kaksituhattakaksikymmentäviisi
kolmetuhatta
kymmenentuhatta
satatuhatta
miljoona
miljardi
biljoona
Números (números cardinales)
cero
uno
dos
tres
cuatro
cinco
seis
siete
ocho
nueve
diez
once
doce
trece
catorce
quince
dieciséis
diecisiete
dieciocho
diecinueve
veinte
veintiuno
veintidós
veintitrés
veinticuatro
veinticinco
veintiséis
veintisiete
veintiocho
veintinueve
treinta
treinta y uno
treinta y dos
treinta y tres
treinta y cuatro
treinta y cinco 
treinta y seis
treinta y siete
treinta y ocho
treinta y nueve 
cuarenta
cuarenta y uno
cuarenta y dos
cuarenta y tres
cuarenta y cuatro
cuarenta y cinco
cuarenta y seis
cuarenta y siete
cuarenta y ocho
cuarenta y nueve
cincuenta
cincuenta y uno
cincuenta y dos
cincuenta y tres
cincuenta y cuatro
cincuenta y cinco
cincuenta y seis
cincuenta y siete
cincuenta y ocho
cincuenta y nueve
sesenta
sesenta y uno
sesenta y dos
sesenta y tres
sesenta y cuatro
sesenta y cinco
sesenta y seis
sesenta y siete
sesenta y ocho
sesenta y nueve
setenta
setenta y uno
setenta y dos
setenta y tres
setenta y cuatro
setenta y cinco
setenta y seis
setenta y siete
setenta y ocho
setenta y nueve
ochenta
ochenta y uno
ochenta y dos
ochenta y tres
ochenta y cuatro
ochenta y cinco
ochenta y seis
ochenta y siete
ochenta y ocho
ochenta y nueve
noventa
noventa y uno
noventa y dos 
noventa y tres
noventa y cuatro
noventa y cinco
noventa y seis
noventa y siete
noventa y ocho
noventa y nueve
cien
ciento uno
ciento diez
ciento veintiuno
doscientos
doscientos uno
trescientos
cuatrocientos
quinientos
seiscientos
setecientos
ochocientos
novecientos
mil
mil novecientos sesenta y cinco
mil novecientos setenta y seis
mil novecientos noventa y siete
mil novecientos noventa y ocho
dos mil
dos mil siete
dos mil diecisiete
dos mil veinticinco
tres mil
diez mil
cien mil
un millón
mil millones 
un billón

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
110
121
200
201
300
400
500
600
700
800
900
1 000
1 965
1 976
1 987
1 998
2 000
2 007
2 017
2 025
3 000
10 000
100 000
1 000 000
1000''
1000'''
Järjestysnumerot
ensimmäinen
toinen
kolmas
neljäs
viides
kuudes
seitsemäs
kahdeksas
yhdeksäs
kymmenes
yhdestoista
kahdestoista
kolmastoista
neljästoista
viidestoista
kuudestoista
seitsemästoista
kahdeksastoista
yhdeksästoista
kahdeskymmenes
kahdeskymmenesensimmäinen
kahdeskymmenestoinen
kahdeskymmeneskolmas
kahdeskymmenesneljäs
kahdeskymmenesviides
kahdeskymmeneskuudes
kahdeskymmenesseitsemäs
kahdeskymmeneskahdeksas
kahdeskymmenesyhdeksäs
kolmaskymmenes
kolmaskymmenesensimmäinen
kolmaskymmenestoinen
kolmaskymmeneskolmas
kolmaskymmenesneljäs
kolmaskymmenesviides
kolmaskymmeneskuudes
kolmaskymmenesseitsemäs
kolmaskymmeneskahdeksas
kolmaskymmenesyhdeksäs
neljäskymmenes
neljäskymmenesensimmäinen
neljäskymmenestoinen
neljäskymmeneskolmas
neljäskymmenesneljäs
neljäskymmenesviides
neljäskymmeneskuudes
neljäskymmenesseitsemäs
neljäskymmeneskahdeksas
neljäskymmenesyhdeksäs
viideskymmenes
viideskymmenesensimmäinen
viideskymmenestoinen
viideskymmeneskolmas
viideskymmenesneljäs
viideskymmenesviides
viideskymmeneskuudes
viideskymmenesseitsemäs
viideskymmeneskahdeksas
viideskymmenesyhdeksäs
kuudeskymmenes
kuudeskymmenesensimmäinen
kuudeskymmenestoinen
kuudeskymmeneskolmas
kuudeskymmenesneljäs
kuudeskymmenesviides
kuudeskymmeneskuudes
kuudeskymmenesseitsemäs
kuudeskymmeneskahdeksas
kuudeskymmenesyhdeksäs
seitsemäskymmenes
seitsemäskymmenesensimmäinen
seitsemäskymmenestoinen
seitsemäskymmeneskolmas
seitsemäskymmenesneljäs
seitsemäskymmenesviides
seitsemäskymmeneskuudes
seitsemäskymmenesseitsemäs
seitsemäskymmeneskahdeksas
seitsemäskymmenesyhdeksäs
kahdeksaskymmenes
kahdeksaskymmenesensimmäinen
kahdeksaskymmenestoinen
kahdeksaskymmeneskolmas
kahdeksaskymmenesneljäs
kahdeksaskymmenesviides
kahdeksaskymmeneskuudes
kahdeksaskymmenesseitsemäs
kahdeksaskymmeneskahdeksas
kahdeksaskymmenesyhdeksäs
yhdeksäskymmenes
yhdeksäskymmenesensimmäinen
yhdeksäskymmenestoinen
yhdeksäskymmeneskolmas
yhdeksäskymmenesneljäs
yhdeksäskymmenesviides
yhdeksäskymmeneskuudes
yhdeksäskymmenesseitsemäs
yhdeksäskymmeneskahdeksas
yhdeksäskymmenesyhdeksäs
sadas
sadasensimmäinen
sadaskymmenes
sadaskahdeskymmenesensimmäinen
kahdessadas
kahdessadasensimmäinen
kolmassadas
neljässadas
viidessadas
kuudessadas
seitsemässadas
kahdeksassadas
yhdeksässadas
tuhannes
tuhatyhdeksänsataakuusikymmentäviisi
tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentäkuusi
tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäseitsemän
tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkahdeksan
kahdestuhannes
kahdestuhannesseitsemäs
kahdestuhannesseitsemästoista
kahdestuhanneskahdeskymmenesviides
kolmastuhannes
kymmenestuhannes
sadastuhannes
miljoonas
miljardis
biljoonas
Números (números ordinales)
primero
segundo
tercero
cuarto
quinto
sexto
séptimo
octavo
noveno / nono
décimo
undécimo 
duodécimo 
decimotercero 
decimocuarto 
decimoquinto
decimosexto 
decimoséptimo 
decimoctavo 
decimonoveno  / décimonono
vigésimo
vigésimo primero
vigésimo segundo
vigésimo tercero
vigésimo cuarto
vigésimo quinto
vigésimo sexto
vigésimo séptimo
vigésimo octavo
vigésimo noveno
trigésimo
trigésimo primero
trigésimo segundo
trigésimo tercero
trigésimo cuarto
trigésimo quinto
trigésimo sexto
trigésimo séptimo
trigésimo octavo
trigésimo noveno
cuadragésimo
cuadragésimo primero
cuadragésimo segundo
cuadragésimo tercero
cuadragésimo cuarto
cuadragésimo quinto
cuadragésimo sexto
cuadragésimo séptimo
cuadragésimo octavo
cuadragésimo noveno
quincuagésimo
quincuagésimo primero
quincuagésimo segundo
quincuagésimo tercero
quincuagésimo cuarto
quincuagésimo quinto
quincuagésimo sexto
quincuagésimo séptimo
quincuagésimo octavo
quincuagésimo noveno
sexagésimo
sexagésimo primero
sexagésimo segundo
sexagésimo tercero
sexagésimo cuarto
sexagésimo quinto
sexagésimo sexto
sexagésimo séptimo
sexagésimo octavo
sexagésimo noveno
septuagésimo
septuagésimo primero
septuagésimo segundo
septuagésimo tercero
septuagésimo cuarto
septuagésimo quinto
septuagésimo sexto
septuagésimo séptimo
septuagésimo octavo
septuagésimo noveno
octogésimo
octogésimo primero
octogésimo segundo
octogésimo tercero
octogésimo cuarto
octogésimo quinto
octogésimo sexto
octogésimo séptimo
octogésimo octavo
octogésimo noveno
nonagésimo
nonagésimo primero
nonagésimo segundo
nonagésimo tercero
nonagésimo cuarto
nonagésimo quinto
nonagésimo sexto
nonagésimo séptimo
nonagésimo octavo
nonagésimo noveno
centésimo
centésimo primero
centésimo décimo
centésimo vigésimo primero
duocentésimo
duocentésimo primero
tricentésimo
cuadringentésimo
quingentésimo
sexcentésimo
septingentésimo
octingentésimo
noningentésimo
milésimo
milésimo noningentésimo sexagésimo quinto
milésimo noningentésimo septuagésimo sexto
milésimo noningentésimo octogésimo séptimo
milésimo noningentésimo nonagésimo octavo
duo milésimo
duo milésimo séptimo
duo milésimo decimoséptimo
segundo milésimo 
tercer milésimo
décimo milésimo
centésimo milésimo
millonésimo
milésimo millonésimo
billonésimo

 

 

 

 

 

 

 

TAKAISIN YLÖS

 

Hotel Search by HotelsCombined