Header image  
 

Click here!

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 Olet täällä: STUDY ROOM / Työ / Internet-sivun kääntäminen (FI-ZH)
 
Internet-sivun kääntäminen
某一网站的翻译 / 某一網站的翻譯 / mǒu yī wǎng zhàn de fān yì

 

Tervetuloa LinguHousen internet-sivuille!
Etusivu / Pääsivu
"Ylös sivulla"
Sivukartta
Muut sivut
<< Edellinen (takaisin)
Seuraava >> 
Etsi:
Löydä!
Hakutulokset
Yhteystiedot
Ota yhteyttä!
Miten voin ottaa teihin yhteyttä? Miten tavoitan teidät?
Tietoa meistä
Kommentit ja ehdotukset ovat tervetulleita!
Lisää suosikkeihini!
Kerro kaverillesi!
Rekisteröityminen
Täytä tämä rekisteröitymislomake
Rekisteröidy ilmaiseksi!
Tämä palvelu on täysin ilmainen.
Apua keskustelufoorumi-rekisteröitymiseen:
Apua & UKK (FAQ)
Pahoittelumme, sivulla on virhe.
Ilmoita meille ongelmasta.
Kerro meille mahdollisista ongelmista
Kaikki ajat ilmoitetaan GMT:n mukaisina.
Valitse kieli
Klikkaa tästä!
Linkit
Linkit eivät toimi.
Sinulle avautuu uusi ikkuna.
Kuvagalleria
Keskustelufoorumi
Tämä on minun blogini.
Arvostele tätä blogia!
Tilastot
Tällä hetkellä 769 käyttäjää on yhteydessä LinguHouse.com -palveluun
Kaikki oikeudet pidätetään.
Grafiikka ja ulkoasu ovat kokonaan LinguHouse:n omaisuutta.
欢迎来到LinguHouse网站! / 歡迎來到LinguHouse網站! /  huān yíng lái dàoLinguHouse wǎng zhàn! 
主页 / 主頁 /  zhǔ yè 
回到顶部 / 回到頂部 /  huí dào dǐng bù 
网站项目 / 網站專案 /  wǎng zhàn xiàng mù 
其他页面 / 其他頁面 /  qí tā yè miàn 
上一个 / 上一個 /  shàng yī gè 
下一个 / 下一個 /  xià yī gè 
搜寻 / 搜尋 /  sōu xún 
查找! / 查找! /  chá zhǎo! 
搜寻结果 / 搜尋結果 /  sōu xún jié guǒ 
联系资料 / 聯繫資料 /  lián xì zī liào 
联系我们! / 聯繫我們! /  lián xì wǒ men! 
我怎么联系你们? / 我怎麽聯繫你們? /  wǒ zěn mo lián xì nǐ men? 
关于我们。 / 關於我們。 /  guān yú wǒ men。 
欢迎提意见或建议。 / 歡迎提意見或建議。 /  huān yíng tí yì jiàn huò jiàn yì。 
加到我的最爱! / 加到我的最愛! /  jiā dào wǒ de zuì ài! 
告诉您的朋友。 / 告訴您的朋友。 /  gào sù nín de péng yǒu。 
注册 / 註冊 /  zhù cè 
请把这个注册表填一下。 / 請把這個註冊表填一下。 /  qǐng bǎ zhè gè zhù cè biǎo tián yī xià。 
免费注册! / 免費註冊! /  miǎn fèi zhù cè! 
服务完全免费。 / 服務完全免費。 /  fú wù wán quán miǎn fèi。 
论坛注册指引。 / 論壇註冊指引。 /  lùn tán zhù cè zhǐ yǐn。 
问题与支援 / 問題與支援 /  wèn tí yǔ zhī yuán 
对不起,页面出现错误。 / 對不起,頁面出現錯誤。 /  duì bù qǐ,yè miàn chū xiàn cuò wù。 
举报问题。 / 舉報問題。 /  jǔ bào wèn tí。 
告诉我们可能发生的问题。 / 告訴我們可能發生的問題。 /  gào sù wǒ men kě néng fā shēng de wèn tí。 
所有时间均为格林威治时间。 / 所有時間均爲格林威治時間。 /  suǒ yǒu shí jiān jūn wéi gé lín wēi zhì shí jiān。 
选择语言。 / 選擇語言。 /  xuǎn zé yǔ yán。 
点击这里! / 點擊這裏! /  diǎn jī zhè lǐ! 
链接 / 鏈結 /  liàn jiē 
链接失效了。 / 鏈結失效了。 /  liàn jiē shī xiào le。 
将会开启一个新视窗。 / 將會開啓一個新視窗。 /  jiāng huì kāi qǐ yī gè xīn shì chuāng。 
影集 / 影集 /  yǐng jí 
论坛 / 論壇 /  lùn tán 
这是我的博客。 / 這是我的博客。 /  zhè shì wǒ de bó kè。 
给博客打分! / 給博客打分! /  gěi bó kè dǎ fēn! 
统计数据 / 統計資料 /  tǒng jì shù jù 
目前有七百六十九人在线。 / 目前有七百六十九人在線。 /  mù qián yǒu qī bǎi liù shí jiǔ rén zài xiàn。 
所有权力保留。 / 所有權力保留。 /  suǒ yǒu quán lì bǎo liú。 
图像、版面和指南均为LinguHouse的权力范围。 / 圖像、版面和指南均爲LinguHouse的權力範圍。 /  tú xiàng、bǎn miàn hé zhǐ nán jūn wéiLinguHouse de quán lì fàn wéi。 

 

 

TAKAISIN YLÖS

 

Hotel Search by HotelsCombined