Header image  
 

Click here!

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 Olet täällä: STUDY ROOM / Kulttuuri & Viihde / Viihde (FI-ZH)
 
Viihde :: 娱乐 / 娛樂 / yú lè

 

Eläintarha ja huvipuisto
Lapsemme rakastivat sitä huvipuistoa.
Kävittekö eläintarhassa?
Pelit ja lelut
Tuolla on kiva lelukauppa.
Missä videopelit ovat?
Mikä pelikonsoli on paras?
Tämä tietokonepeli on vaikea.
Minkälaisia leluja tai pelejä teillä on pienille lapsille?
Ostan tuon nuken kummilapselleni.
Suloinen pehmonalle (nallekarhu)!
Voisitteko paketoida tämän lelun?
动物园和游乐场 / 動物園和遊樂場 /  dòng wù yuán hé yóu lè cháng 
孩子们都很喜欢游乐场。 / 孩子們都很喜歡遊樂場。 /  hái zi men dōu hěn xǐ huān yóu lè cháng。 
你去过动物园。 / 你去過動物園。 /  nǐ qù guò dòng wù yuán。 
游戏和玩具 / 遊戲和玩具 /  yóu xì hé wán jù 
那家玩具店不错。 / 那家玩具店不錯。 /  nà jiā wán jù diàn bú cuò。 
电子游戏在哪? / 電子遊戲在哪? /  diàn zi yóu xì zài nǎ? 
哪款游戏最好啊? / 哪款遊戲最好啊? /  nǎ kuǎn yóu xì zuì hǎo a? 
电脑游戏很难玩。 / 電腦遊戲很難玩。 /  diàn nǎo yóu xì hěn nán wán。 
有哪些玩具或游戏是给小孩玩的吗? / 有哪些玩具或遊戲是給小孩玩的嗎? /  yǒu nǎ xiē wán jù huò yóu xì shì gěi xiǎo hái wán de ma? 
我要买那个洋娃娃送给我干女儿。 / 我要買那個洋娃娃送給我幹女兒。 /  wǒ yào mǎi nà gè yáng wá wá sòng gěi wǒ gàn nǚ ér。 
这个泰迪熊真可爱! / 這個泰迪熊真可愛! /  zhè gè tài dí xióng zhēn kě ài! 
麻烦您把这个玩具包一下好吗? / 麻煩您把這個玩具包一下好嗎? /  má fán nín bǎ zhè gè wán jù bāo yī xià hǎo ma? 

 

 

TAKAISIN YLÖS

 

Hotel Search by HotelsCombined