Header image  
 

Click here!

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 Olet täällä: STUDY ROOM / Sijainti & Reitti / Yläkerta & Alakerta (FI-ZH)
 
Yläkerta & Alakerta :: 楼上楼下 / 樓上樓下 / lóu shàng lóu xià

 

Kellari / Kellarikerros
Pohjakerros / Katutaso  / Ensimmäinen kerros
Toinen kerros
Kolmas kerros
Neljäs kerros
Ylin kerros
Ullakko
Onko se alakerrassa? Onko se katutasossa?
Se on yläkerrassa.
Mennään hissillä yläkertaan!
Mene portaita pitkin kellariin (kellarikerrokseen).
Myös pohjakerroksessa (kellarikerroksessa) on paljon kauppoja.
Voitteko kertoa minulle, missä portaat ovat?
Missä ovat portaat kolmanteen kerrokseen?
Tiedätkö, missä liukuportaat ovat?
地下室 / 地下室 /  dì xià shì 
一楼 / 一樓 /  yī lóu 
二楼 / 二樓 /  èr lóu 
三楼 / 三樓 /  sān lóu 
四楼 / 四樓 /  sì lóu 
定楼 / 定樓 /  dìng lóu 
定楼储藏室/小阁楼/顶层阁楼 / 定樓儲藏室/小閣樓/頂層閣樓 /  dìng lóu chú cáng shì/ xiǎo gé lóu/ dǐng céng gé lóu 
这下楼吗? / 這下樓嗎? /  zhè xià lóu ma? 
这上楼。 / 這上樓。 /  zhè shàng lóu。 
我们坐电梯上楼吧。 / 我們坐電梯上樓吧。 /  wǒ men zuò diàn tī shàng lóu ba。 
走楼梯去地下室。 / 走樓梯去地下室。 /  zǒu lóu tī qù dì xià shì。 
地下这一层有许多商店。 / 地下這一層有許多商店。 /  dì xià zhè yī céng yǒu xǔ duō shāng diàn。 
请问楼梯在哪? / 請問樓梯在哪? /  qǐng wèn lóu tī zài nǎ? 
上三楼的楼梯在哪? / 上三樓的樓梯在哪? /  shàng sān lóu de lóu tī zài nǎ? 
请问扶手电梯在哪? / 請問扶手電梯在哪? /  qǐng wèn fú shǒu diàn tī zài nǎ? 

 

 

TAKAISIN YLÖS

 

Hotel Search by HotelsCombined