Header image  
 

Click here!

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 Olet täällä: STUDY ROOM / Aika & Ikä / Ikä & Horoskoopit (FI-ZH)
 
Ikä & Horoskoopit
年龄与星座 / 年齡與星座 / nián líng yǔ xīng zuò

 

Ikä
Kuinka vanha olet? Mikä sinun ikäsi on?
Kuinka vanha olette? Mikä teidän ikänne on?
Olen seitsemäntoista (vuotta vanha).
Kuka on vanhin?
Kuka on nuorin?
Oletko vanhin vai nuorin?
Minä olen vanhin.
Olen nuorin.
Tyttäreni on seitsemän (7) vuotta vanha.
Poikani on (täyttää) pian kolme (3) vuotta.
Syntymäpäivä
Milloin syntymäpäiväsi on?
Minä päivänä olet syntynyt?
Minä vuonna olet syntynyt?
Minä vuonna olette syntynyt?
Syntymäpäiväni on toukokuussa.
Syntymäpäiväni on ensi viikolla.
Tyttäreni syntyi seitsemäs (päivä) toukokuuta.
Horoskoopit
Mikä on horoskooppisi (horoskooppimerkkisi)?
Minun astrologinen merkkini on vesimies.
Mitä horoskooppisi sanoo tällä viikolla?
Vesimies
Kalat
Oinas
Härkä
Kaksonen
Rapu
Leijona
Neitsyt
Vaaka
Skorpioni
Jousimies
Kauris
年龄 / 年齡 /  nián líng 
你多大了?你几岁? / 你多大了?你幾歲? /  nǐ duō dà le?nǐ jī suì? 
你多大了?你几岁? / 你多大了?你幾歲? /  nǐ duō dà le?nǐ jī suì? 
我十七岁。 / 我十七歲。 /  wǒ shí qī suì。 
谁最大? / 誰最大? /  shéi zuì dà? 
谁最小? / 誰最小? /  shéi zuì xiǎo? 
你是最大还是最小的? / 你是最大還是最小的? /  nǐ shì zuì dà hái shì zuì xiǎo de? 
我是最大的。 / 我是最大的。 /  wǒ shì zuì dà de。 
我是最小的。 / 我是最小的。 /  wǒ shì zuì xiǎo de。 
我女儿七岁。 / 我女兒七歲。 /  wǒ nǚ ér qī suì。 
我儿子马上三岁了。 / 我兒子馬上三歲了。 /  wǒ ér zi mǎ shàng sān suì le。 
生日 / 生日 /  shēng rì 
你什么时候生日? / 你什麽時候生日? /  nǐ shén me shí hòu shēng rì? 
你是哪天生的? / 你是哪天生的? /  nǐ shì nǎ tiān shēng de? 
你是哪年生的? / 你是哪年生的? /  nǐ shì nǎ nián shēng de? 
你是哪年生的? / 你是哪年生的? /  nǐ shì nǎ nián shēng de? 
我生日在五月。 / 我生日在五月。 /  wǒ shēng rì zài wǔ yuè。 
我下星期生日。 / 我下星期生日。 /  wǒ xià xīng qī shēng rì。 
我女儿五月七号生日。 / 我女兒五月七號生日。 /  wǒ nǚ ér wǔ yuè qī hào shēng rì。 
星座 / 星座 /  xīng zuò 
你是什么星座? / 你是什麽星座? /  nǐ shì shén me xīng zuò? 
我是水瓶座的。 / 我是水瓶座的。 /  wǒ shì shuǐ píng zuò de。 
你这星期的星座运程怎么样? / 你這星期的星座運程怎麽樣? /  nǐ zhè xīng qī de xīng zuò yùn chéng zěn me yàng? 
水瓶座 / 水瓶座 /  shuǐ píng zuò 
双鱼座 / 雙魚座 /  shuāng yú zuò 
白羊座 / 白羊座 /  bái yáng zuò 
金牛座 / 金牛座 /  jīn niú zuò 
双子座 / 雙子座 /  shuāng zi zuò 
巨蟹座 / 巨蟹座 /  jù xiè zuò 
狮子座 / 獅子座 /  shī zi zuò 
处女座 / 處女座 /  chǔ nǚ zuò 
天秤座 / 天秤座 /  tiān chèng zuò 
天蝎座 / 天蠍座 /  tiān xiē zuò 
射手座 / 射手座 /  shè shǒu zuò 
摩羯座 / 摩羯座 /  mó jié zuò 

 

 

TAKAISIN YLÖS

 

Hotel Search by HotelsCombined