Header image  
 

Click here!

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 Du är här: STUDY ROOM / Hem & Språk / Land & Nationalitet (SV-EN)
 
Land & Nationalitet :: Country & Nationality

 

Hemland
Varifrån är du?
Varifrån är ni?
Varifrån är Ni?
Varifrån är han?
Varifrån kommer du?
Varifrån kommer ni?
Varifrån kommer Ni?
Varifrån kommer han?
Från vilket område kommer du (ni)?
I vilket område bor du (ni) i Kanada?
Är du härifrån?
Är ni härifrån?
Kommer du/ni från Paris?
Ja, jag kommer (är) från Paris.
Nej, jag kommer inte från Paris, jag kommer från Marseille.
Jag kommer från Belgien och (jag) talar franska.
Jag kommer från Peking, Kina.
Jag kommer från Madrid.
Han / Hon kommer från Finland.
Var är du född?
Var är Ni född?
Har ni varit....?
Är det första gången ni är i Sydafrika?
Jag är i Israel för andra gången.
Har Ni varit i Schweiz?
Har Ni någonsin varit i Schweiz?
Har någon besökt Bali?
Vi har besökt Schweiz.
Han/Hon har inte varit i Finland.
Jag skulle vilja resa till Frankrike.
Jag skulle vilja resa till Goa.
Nationaliteter
Vad är din nationalitet?
Vad är Er nationalitet?
Är Ni (du) fransk?
Nej, jag är spansk.
Jag är fransk, men jag bor i Italien.
Jag är inte engelsk.
Maria bor i Spanien, men hon är inte spansk.
Jag är finsk.
Administration / Förvaltning
Hon är Belgiens drottning.
Han är Sveriges kung.
Vem är republikens president?
Vem är Italiens premiärminister?
Var är Frankrikes konsulat?
Sveriges konsulat är där.
Huvudstad
Englands (Stor-Britanniens) huvudstad är London.
Paris är Frankrikes huvudstad.
Flagga
Sveriges flagga är blå och gul.
Home country
Where are you from?
Where are you from?
Where are You from?
Where is he from?
Where do you come from?
Where do you come from?
Where do You come from?
Where does he come from?
Which region do you come from?
Which region of Canada do you live in?
Are you from here?
Are you from here?
Are you from Paris? Do you come from Paris?
Yes, I'm from Paris.
No, I'm not from Paris, I'm from Marseille.
I am (I come) from Belgium and I speak French.
I am (I come) from Beijing, China.
I am (I come) from Madrid.
He / She comes from Finland.
Where were you born?
Where were You born?
Have you visited (been to) ...?
Is this your first visit to South Africa?
It's my second visit to Israel.
Have you visited (been to) Switzerland?
Have you ever been to Switzerland?
Has anyone been to Bali?
We have been to Switzerland.
He has not been   /   He hasn't been   /   He's not been  in Finland.
I'd like to travel to France.
I'd like to go to Goa.
Nationalities
What is your nationality?
What is Your nationality?
Are you French?
No, I'm Spanish.
I'm French but I live in Italy.
I am not (I'm not)   English.
Maria lives in Spain but she's not Spanish.
I am Finnish (a Finn).
Administration
She is the queen of Belgium.
He is the king of Sweden.
Who is the president of the republic?
Who is the prime minister of Italy?
Where is the consulate of France?
The Swedish Embassy is there.
Capital city
The capital city of England (Great-Britain) is London.
Paris is the capital city of France.
Flag
The Swedish flag (The flag of Sweden) is blue and yellow.

 

 

UPP PÅ SIDAN

 

 

Hotel Search by HotelsCombined