Header image  
 

Click here!

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 Du är här: STUDY ROOM / Tid & Ålder / Klockslag (SV-EN)
 
Klockslag :: Clock times

 

Vad är klockan? Hur mycket är klockan?
Ursäkta, vad är klockan?
Vet ni vad klockan är?
1:00
Klockan är ett.
Klockan är fem över ett.
Klockan är kvart över ett.
Klockan är tjugo över ett.
Klockan är halv två.
Klockan är tjugo i två.
Klockan är kvart (femton minuter) i två.
Klockan är tio i två.
2:00
Klockan är två.
Klockan är halv tre.
3:00
Klockan är tre.
Klockan är kvart över tre.
Klockan är halv fyra.
4:00
Klockan är fyra.
Klockan är fem över fyra.
Klockan är kvart över fyra.
Klockan är tjugofem över fyra.
Klockan är halv fem.
Klockan är tjugo i fem.
Klockan är kvart i fem.
Klockan är tio i fem.
5:00
Klockan är fem.
Klockan är halv sex.
6:00
Klockan är sex.
Klockan är halv sju.
7:00
Klockan är sju.
Klockan är halv åtta.
8:00
Klockan är åtta.
Klockan är halv nio.
Klockan är kvart i nio.
9:00
Klockan är nio.
Klockan är halv tio.
10:00
Klockan är tio.
Klockan är halv elva.
Klockan är fem i elva.
11:00
Klockan är elva.
Klockan är halv tolv (på dagen).
12:00
Klockan är tolv (på dagen).
Klockan är kvart över tolv.
13:00
Klockan är tretton (ett på dagen).
14:00
Klockan är fjorton (två på dagen).
15:00
Klockan är femton (tre på dagen).
16:00
Klockan är sexton (fyra på dagen).
17:00
Klockan är sjutton (fem på dagen).
18:00
Klockan är aderton (sex på kvällen).
19:00
Klockan är nitton (sju på kvällen).
20:00
Klockan är tjugo (åtta på kvällen).
21:00
Klockan är tjugoett (nio på kvällen).
22:00
Klockan är tjugotvå (tio på kvällen).
23:00
Klockan är tjugotre (elva på kvällen).
0:00
Klockan är tolv på natten. Klockan är noll. Det är midnatt.
Klockan är tio över midnatt.
Jag går dit vid midnatt / vid midnattstiden.
Museet är öppet åtta timmar från tio till aderton.
Kaféet öppnar klockan nio.
Hur länge tar det?
Det tar tio (10) minuter.
Med bussen tar det ungefär 45 minuter.
Det tog bara två (2) minuter och sexton (16) sekunder.
Vi slutar om tio (10) minuter.
Vi slutade efter tio (10) minuter.
Vi gick och shoppade i tre timmar.
Ska vi träffas kvart (femton minuter) före tolv (före middag)?
Vi ska träffas om en halv timme!
What time is it?
Excuse me, what time is it?
Do you know what time it is, please?
1:00 (1 AM)
It's one (o'clock).
It's five past one.
It's a quarter past one.
It's twenty past one.
It's half past one.
It's twenty to two.
It's a quarter to two.
It's ten to two.
2:00 (2 AM)
It's two (o'clock).
It's half past two.
3:00 (3 AM)
It's three (o'clock).
It's a quarter past three.
It's half past three.
4:00 (4 AM)
It's four (o'clock).
It's five past four.
It's a quarter past four.
It's twentyfive past four.
It's half past four.
It's twenty to five.
It's a quarter to five.
It's ten to five.
5:00 (5 AM)
It's five (o'clock).
It's half past five.
6:00 (6 AM)
It's six (o'clock).
It's half past six.
7:00 (7 AM)
It's seven (o'clock).
It's half past seven.
8:00 (8 AM)
It's eight (o'clock).
It's half past eight.
It's a quarter to nine.
9:00 (9 AM)
It's nine (o'clock).
It's half past nine.
10:00 (10 AM)
It's ten (o'clock).
It's half past ten.
It's five to eleven.
11:00 (11 AM)
It's eleven (o'clock).
It's half past eleven.
12:00
It's noon.
It's a quarter past noon.
13:00
It's one PM.
14:00
It's two PM.
15:00
It's three PM.
16:00
It's four PM.
17:00
It's five PM.
18:00
It's six PM.
19:00
It's seven PM.
20:00
It's eight PM.
21:00
It's nine PM.
22:00
It's ten PM.
23:00
It's eleven PM.
0:00
It's midnight.
It's ten minutes past midnight.
I will go there around midnight.
The museum is open for eight hours: from ten a.m. to/till/until six p.m.
The café opens at nine (o'clock).
How long does it take?
It'll take ten (10) minutes.
By bus it takes about 45 minutes.
It took only two (2) minutes and sixteen (16) seconds.
We will finish in ten (10) minutes.
We finished after ten (10) minutes.
We went shopping for three hours.
Shall we meet at a quarter to noon?
Let's meet in half an hour!

 

 

UPP PÅ SIDAN

 

 

Hotel Search by HotelsCombined