Header image  
 

Click here!

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 Du är här: STUDY ROOM / Tid & Ålder / Klockslag (SV-IT)
 
Klockslag :: L'orologio

 

Vad är klockan? Hur mycket är klockan?
Ursäkta, vad är klockan?
Vet ni vad klockan är?
1:00
Klockan är ett.
Klockan är fem över ett.
Klockan är kvart över ett.
Klockan är tjugo över ett.
Klockan är halv två.
Klockan är tjugo i två.
Klockan är kvart (femton minuter) i två.
Klockan är tio i två.
2:00
Klockan är två.
Klockan är halv tre.
3:00
Klockan är tre.
Klockan är kvart över tre.
Klockan är halv fyra.
4:00
Klockan är fyra.
Klockan är fem över fyra.
Klockan är kvart över fyra.
Klockan är tjugofem över fyra.
Klockan är halv fem.
Klockan är tjugo i fem.
Klockan är kvart i fem.
Klockan är tio i fem.
5:00
Klockan är fem.
Klockan är halv sex.
6:00
Klockan är sex.
Klockan är halv sju.
7:00
Klockan är sju.
Klockan är halv åtta.
8:00
Klockan är åtta.
Klockan är halv nio.
Klockan är kvart i nio.
9:00
Klockan är nio.
Klockan är halv tio.
10:00
Klockan är tio.
Klockan är halv elva.
Klockan är fem i elva.
11:00
Klockan är elva.
Klockan är halv tolv (på dagen).
12:00
Klockan är tolv (på dagen).
Klockan är kvart över tolv.
13:00
Klockan är tretton (ett på dagen).
14:00
Klockan är fjorton (två på dagen).
15:00
Klockan är femton (tre på dagen).
16:00
Klockan är sexton (fyra på dagen).
17:00
Klockan är sjutton (fem på dagen).
18:00
Klockan är aderton (sex på kvällen).
19:00
Klockan är nitton (sju på kvällen).
20:00
Klockan är tjugo (åtta på kvällen).
21:00
Klockan är tjugoett (nio på kvällen).
22:00
Klockan är tjugotvå (tio på kvällen).
23:00
Klockan är tjugotre (elva på kvällen).
0:00
Klockan är tolv på natten. Klockan är noll. Det är midnatt.
Klockan är tio över midnatt.
Jag går dit vid midnatt / vid midnattstiden.
Museet är öppet åtta timmar från tio till aderton.
Kaféet öppnar klockan nio.
Hur länge tar det?
Det tar tio (10) minuter.
Med bussen tar det ungefär 45 minuter.
Det tog bara två (2) minuter och sexton (16) sekunder.
Vi slutar om tio (10) minuter.
Vi slutade efter tio (10) minuter.
Vi gick och shoppade i tre timmar.
Ska vi träffas kvart (femton minuter) före tolv (före middag)?
Vi ska träffas om en halv timme!
Che ora è?
Mi scusi, che ora è?
Sa che ora è, per favore?
1:00
E' l'una
E' l'una e cinque.
E' l'una e un quarto.
E' l'una e venti.
E' l'una e mezzo.
Sono le due meno venti.
Sono le due meno un quarto.
Sono le due meno dieci.
2:00
Sono le due.
Sono le due e mezzo.
3:00
Sono le tre.
Sono le tre e un quarto.
Sono le tre e mezzo.
4:00
Sono le quattro.
Sono le quattro e cinque.
Sono le quattro e un quarto.
Sono le quattro e venticinque.
Sono le quattro e mezzo.
Sono le cinque meno venti.
Sono le cinque meno un quarto.
Sono le cinque meno dieci.
5:00
Sono le cinque.
Sono le cinque e mezzo.
6:00
Sono le sei.
Sono le sei e mezzo.
7:00
Sono le sette.
Sono le sette e mezzo.
8:00
Sono le otto.
Sono le otto e mezzo.
Sono le nove meno un quarto.
9:00
Sono le nove.
Sono le nove e mezzo.
10:00
Sono le dieci.
Sono le dieci e mezzo.
Sono le undici meno cinque.
11:00
Sono le undici.
Sono le undici e mezzo.
12:00
E' mezzogiorno.
E' mezzogiorno e un quarto.
13:00
Sono le tredici.
14:00
Sono le quattordici. (Sono le due del pomeriggio.)
15:00
Sono le quindici. (Sono le tre del pomeriggio.)
16:00
Sono le quattordici. ( Sono le quattro del pomeriggio.)
17:00
Sono le quindici. (Sono le cinque del pomeriggio.)
18:00
Sono le diciotto. (Sono le sei del pomeriggio.)
19:00
Sono le diciannove. (Sono le sette di sera)
20:00
Sono le venti. (Sono le otto di sera.)
21:00
Sono le ventuno. (Sono le nove………)
22:00
Sono le ventidue. (Sono le dieci……….)
23:00
Sono le ventitre. (Sono le undici……….)
0:00
E' mezzanotte.
E' mezzanotte e dieci.
Andrò lì intorno la mezzanotte.
Il museo è aperto per otto ore: dalle dieci del mattino alle sei del pomeriggio.
La tavola calda apre alle nove del mattino.
Quanto c'impiega? Quanto ci mette?
C'impiega dieci minuti. Ci mette dieci minuti.
Con l'autobus ci si mette circa 45 minuti.
C'impiegò solo due (2) minuti e sedici (16) secondi.
Finiremo tra dieci (10) minuti.
Finiremo tra dieci (10) minuti.
Facemmo shopping per tre ore.
C'incontriamo a mezzogiorno meno un quarto?
Incontriamoci tra mezz'ora!

 

UPP PÅ SIDAN

 

 

Hotel Search by HotelsCombined