Header image  
 

Click here!

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 Du är här: STUDY ROOM / Hem & Språk / Boende (SV-ZH)
 
Boende :: 生活 / 生活 / shēng huó

 

Var bor du?
Var bor du?
Var bor Ni?
Var bor ni?
Har du alltid bott där?
Har ni alltid bott där?
Jag bor på Cortesgatan.
Jag bor på Cortesgatan.
Jag bor i Danmark.
Jag bor utomlands.
Julgubben bor i Lappland.
Vi bor i England, London.
Jag bor i New York.
Också vi bor i New York.
Jag bor inte här. Jag kommer inte härifrån.
Jag måste hitta logi för sex månader.
Adress
Vad är din adress?
Min adress är Cortesgatan fyra (4).
Det här är min hemadress.
Vet ni, var denna adress finns?
Lägenhet
Min lägenhet är trettio (30) kvadratmeter.
I hurdan lägenhet bor ni?
Mina föräldrar bor i egnahemshus.
Det är ett stort parhus.
Det är ett höghus med sex våningar.
Jag bor i en etta.
Ni har en vacker tvåa.
Vi söker en trea.
Vår lägenhet har två sovrum.
Sovrummen har heltäckningsmatta.
Alla rum är ljusa.
Väggarna är tapetserade.
Jag tycker om målade väggar.
Vardagsrummet har ett högt tak.
Köket är för små till vår familj.
Vilken vacker matsal!
Badrummet är där.
Var är toaletten?
Har lägenheten en balkong?
Jag tycker om vår takterass.
Vårt hus har en liten trädgård.
Hushållsskötsel
Städa ditt rum!
Måste jag städa mitt rum?
Dammsugaren är sönder.
Jag tycker att diskmaskinen är mycket nödvändig.
Hur funkar tvättmaskinen?
你住在哪里? / 你住在哪里? /  nǐ zhù zài nǎ lǐ? 
你住在哪里? / 你住在哪里? /  nǐ zhù zài nǎ lǐ? 
你在哪里住? / 你在哪里住? /  nǐ zài nǎ lǐ zhù? 
你家住哪? / 你家住哪? /  nǐ jiā zhù nǎ? 
你一直都住这里吗? / 你一直都住這裏嗎? /  nǐ yī zhí dōu zhù zhè lǐ ma? 
你家一直都住这吗? / 你家一直都住這嗎? /  nǐ jiā yī zhí dōu zhù zhè ma? 
我住在议会街。 / 我住在議會街。 /  wǒ zhù zài yì huì jiē。 
我住在议会径。 / 我住在議會徑。 /  wǒ zhù zài yì huì jìng。 
我住在丹麦。 / 我住在丹麥。 /  wǒ zhù zài dān mài。 
我住在海外。 / 我住在海外。 /  wǒ zhù zài hǎi wài。 
圣诞老人住在拉普兰。 / 聖誕老人住在拉普蘭。 /  shèng dàn lǎo rén zhù zài lā pǔ lán。 
我们住在英格兰的伦敦。 / 我們住在英格蘭的倫敦。 /  wǒ men zhù zài yīng gé lán de lún dūn。 
我住在纽约。 / 我住在紐約。 /  wǒ zhù zài niǔ yuē。 
一样,我们也住在纽约。我们也住在纽约。 / 一樣,我們也住在紐約。我們也住在紐約。 /  yī yàng,wǒ men yě zhù zài niǔ yuē。wǒ men yě zhù zài niǔ yuē。 
我住这里。 / 我住這裏。 /  wǒ zhù zhè lǐ。 
我要找一个六个月期的住处。 / 我要找一個六個月期的住處。 /  wǒ yào zhǎo yī gè liù gè yuè qī de zhù chù。 
地址 / 地址 /  dì zhǐ 
您的地址是什么? / 您的地址是什麽? /  nín de dì zhǐ shì shén mo? 
我的地址是议会街四号。 / 我的地址是議會街四號。 /  wǒ de dì zhǐ shì yì huì jiē sì hào。 
这是我家的地址。 / 這是我家的地址。 /  zhè shì wǒ jiā de dì zhǐ。 
您知道这个地址在哪里吗? / 您知道這個地址在哪里嗎? /  nín zhī dào zhè gè dì zhǐ zài nǎ lǐ ma? 
公寓 / 公寓 /  gōng yù 
我的公寓有三十平米大。 / 我的公寓有三十平米大。 /  wǒ de gōng yù yǒu sān shí píng mǐ dà。 
您住什么样的公寓? / 您住什麽樣的公寓? /  nín zhù shén mo yàng de gōng yù? 
我父母住在一家一户的房子里。 / 我父母住在一家一戶的房子裏。 /  wǒ fù mǔ zhù zài yī jiā yī hù de fáng zi lǐ。 
这是个很大的两家一户的房子。 / 這是個很大的兩家一戶的房子。 /  zhè shì gè hěn dà de liǎng jiā yī hù de fáng zi。 
一栋六层的住宅楼。 / 一棟六層的住宅樓。 /  yī dòng liù céng de zhù zhái lóu。 
我住单人公寓。 / 我住單人公寓。 /  wǒ zhù dān rén gōng yù。 
你这个两卧的公寓很漂亮。 / 你這個兩臥的公寓很漂亮。 /  nǐ zhè gè liǎng wò de gōng yù hěn piāo liàng。 
我们在找三卧的公寓。 / 我們在找三臥的公寓。 /  wǒ men zài zhǎo sān wò de gōng yù。 
我们的公寓有两间卧室。 / 我們的公寓有兩間臥室。 /  wǒ men de gōng yù yǒu liǎng jiān wò shì。 
卧室的地板全都铺了地毯。 / 臥室的地板全都鋪了地毯。 /  wò shì de dì bǎn quán dōu pù le dì tǎn。 
所有房间均为浅色基调。 / 所有房間均爲淺色基調。 /  suǒ yǒu fáng jiān jūn wéi qiǎn sè jī diào。 
墙都铺了墙纸了。 / 牆都鋪了牆紙了。 /  qiáng dōu pù le qiáng zhǐ le。 
我喜欢刷油漆的墙。 / 我喜歡刷油漆的牆。 /  wǒ xǐ huān shuā yóu qī de qiáng。 
客厅的天花板很高。 / 客廳的天花板很高。 /  kè tīng de tiān huā bǎn hěn gāo。 
对我们家来说厨房太小了。 / 對我們家來說廚房太小了。 /  duì wǒ men jiā lái shuō chú fáng tài xiǎo le。 
饭厅真漂亮! / 飯廳真漂亮! /  fàn tīng zhēn piāo liàng! 
浴室在那。 / 浴室在那。 /  yù shì zài nà。 
厕所在哪? / 廁所在哪? /  cè suǒ zài nǎ? 
这个公寓有阳台吗? / 這個公寓有陽臺嗎? /  zhè gè gōng yù yǒu yáng tái ma? 
我喜欢我们屋顶的天台。 / 我喜歡我們屋頂的天臺。 /  wǒ xǐ huān wǒ men wū dǐng de tiān tái。 
我们的房子有个小花园。 / 我們的房子有個小花園。 /  wǒ men de fáng zi yǒu gè xiǎo huā yuán。 
家居卫生 / 家居衛生 /  jiā jū wèi shēng 
打扫你的房间! / 打掃你的房間! /  dǎ sǎo nǐ de fáng jiān! 
我需要打扫我的房间吗? / 我需要打掃我的房間嗎? /  wǒ xū yào dǎ sǎo wǒ de fáng jiān ma? 
吸尘机坏了。 / 吸塵機壞了。 /  xī chén jī huài le。 
我觉得洗碗机很有用。 / 我覺得洗碗機很有用。 /  wǒ jué de xǐ wǎn jī hěn yǒu yòng。 
洗衣机怎么运作? / 洗衣機怎麽運作? /  xǐ yī jī zěn mo yùn zuò? 

 

 

UPP PÅ SIDAN

 

 

Hotel Search by HotelsCombined