Header image  
 

Click here!

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 您在:STUDY ROOM / 饮食 / 杂货店 (ZH-FI)
 
杂货店 / 雜貨店 / zá huò diàn :: Ruokakauppa

 

杂货店 / 雜貨店 / zá huò diàn 
我们能步行到杂货店吗? / 我們能步行到雜貨店嗎? /  wǒ men néng bù xíng dào zá huò diàn ma? 
请打开您的包。 / 請打開您的包。 /  qǐng dǎ kāi nín de bāo。 
您还有别的打算吗? / 您還有別的打算嗎? /  nín hái yǒu bié de dǎ suàn ma? 
小杂货店星期天也开门。 / 小雜貨店星期天也開門。 /  xiǎo zá huò diàn xīng qī tiān yě kāi mén。 
那有个卖酒的。 / 那有個賣酒的。 /  nà yǒu gè mài jiǔ de。 
这个购物中里有卖熟食的吗? / 這個購物中裏有賣熟食的嗎? /  zhè gè gòu wù zhōng lǐ yǒu mài shóu shí de ma? 
你想买新鲜鱼就得去那个卖鱼的那里。 / 你想買新鮮魚就得去那個賣魚的那裏。 /  nǐ xiǎng mǎi xīn xiān yú jiù de qù nà gè mài yú de nà lǐ。 
哪有卖蛋糕的或者糕点店啊? / 哪有賣蛋糕的或者糕點店啊? /  nǎ yǒu mài dàn gāo de huò zhě gāo diǎn diàn a? 
去肉铺那买半公斤肉。 / 去肉鋪那買半公斤肉。 /  qù ròu pù nà mǎi bàn gōng jīn ròu。 
市场星期天开放。 / 市場星期天開放。 /  shì cháng xīng qī tiān kāi fàng。 
我在一家健康食品店买的。 / 我在一家健康食品店買的。 /  wǒ zài yī jiā jiàn kāng shí pǐn diàn mǎi de。 
你们有婴儿食品吗? / 你們有嬰兒食品嗎? /  nǐ men yǒu yīng ér shí pǐn ma? 
我在那家菜店买了两公斤土豆。 / 我在那家菜店買了兩公斤土豆。 /  wǒ zài nà jiā cài diàn mǎi le liǎng gōng jīn tǔ dòu。 
你是不是买了三百克猪肉? / 你是不是買了三百克豬肉? /  nǐ shì bú shì mǎi le sān bǎi kè zhū ròu? 
麻烦给我两公升苹果汁。 / 麻煩給我兩公升蘋果汁。 /  má fán gěi wǒ liǎng gōng shēng píng guǒ zhī。 
你要一打鸡蛋吗? / 你要一打雞蛋嗎? /  nǐ yào yī dǎ jī dàn ma? 
半打就够了。 / 半打就夠了。 /  bàn dǎ jiù gòu le。 
你能帮我买一个六罐装的啤酒吗? / 你能幫我買一個六罐裝的啤酒嗎? /  nǐ néng bāng wǒ mǎi yī gè liù guàn zhuāng de pí jiǔ ma? 
我们买一箱还是一瓶酒? / 我們買一箱還是一瓶酒? /  wǒ men mǎi yī xiāng hái shì yī píng jiǔ? 
Ruokakauppa
Pääsemmekö paikalliseen ruokakauppaan jalan (kävellen)?
Avatkaa laukkunne, kiitos.
Mitä vaihtoehtoja teillä on?
Pienemmät ruokakaupat ovat auki myös sunnuntaisin.
Tuolla on alkoholiliike.
Onko tässä ostoskeskuksessa herkkukauppaa?
Mene tuohon kalakauppaan, jos haluat tuoretta kalaa.
Missä on konditoria tai leipomo?
Mene ostamaan puoli kiloa lihaa lihakaupasta.
Tori on auki sunnuntaisin.
Ostin sen terveysruokakaupasta.
Onko teillä mitään vauvanruokaa?
Ostin kaksi kiloa perunoita tuosta vihanneskaupasta.
Ostitko kolmesataa (300) grammaa sianlihaa?
Kaksi litraa omenamehua, kiitos.
Tarvitsetko tusinan kananmunia?
Puoli tusinaa on tarpeeksi.
Voitko ostaa minulle six-packin olutta?
Otammeko laatikkoviinin vai vain yhden viinipullon?

 

烹饪 / 烹飪 /  pēng rèn 
请上座。 / 請上座。 /  qǐng shàng zuò。 
他烹饪了得。 / 他烹飪了得。 /  tā pēng rèn liǎo de。 
应该在室温下保存。 / 應該在室溫下保存。 /  yīng gāi zài shì wēn xià bǎo cún。 
这个吃的要冷藏。 / 這個吃的要冷藏。 /  zhè gè chī de yào lěng cáng。 
我能用微波炉热婴儿食品吗? / 我能用微波爐熱嬰兒食品嗎? /  wǒ néng yòng wéi bō lú rè yīng ér shí pǐn ma? 
我要买些厨房用具了。 / 我要買些廚房用具了。 /  wǒ yào mǎi xiē chú fáng yòng jù le。 
家庭器具 / 家庭器具 /  jiā tíng qì jù 
煮食炉 / 煮食爐 /  zhǔ shí lú 
烤炉 / 烤爐 /  kǎo lú 
烘焙箱 / 烘焙箱 /  hōng bèi xiāng 
冰箱 / 冰箱 /  bīng xiāng 
雪柜 / 雪櫃 /  xuě guì 
水壶 / 水壺 /  shuǐ hú 
咖啡机 / 咖啡機 /  kā fēi jī 
搅拌器 / 攪拌器 /  jiǎo bàn qì 
陶器与餐具 / 陶器與食具 /  táo qì yǔ cān jù 
盘子放哪了? / 盤子放哪了? /  pán zi fàng nǎ le? 
刀叉在这。 / 刀叉在這。 /  dāo chā zài zhè。 
我要买勺子和茶勺。 / 我要買勺子和茶勺。 /  wǒ yào mǎi sháo zi hé chá sháo。 
水杯和茶杯在哪? / 水杯和茶杯在哪? /  shuǐ bēi hé chá bēi zài nǎ? 
这水晶杯子真漂亮! / 這水晶杯子真漂亮! /  zhè shuǐ jīng bēi zi zhēn piāo liàng! 
这套瓷器很贵。 / 這套瓷器很貴。 /  zhè tào cí qì hěn guì。 
这是陶瓷吗? / 這是陶瓷嗎? /  zhè shì táo cí ma? 
用这个罐子。 / 用這個罐子。 /  yòng zhè gè guàn zi。 
那个小煎锅挺好。 / 那個小煎鍋挺好。 /  nà gè xiǎo jiān guō tǐng hǎo。 
我要一个炒锅。 / 我要一個炒鍋。 /  wǒ yào yī gè chǎo guō。 
那个平底锅要珐琅的还是不锈钢的? / 那個平底鍋要琺瑯的還是不銹鋼的? /  nà gè píng dǐ guō yào fà láng de hái shì bù xiù gāng de? 
这是铜做的。 / 這是銅做的。 /  zhè shì tóng zuò de。 
我买了个装面包的篮子。 / 我買了個裝麵包的籃子。 /  wǒ mǎi le gè zhuāng miàn bāo de lán zi。 
你有杆面板吗? / 你有杆面板嗎? /  nǐ yǒu gān miàn bǎn ma? 
我会买一个开瓶器做礼物。 / 我會買一個開瓶器做禮物。 /  wǒ huì mǎi yī gè kāi píng qì zuò lǐ wù。 
我找不到酒瓶开瓶器。 / 我找不到酒瓶開瓶器。 /  wǒ zhǎo bù dào jiǔ píng kāi píng qì。 
你需要什么样的碗。 / 你需要什麽樣的碗。 /  nǐ xū yào shén mo yàng de wǎn。 
我要一个大酒杯。 / 我要一個大酒杯。 /  wǒ yào yī gè dà jiǔ bēi。 
那个色拉碗很漂亮。 / 那個色拉碗很漂亮。 /  nà gè sè lā wǎn hěn piāo liàng。 
我要一条围裙。 / 我要一條圍裙。 /  wǒ yào yī tiáo wéi qún。 
烤盘很烫。 / 烤盤很燙。 /  kǎo pán hěn tàng。 
我不要发面石。 / 我不要發麵石。 /  wǒ bú yào fā miàn shí。 
有个围兜就好了。 / 有個圍兜就好了。 /  yǒu gè wéi dōu jiù hǎo le。 
烹饪 / 烹飪 /  pēng rèn 
切 / 切 /  qiē 
剁碎 / 剁碎 /  duò suì 
削皮 / 削皮 /  xuē pí 
填馅 / 填餡 /  tián xiàn 
剔骨 / 剔骨 /  tī gú 
腌渍 / 醃漬 /  yān zì 
腌泡 / 醃泡 /  yān pào 
搅拌 / 攪拌 /  jiǎo bàn 
敲打 / 敲打 /  qiāo dǎ 
漂白 / 漂白 /  piāo bái 
煮 / 煮 /  zhǔ 
煮熟了的 / 煮熟了的 /  zhǔ shóu le de 
火烤 / 火烤 /  huǒ kǎo 
炸、煎 / 炸、煎 /  zhá、jiān 
炸、煎 / 炸、煎 /  zhá、jiān 
烤箱里烤 / 烤箱裏烤 /  kǎo xiāng lǐ kǎo 
烤好了的 / 烤好了的 /  kǎo hǎo le de 
炖、蒸 / 燉、蒸 /  dùn、zhēng 
腌制、酿制(肉、芝士、酒) / 醃制、釀制(肉、芝士、酒) /  yān zhì、niàng zhì(ròu、zhī shì、jiǔ) 
冷藏 / 冷藏 /  lěng cáng 
使之变光滑 / 使之變光滑 /  shǐ zhī biàn guāng huá 
制甜了 / 制甜了 /  zhì tián le 
裹面包削了 / 裹麵包削了 /  guǒ miàn bāo xuē le 
裹面包削 / 裹麵包削 /  guǒ miàn bāo xuē 
蜜饯梅子 / 蜜餞梅子 /  mì jiàn méi zi 
棕糖。 / 棕糖。 /  zōng táng。 
洒糖霜 / 灑糖霜 /  sǎ táng shuāng 
使变厚、绑 / 使變厚、綁 /  shǐ biàn hòu、bǎng 
包扎工具、传联工具 / 包紮工具、傳聯工具 /  bāo zā gōng jù、chuán lián gōng jù 
装瓶 / 裝瓶 /  zhuāng píng 
烙烤 / 烙烤 /  lào kǎo 
开始烧烤了! / 開始燒烤了! /  kāi shǐ shāo kǎo le! 
你想烤烧烤点什么? / 你想烤燒烤點什麽? /  nǐ xiǎng kǎo shāo kǎo diǎn shén mo? 
饮料 / 飲料 /  yǐn liào 
调制鸡尾酒。 / 調製雞尾酒。 /  tiáo zhì jī wěi jiǔ。 
摇匀鸡尾酒 / 搖勻雞尾酒 /  yáo yún jī wěi jiǔ 
搅拌鸡尾酒 / 攪拌雞尾酒 /  jiǎo bàn jī wěi jiǔ 
Ruoanlaitto
Tulkaa pöytään! Tulkaa syömään!
Hän laittaa hyvää ruokaa.
Se pitäisi säilyttää huoneenlämmössä.
Tämä ruoka pitäisi säilyttää jääkaapissa.
Voinko lämmittää vauvanruoan mikrossa (mikroaaltouunissa)?
Minun täytyy (tarvitsee) ostaa keittiötarvikkeita.
Onko teillä kotitekoisia (kotona valmistettuja) keksejä (pikkuleipiä)?
Kodinkoneet ja laitteet
Liesi, Hella
uuni
leivinuuni
Jääkaappi
Pakastin
Vedenkeitin
Kahvinkeitin
tehosekoitin
Astiat & aterimet (ruokailuvälineet)
Missä ovat lautaset?
Veitset ja haarukat ovat täällä.
Haluaisin ostaa lusikoita ja teelusikoita.
Missä ovat mukit ja kupit?
Miten kauniit kristallilasit!
Tämä on kallis posliiniastiasto.
Onko se posliinia?
Käytä tätä kattilaa.
Tuo on hyvä kasari.
Tarvitsen paistinpannun.
Haluatko pannun emalista (emalisena) vai ruostumattomasta teräksestä?
Se on kuparinen (kuparista).
Ostin leipäkorin.
Onko sinulla leivinlautaa?
Ostan pullonavaajan matkamuistoksi.
En löydä viinipullonavaajaa.
Minkälaisen kulhon (maljan) tarvitsette?
Tarvitsen ison boolimaljan.
Se on kiva salaattikulho.
Tarvitsen esiliinan.
Uunipelti (leivinpelti) on kuuma.
En tarvitse leivinkiveä.
Ruokalappu olisi tarpeellinen.
Ruoanvalmistus
paloiteltu
kuutioitu
kuorittu
täytetty
poistaa luut / ruodot
marinoitu
maustettu
sekoittaa (ainekset keskenään)
vatkata
kiehauttaa
keittää
keitetty
liekitetty, flambeerattu
friteerattu, uppopaistettu
paistettu
paistaa uunissa
uunissa paistettu (kypsytetty)
hauduttaa
kypsyttää (lihaa, juustoa, viiniä)
jäädytetty
glaseerattu
sokeroitu
leivitetty
leivittää
sokeroidut/hillotut marjat
poltettu sokeri
kuorrutus
suurustaa, sakeuttaa
suuruste, sakeutusaine
pullottaa
grillattu
Grillauskausi on alkanut!
Mitä haluaisit (haluaisitte) grillata?
Juomat
juoman sekoittaminen tehosekoittimessa
juoman ravistaminen
juoman hämmentäminen

请使用页面左方的“学习室”菜单选择您感兴趣的课题!

通过LinguHouse的聊天室,您可以提高您的语言水平,同时还可以帮助其他人学习您的母语!

*** LinguHouse网站对各界免费开放。如果您喜欢我们的网站并希望我们能够做得更好,我们对您的捐助表示无任欢迎以及感谢!不过我们并非为了盈利而来!我们更期待的是大家可以长期支持我们,并为我们创造口碑。比如说 (Facebook, Digg.com,...)

 

 

回到顶部

 

 

Hotel Search by HotelsCombined