城市 / chéng shì :: Города / Goroda
 
 
阿布扎比 / 阿布扎比 /  ā bù zhā bǐ  Абу-Даби / Abu-Dabi
阿布贾 / 阿布賈 /  ā bù jiǎ Абуджа / Abudzha
阿克拉 / 阿克拉 /  ā kè lā Аккра / Akkra
阿当斯敦 / 阿當斯敦 /  ā dāng sī dūn Адамстаун / Adamstaun
阿迪斯阿贝巴 / 阿迪斯阿貝巴 /  ā dí sī ā bèi bā Аддис-Абеба / Addis-Abeba
阿加尼亚 / 阿加尼亞 /  ā jiā ní yà Аганья / Agan’ja
阿尔及尔 / 阿爾及爾 /  ā ěr jí ěr Алжир / Alzhir
阿洛菲 / 阿洛菲 /  ā luò fēi Алофи / Alofi
安曼 / 安曼 /  ān màn Амман / Amman
阿姆斯特丹 / 阿姆斯特丹 /  ā mǔ sī tè dān Амстердам / Amsterdam
安道尔 / 安道爾 /  ān dào ěr Андорра-ла-Велла / Andorra-la-Vella
安卡拉 / 安卡拉 /  ān kǎ lā Анкара / Ankara
阿皮亚 / 阿皮亞 /  ā pí yà Апиа / Apia
阿什哈巴德 / 阿什哈巴德 /  ā shén hā bā dé Ашхабад / Ashhabad
阿斯马拉 / 阿斯馬拉 /  ā sī mǎ lā Асмара / Asmara
阿斯塔纳 / 阿斯塔納 /  ā sī tǎ nà Астана / Astana
阿松森 / 阿松森 /  ā sōng sēn Асунсьон / Asuns’on
雅典 / 雅典 /  yǎ diǎn Афины / Afiny
阿瓦鲁阿 / 阿瓦魯阿 /  ā wǎ lǔ ā Аваруа / Avarua
斯里巴加湾市 / 斯裏巴加灣市 /  sī lǐ bā jiā wān shì Бандар-Сери-Бегаван / Bandar-Seri-Begavan
巴格达 / 巴格達 /  bā gé dá Багдад / Bagdad
巴库 / 巴庫 /  bā kù Баку / Baku
曼谷 / 曼谷 /  màn gǔ Бангкок / Bangkok
班吉 / 班吉 /  bān jí Банги / Bangi
班殊尔 / 班殊爾 /  bān shū ěr Банджул / Bandzhul
巴斯特尔 / 巴斯特爾 /  bā sī tè ěr Бас-Тер / Bas-Ter
北京 / 北京 /  běi jīng Пекин / Pekin
贝鲁特 / 貝魯特 /  bèi lǔ tè Бейрут / Bejrut
贝尔格莱德 / 貝爾格萊德 /  bèi ěr gé lái dé Белград / Belgrad
贝尔莫潘 / 貝爾莫潘 /  bèi ěr mò pān Бельмопан / Bel’mopan
柏林 / 柏林 /  bǎi lín Берлин / Berlin
伯尔尼 / 伯爾尼 /  bó ěr ní Берн / Bern
比什凯克 / 比什凱克 /  bǐ shén kǎi kè Бишкек / Bishkek
比绍 / 比紹 /  bǐ shào Бисау / Bisau
波歌大 / 波歌大 /  bō gē dà Богота / Bogota
波尔多 / 波爾多 /  bō ěr duō Бордо / Bordo
巴西利亚 / 巴西利亞 /  bā xī lì yà Бразилия / Brazilija
布拉迪斯拉发 / 布拉迪斯拉發 /  bù lā dí sī lā fā Братислава / Bratislava
布拉扎维 / 布拉紮維 /  bù lā zā wéi Браззавиль / Brazzavil’
布里奇顿 / 布裏奇頓 /  bù lǐ qí dùn Бриджтаун / Bridzhtaun
布鲁塞尔 / 布魯塞爾 /  bù lǔ sāi ěr Брюссель / Brjussel’
布加勒斯特 / 布加勒斯特 /  bù jiā lè sī tè Бухарест / Buharest
布达佩斯 / 布達佩斯 /  bù dá pèi sī Будапешт / Budapesht
布宜诺斯爱里斯 / 布宜諾斯愛裏斯 /  bù yí nuò sī ài lǐ sī Буэнос-Айрес / Bujenos-Ajres
布琼不拉 / 布瓊不拉 /  bù qióng bù lā Бужумбура / Buzhumbura
开罗 / 開羅 /  kāi luó Каир / Kair
加尔各达 / 加爾各達 /  jiā ěr gè dá Калькутта / Kal’kutta
堪培拉 / 堪培拉 /  kān péi lā Канберра / Kanberra
开普敦 / 開普敦 /  kāi pǔ dūn Кейптаун / Kejptaun
加拉加斯 / 加拉加斯 /  jiā lā jiā sī Каракас / Karakas
卡斯特里 / 卡斯特裏 /  kǎ sī tè lǐ Кастри / Kastri
卡宴 / 卡宴 /  kǎ yàn Кайенна / Kajenna
查兰卡诺阿 / 查蘭卡諾阿 /  chá lán kǎ nuò ā Чалан-Каноа / Chalan-Kanoa
夏洛特 / 夏洛特 /  xià luò tè Шарлотта / Sharlotta
芝加哥 / 芝加哥 /  zhī jiā gē Чикаго / Chikago
考克波恩 / 考克波恩 /  kǎo kè bō ēn Коберн-Таун / Kobern-Taun
科伦坡 / 科倫坡 /  kē lún pō Коломбо / Kolombo
科纳里克 / 科納裏克 /  kē nà lǐ kè Конакри / Konakri
哥本哈根 / 哥本哈根 /  gē běn hā gēn Копенгаген / Kopengagen
达喀尔 / 達喀爾 /  dá kā ěr Дакар / Dakar
大马士革 / 大馬士革 /  dà mǎ shì gé Дамаск / Damask
达卡 / 達卡 /  dá kǎ Дакка / Dakka
达卡 / 達卡 /  dá kǎ Дакка / Dakka
帝力 / 帝力 /  dì lì Дили / Dili
吉布提 / 吉布提 /  jí bù tí Джибути / Dzhibuti
多多玛 / 多多瑪 /  duō duō mǎ Додома / Dodoma
多哈 / 多哈 /  duō hā Доха / Doha
都柏林 / 都柏林 /  dōu bǎi lín Дублин / Dublin
杜尚别 / 杜尚別 /  dù shàng bié Душанбе / Dushanbe
法勒 / 法勒 /  fǎ lè Фале / Fale
飞鱼湾 / 飛魚灣 /  fēi yú wān Флайинг-Фиш-Коув / Flajing-Fish-Kouv
法兰西堡 / 法蘭西堡 /  fǎ lán xī bǎo Фор-де-Франс / For-de-Frans
弗里敦 / 弗里敦 /  fú lǐ dūn Фритаун / Fritaun
哈博罗内 / 哈博羅內 /  hā bó luó nèi Габороне / Gaborone
乔治敦 / 喬治敦 /  qiáo zhì dūn Джорджтаун / Dzhordzhtaun
格勒诺布尔 / 格勒諾布林 /  gé lè nuò bù lín Гренобль / Grenobl’
危地马拉 / 危地馬拉 /  wēi dì mǎ lā Гватемала / Gvatemala
海牙 / 海牙 /  hǎi yá Гаага / Gaaga
汉密尔顿 / 漢密爾頓 /  hàn mì ěr dùn Гамильтон / Gamil’ton
河内 / 河內 /  hé nèi Ханой / Hanoj
哈拉雷 / 哈拉雷 /  hā lā léi Хараре / Harare
哈瓦那 / 哈瓦那 /  hā wǎ nà Гавана / Gavana
赫尔新基 / 赫爾新基 /  hè ěr xīn jī Хельсинки / Hel’sinki
主岛 / 主島 /  zhǔ dǎo Хоум-Айленд / Houm-Ajlend
霍尼亚拉 / 霍尼亞拉 /  huò ní yà lā Хониара / Honiara
伊斯兰堡 / 伊斯蘭堡 /  yī sī lán bǎo Исламабад / Islamabad
伊斯坦布尔 / 伊斯坦布爾 /  yī sī tǎn bù ěr Стамбул / Stambul
耶加达 / 耶加達 /  yē jiā dá Джакарта / Dzhakarta
詹姆斯敦 / 詹姆斯敦 /  zhān mǔ sī dūn Джеймстаун / Dzhejmstaun
埃里温 / 埃裏溫 /  āi lǐ wēn Ереван / Erevan
耶里哥 / 耶裏哥 /  yē lǐ gē Иерихон / Ierihon
耶路撒冷 / 耶路撒冷 /  yē lù sā lěng Иерусалим / Ierusalim
喀布尔 / 喀布爾 /  kā bù ěr Кабул / Kabul
喀拉其 / 喀拉其 /  kā lā qí Карачи / Karachi
加德满都 / 加德滿都 /  jiā dé mǎn dōu Катманду / Katmandu
喀土穆 / 喀土穆 /  kā tǔ mù Хартум / Hartum
基辅 / 基輔 /  jī fǔ Киев / Kiev
基加利 / 基加利 /  jī jiā lì Кигали / Kigali
金斯顿 / 金斯頓 /  jīn sī dùn Кингстон / Kingston
金斯敦 / 金斯敦 /  jīn sī dūn Кингстаун / Kingstaun
金沙萨 / 金沙薩 /  jīn shā sà Киншаса / Kinshasa
科罗尔 / 科羅爾 /  kē luó ěr Корор / Koror
吉隆坡 / 吉隆坡 /  jí lóng pō Куала-Лумпур / Kuala-Lumpur
拉巴斯 / 拉巴斯 /  lā bā sī Ла-Пас / La-Pas
拉各斯 / 拉各斯 /  lā gè sī Лагос / Lagos
利伯维尔 / 利伯維爾 /  lì bó wéi ěr Либревиль / Librevil’
里尔 / 裏爾 /  lǐ ěr Лилль / Lill’
利马 / 利馬 /  lì mǎ Лима / Lima
里斯本 / 里斯本 /  lǐ sī běn Лиссабон / Lissabon
卢布尔雅那 / 盧布爾雅那 /  lú bù ěr yǎ nà Любляна / Ljubljana
洛美 / 洛美 /  luò měi Ломе / Lome
伦敦 / 倫敦 /  lún dūn Лондон / London
朗伊尔城 / 朗伊爾城 /  lǎng yī ěr chéng Лонгийр / Longijr
洛杉矶 / 洛杉磯 /  luò shān jī Лос-Анджелес / Los-Andzheles
罗安达 / 羅安達 /  luó ān dá Луанда / Luanda
卢萨卡 / 盧薩卡 /  lú sà kǎ Лусака / Lusaka
里昂 / 里昂 /  lǐ áng Лион / Lion
马德里 / 馬德里 /  mǎ dé lǐ Мадрид / Madrid
马德里 / 馬德里 /  mǎ dé lǐ Мадрид / Madrid
马朱罗 / 馬朱羅 /  mǎ zhū luó Маджуро / Madzhuro
马拉博 / 馬拉博 /  mǎ lā bó Малабо / Malabo
马那爪湖 / 馬那爪湖 /  mǎ nà zhuǎ hú Манагуа / Managua
麦纳麦 / 麥納麥 /  mài nà mài Манама / Manama
马尼拉 / 馬尼拉 /  mǎ ní lā Манила / Manila
马尼拉 / 馬尼拉 /  mǎ ní lā Манила / Manila
马普托 / 馬普托 /  mǎ pǔ tuō Мапуту / Maputu
马塞 / 馬塞 /  mǎ sāi Марсель / Marsel’
马斯喀特 / 馬斯喀特 /  mǎ sī kā tè Маскат / Maskat
马他乌图 / 馬他烏圖 /  mǎ tā wū tú Мата-Уту / Mata-Utu
姆巴巴那 / 姆巴巴那 /  mǔ bā bā nà Мбабане / Mbabane
墨西哥城 / 墨西哥城 /  mò xī gē chéng Мексика / Meksika
明斯克 / 明斯克 /  míng sī kè Минск / Minsk
摩加迪沙 / 摩加迪沙 /  mó jiā dí shā Могадишо / Mogadisho
摩洛哥 / 摩洛哥 /  mó luò gē Монако / Monako
蒙罗维亚 / 蒙羅維亞 /  méng luó wéi yà Монровия / Monrovija
蒙德维的亚 / 蒙德維的亞 /  méng dé wéi de yà Монтевидео / Montevideo
蒙比利埃 / 蒙比利埃 /  méng bǐ lì āi Монтпилиер / Montpilier
莫罗尼 / 莫羅尼 /  mò luó ní Морони / Moroni
莫斯科 / 莫斯科 /  mò sī kē Москва / Moskva
孟买 / 孟買 /  mèng mǎi Мумбаи / Mumbai
奈洛比 / 奈洛比 /  nài luò bǐ Найроби / Najrobi
南特 / 南特 /  nán tè Нант / Nant
拿骚 / 拿騷 /  ná sāo Нассау / Nassau
恩加美纳 / 恩加美納 /  ēn jiā měi nà Нджаменда / Ndzhamenda
新德里 / 新德里 /  xīn dé lǐ Дели / Deli
纽约 / 紐約 /  niǔ yuē Нью-Йорк / N’ju-Jork
尼美亚 / 尼美亞 /  ní měi yà Ниамей / Niamej
尼斯 / 尼斯 /  ní sī Ницца / Nicca
努库阿洛法 / 努庫阿洛法 /  nǔ kù ā luò fǎ Нукуалофа / Nukualofa
努克 / 努克 /  nǔ kè Нук / Nuk
奥拉涅斯塔德 / 奧拉涅斯塔德 /  ào lā niè sī tǎ dé Оранджестад / Orandzhestad
大坂 / 大阪 /  dà bǎn Осака / Osaka
奥斯路 / 奧斯路 /  ào sī lù Осло / Oslo
渥太华  / 渥太華  /  wò tài huá  Оттава / Ottava
瓦加杜古 / 瓦加杜古 /  wǎ jiā dù gǔ Уагадугу / Uagadugu
帕果帕果 / 帕果帕果 /  pà guǒ pà guǒ Паго-Паго / Pago-Pago
巴拿马城 / 巴拿馬城 /  bā ná mǎ chéng Панама / Panama
帕皮提 / 帕皮提 /  pà pí tí Папеэте / Papejete
帕拉马里博 / 帕拉馬里博 /  pà lā mǎ lǐ bó Парамарибо / Paramaribo
巴黎 / 巴黎 /  bā lí Париж / Parizh
北京 / 北京 /  běi jīng Пекин / Pekin
金边 / 金邊 /  jīn biān Пномпень / Pnompen’
普利茅斯 / 普利茅斯 /  pǔ lì máo sī Плимут / Plimut
莫尔兹比港 / 莫爾茲比港 /  mò ěr zī bǐ gǎng Порт-Морсби / Port-Morsbi
西班牙港 / 西班牙港 /  xī bān yá gǎng Порт-оф-Спейн / Port-of-Spejn
士丹利港 / 士丹利港 /  shì dān lì gǎng Порт-Стэнли / Port-Stjenli
维拉港 / 維拉港 /  wéi lā gǎng Порт-Вила / Port-Vila
太子港 / 太子港 /  tài zi gǎng Порто-Пренс / Porto-Prens
弗朗西斯港 / 弗朗西斯港 /  fú lǎng xī sī gǎng Порт-о-Франсэ / Port-o-Fransje
波多诺伏 / 波多諾伏 /  bō duō nuò fú Порто-Ново / Porto-Novo
布拉格 / 布拉格 /  bù lā gé Прага / Praga
普拉亚 / 普拉亞 /  pǔ lā yà Прая / Praja
比勒陀利亚 / 比勒陀利亞 /  bǐ lè tuó lì yà Претория / Pretorija
平壤 / 平壤 /  píng rǎng Пхеньян / Phen’jan
基多 / 基多 /  jī duō Кито / Kito
雷克雅未克 / 雷克雅未克 /  léi kè yǎ wèi kè Рейкявик / Rejkjavik
利雅得 / 利雅得 /  lì yǎ de Риад / Riad
里加 / 里加 /  lǐ jiā Рига / Riga
里约热内卢 / 里約熱內盧 /  lǐ yuē rè nèi lú Рио-де-Жанейро / Rio-de-ZHanejro
路得敦 / 路得敦 /  lù de dūn Род-Таун / Rod-Taun
罗马 / 羅馬 /  luó mǎ Рим / Rim
罗索 / 囉索 /  luó suǒ Розо / Rozo
圣丹尼斯 / 聖丹尼斯 /  shèng dān ní sī Сент-Денис / Sent-Denis
圣皮埃尔 / 聖皮埃爾 /  shèng pí āi ěr Сен-Пьер / Sen-P’er
塞班岛 / 塞班島 /  sāi bān dǎo Сайпан / Sajpan
圣荷塞 / 聖荷塞 /  shèng hé sāi Сан-Хосе / San-Hose
圣胡安 / 聖胡安 /  shèng hú ān Сан-Хуан / San-Huan
圣玛里诺 / 聖瑪裏諾 /  shèng mǎ lǐ nuò Сан-Марино / San-Marino
圣萨尔瓦多 / 聖薩爾瓦多 /  shèng sà ěr wǎ duō Сан-Сальвадор / San-Sal’vador
萨那 / 薩那 /  sà nà Сана / Sana
智利首都圣地亚哥 / 智利首都聖地牙哥 /  zhì lì shǒu dū shèng dì yá gē Сантьяго / Sant’jago
圣多明哥 / 聖多明哥 /  shèng duō míng gē Санто-Доминго / Santo-Domingo
圣保罗 / 聖保羅 /  shèng bǎo luó Сан-Паулу / San-Paulu
圣保罗 / 聖保羅 /  shèng bǎo luó Сан-Паулу / San-Paulu
圣多美 / 聖多美 /  shèng duō měi Сан-Томе / San-Tome
萨拉热窝 / 薩拉熱窩 /  sà lā rè wō Сараево / Saraevo
首尔 / 首爾 /  shǒu ěr Сеул / Seul
上海 / 上海 /  shàng hǎi Шанхай / Shanhaj
深圳 / 深圳 /  shēn zhèn Шэньчжэнь / Shjen’chzhjen’
新加坡 / 新加坡 /  xīn jiā pō Сингапур / Singapur
斯科普里 / 斯科普裏 /  sī kē pǔ lǐ Скопье / Skop’e
索菲亚 / 索菲亞 /  suǒ fēi yà София / Sofija
圣乔治 / 聖喬治 /  shèng qiáo zhì Сент-Джорджес / Sent-Dzhordzhes
圣约翰 / 聖約翰 /  shèng yuē hàn Сент-Джонс  / Sent-Dzhons 
斯德哥尔摩 / 斯德哥爾摩 /  sī dé gē ěr mó Стокгольм / Stokgol’m
斯特拉斯堡 / 斯特拉斯堡 /  sī tè lā sī bǎo Страсбург / Strasburg
苏瓦 / 蘇瓦 /  sū wǎ Сува / Suva
台北 / 臺北 /  tái běi Тайбэй / Tajbjej
塔什干 / 塔什幹 /  tǎ shén gàn Ташкент / Tashkent
第比利斯 / 第比利斯 /  dì bǐ lì sī Тбилиси / Tbilisi
特古西加尔巴 / 特古西加爾巴 /  tè gǔ xī jiā ěr bā Тегусигальпа / Tegusigal’pa
德黑兰 / 德黑蘭 /  dé hēi lán Тегеран / Tegeran
特拉维夫 / 特拉維夫 /  tè lā wéi fū Тель-Авив / Tel’-Aviv
廷布 / 廷布 /  tíng bù Тхимпху / Thimphu
天津 / 天津 /  tiān jīn Тяньцзинь / Tjan’czin’
蒂朗岛 / 蒂朗島 /  dì lǎng dǎo Тирана / Tirana
东京 / 東京 /  dōng jīng Токио / Tokio
托尔斯哈恩 / 托爾斯哈恩 /  tuō ěr sī hā ēn Торсхавн / Torshavn
图卢兹 / 圖盧茲 /  tú lú zī Тулуза / Tuluza
的黎波里 / 的黎波裏 /  de lí bō lǐ Триполи / Tripoli
突尼斯 / 突尼斯 /  tú ní sī Тунис / Tunis
乌兰巴托 / 烏蘭巴托 /  wū lán bā tuō Улан-Батор / Ulan-Bator
乌利加 / 烏利加 /  wū lì jiā Улига / Uliga
瓦莱塔 / 瓦萊塔 /  wǎ lái tǎ (Ла-)Валлетта / (La-)Valletta
瓦利 / 瓦利 /  wǎ lì Фаллей / Fallej
华沙 / 華沙 /  huá shā Варшава / Varshava
华盛顿 / 華盛頓 /  huá shèng dùn Вашингтон / Vashington
威林顿 / 威林頓 /  wēi lín dùn Веллингтон / Vellington
维多利亚 / 維多利亞 /  wéi duō lì yà Виктория / Viktorija
维也纳 / 維也納 /  wéi yě nà Вена / Vena
威廉斯塔德 / 威廉斯塔德 /  wēi lián sī tǎ dé Виллемстад / Villemstad
维尔纽斯 / 維爾紐斯 /  wéi ěr niǔ sī Вильнюс / Vil’njus
温得和克 / 溫得和克 /  wēn de hé kè Виндхук / Vindhuk
亚穆苏克罗 / 亞穆蘇克羅 /  yà mù sū kè luó Ямуссукро / Jamussukro
仰光 / 仰光 /  yǎng guāng Янгон / Jangon
雅温德 / 雅溫德 /  yǎ wēn dé Яунде / Jaunde
亚伦 / 亞倫 /  yà lún Ярен / Jaren
萨格勒布 / 薩格勒布 /  sà gé lè bù Загреб / Zagreb

 

Study Room