Header image  
 

Click here!

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 Du bist hier: STUDY ROOM / Willkommen! (DE-SV) ==> Nächste Seite!
 
Willkommen! Välkommen!

 

Sprachen: DE (Deutsch) - SV (Schwedisch): Beginne hier!

Du kannst das 'Study Room' Menu auf der linken Seite benutzen und wählen, was du lernen willst! Verbessere deine Sprachkenntnisse und hilf den anderen Sprachstudenten mit deiner Muttersprache in LinguHouse Chat Room!

*** Jetzt LinguHouse auch in Facebook und Digg.com!

Facebook fanDigg LinguHouse!

Språken: DE (Tyska) - SV (Svenska): Börja studera här!

Du kan använda den 'Study Room' menyn på vänster sida och välja vad du vill lära dig. Förbättra dina språkkunskaper och hjälp andra på ditt modersmål i LinguHouse Chat Room!

Visa ditt stöd i Facebook och Digg.com, tack så mycket!

Facebook fanDigg LinguHouse!

 

...Oder wolltest du eine andere Sprachkombination wählen?

Es gibt schon viele Sprachen in LinguHouse Study Room (ISO-Codes): Deutsch (DE), Englisch (EN), Spanisch (ES), Finnisch (FI), Französisch (FR), Italienisch (IT), Portugiesisch (PT), Russisch (RU), Schwedisch (SV), Chinesisch (ZH)... und viele andere bald!

Im 'Choose Language' Menu:
1) Zuerst wähle deine 'Hauptsprache' (Muttersprache oder die Sprache, die du am besten beherrschst),
2) dann wähle die Sprache, die du lernen willst.
Jetzt kannst du das 'Study Room' Menu auf der linken Seite benutzen und wählen, was du lernen willst!
Das 'Choose Language' Menu ist immer in Englisch. Wenn du das 'Choose Language' Menu nicht verwenden willst, kannst du alle Sprachkombinationen auch hier sehen:

>> Sprachkombinationen

 

...Eller ville du välja en annan språkkombination, i stället för Tyska-Svenska?

Det finns redan flera språk i LinguHouse Study Room (ISO-kod): tyska (DE), engelska (EN), spanska (ES), finska (FI), franska (FR), italienska (IT), ryska (RU), svenska (SV), kinesiska (ZH)... och många andra snart!

I 'Choose Language' menyn:
1) Först välj ditt huvudspråk/modersmål,
2) sedan välj det språket, som du vill lära dig.
Nu kan du använda den svenska 'Study Room' menyn på vänster sida och börja studera!
'Choose Language' menyn är alltid på engelska. Du kan se alla språkkombinationer också här:

>> Språkkombinationer

 

Zurück zum Anfang

 

 

Hotel Search by HotelsCombined