Header image  
 

Click here!

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 Du är här: STUDY ROOM / Tid & Ålder / Allmänt (SV-ES)
 
Allmänt :: Generalidades

 

När?
Vilken tid?
Hur länge?
Hur länge redan? Hur länge sedan?
Hur snabbt?
Till hur länge tid?
Hur snabbt?
Hur snabbt?
Hur ofta?
Hur länge?
Sedan när?
Hur länge sedan?
före
efter
alltid
aldrig
Ofta
ibland
då och då
sällan
tidigt
sent
senare
Redan
Snart
så snart som möjligt
Nu
genast
ett ögonblick
just nu
hittills
ännu <> inte ännu
Sedan
Varje
Senaste
Nästa
Ända
under / för / i
Länge
Från..till
Om / Efter
Tidigt
Ursäkta, vet du, när varuhuset är öppet?
När är mitt rum färdigt?
Han har inte ännu kommit.
¿Cuándo?
¿A qué hora?
¿Cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo hace? ¿Desde cuánto tiempo?
¿En cuánto tiempo? ¿Con qué rapidez?
¿Durante cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo?
¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo?
¿Cuánto tardará? ¿En que tiempo?
¿Cuán a menudo?
¿Hasta dónde?
¿Desde cuando?
¿Cuánto tiempo hace?
Antes / Anteriormente
Después
Siempre
Nunca
A menudo
Alguna vez
De vez en cuando
Raramente
Temprano
Tarde / Luego
Más tarde
Ya
Pronto
Rapidamente
Ahora
Ahora ya / Ahora mismo / Al momento
un momento
precisamente ahora / en este momento
de momento (por ahora)enseguida
aún <>aun no
Entonces
Después de
Cada
Anterior / Último
Próximo / Siguiente
Hasta
Para
Durante
Desde…Hasta
En / Entre
Temprano
¿Perdone, sabes cuándo están abiertos los grandes almacenes
¿Cuándo estará lista mi habitación?
Él / Ella aún no ha llegado.

 

 

UPP PÅ SIDAN

 

 

Hotel Search by HotelsCombined