Familie & Freunde :: Familj & Vänner
 
 
Familie Familj
Erzähle mir von deiner Familie!Berätta om din familj!
Wo ist deine (Ihre) Familie?Var är din familj?
Das ist meine Familie.Det här är min familj.
  
ElternFöräldrar
Ich bin hier mit meinen Eltern.Jag är här med mina föraldrar.
Meine Eltern sind dort.Mina föräldrar är där.
Das ist meine Mutter.Det här är min mamma.
Das ist mein Vater.Det här är min pappa.
Der Name meines Vaters ist John. Mein Vater heißt John.Min pappa heter John. Min pappas namn är John.
Ist deine Mutter da?Är din mamma här?
Ich bin ein Stiefvater.Jag är styvfar.
Ich bin eine Stiefmutter.Jag är styvmor.
Wie heißen deine Eltern?Vad heter dina föräldrar?
  
GroßelternMorföräldrar – Farföräldrar
Besuchst du oft deine Großeltern?Besöker du ofta dina morföräldrar (farföräldrar)?
Mein Großvater und meine Großmutter wohnen in unserer Nähe.Min morfar (farfar) och mormor (farmor) bor bredvid oss.
  
Ehegatten und EheÄkta par och äktenskap
Bist du ledig oder verheiratet?Är du ogift eller gift?
Ich bin ledig. Ich bin Single.Jag är ogift.
Ich bin noch ledig.Jag är ännu ogift.
Ist er (sie) noch ledig? Är han ännu ogift?
Sie sind noch nicht verheiratet.Dom är inte ännu gifta.
Jack verlobte sich mit seiner Braut letzten Herbst.Jack förlovade sig med sin fästmö (brud) förra hösten.
Ich werde im Juni heiraten.Jag ska gifta mig i juni.
Sie wohnt mit ihrem Bräutigam John zusammen.Hon bor tillsammans med sin fästman John.
Das ist meine Frau (Ehegattin, Gattin), Maria.Det här är min fru (hustru), Maria.
Das ist mein Mann (Ehemann, Gatte), John.Det här är min man, John.
Ich und mein Ehemann sind auf Hochzeitsreise.Jag och min make (min äkta man) är på bröllopsresa.
Wir hatten eine herrliche (großartige, wirklich schöne) Hochzeitsreise.Vi hade riktigt trevligt på vår bröllopsresa.
Meine Frau und ich selbst sind aus Valencia.Min fru och jag (själv) kommer från Valencia.
Meine Frau kommt später.Min fru kommer senare.
Bist du verheiratet?Är du gift?
Sind Sie verheiratet?Är Ni gift?
Ich bin verheiratet.Jag är gift.
Ich bin nicht verheiratet.Jag är inte gift.
Meine Ehe ist glücklich.Min äktenskap är lycklig.
Ist er geschieden?Är han skild? Har han skilt sig?
Sie ist geschieden.Hon är skild.
Ich lebe getrennt.Jag bor skilt.
Mein Ehepartner und ich leben getrennt.Min make och jag bor åtskilda (lever i hemskillnad).
Meine Ehe ist vorbei.Min äktenskap är över.
Ich bin wieder verheiratet.Jag är gift på nytt.
Ich habe Kinder aus meiner ersten Ehe.Jag har barn från min första äktenskap.
Er ist mein Ex-Mann (Ex-Gatte).Han är min ex-make.
Ich bin Witwe.Jag är änka.
Ich bin Witwer.Jag är änkling.
  
ZusammenlebenBo tillsammans
Wohnt ihr zusammen?Bor ni tillsammans?
Er / Sie wohnt bei mir.Han bor med mig.
Wir wohnen zusammen.Vi bor tillsammans.
Sie wohnt mit ihrem Freund zusammen.Hon bor tillsammans med sin pojkvän.
Das ist mein Lebensgefährte (Partner).Det här är min partner (livskamrat).
Das ist meine Lebensgefährtin.Det här är min partner (livskamrat).
  
GeschwisterSyskon
Hast du Schwestern oder Brüder?Har du systrar eller bröder?
Wieviele Brüder hast du?Hur många bröder har du?
Wie sind deine Brüder und Schwestern?Hurdana är dina bröder och systrar?
Wie heißt deine Schwester?Vad heter din syster?
Mein Bruder heißt John.Min bror heter John.
Das ist mein Bruder.Det här är min bror.
Er ist mein Bruder.Han är min bror.
Das ist meine Schwester.Det här är min syster.
Sie ist meine Schwester.Hon är min syster.
Wie alt ist deine Schwester?Hur gammal är din syster?
Ich habe einen Bruder.Jag har en bror.
Ich habe keinen Bruder.Jag har ingen bror.
Ich habe eine Schwester.Jag har en syster.
Ich habe keine Schwester.Jag har ingen syster.
Meine Schwester ist dort.Min syster är där.
Ich habe eine Stiefschwester.Jag har en halvsyster.
Ich habe einen Stiefbruder.Jag har en halvbror.
Ich bin siebzehn (17) und mein Bruder ist elf (11).Jag är sjutton (17 år gammal) och min bror är elva (11 år gammal).
  
KinderBarn
Hast du Kinder?Har du barn?
Haben Sie Kinder?Har Ni barn?
Haben Sie Enkel?Har Ni barnbarn?
Wieviele Kinder hast du?Hur många barn har du?
Wieviele Kinder haben Sie?Hur många barn har Ni?
Wie alt sind deine Kinder?Hur gamla är dina barn?
Wie alt ist dein Sohn (Ihr Sohn)?Hur gammal är din (Er) son?
Wie alt ist deine Tochter (Ihre Tochter)?Hur gammal är din (Er) dotter?
Ich habe einen Sohn.Jag har en pojke (en son).
Ich habe eine 12-jährige Tochter.Jag har en 12-årig dotter.
Wir haben zwei (2) Kinder.Vi har två barn.
Wir haben zwei (2) Töchter.De har två döttrar.
Meine Kinder sind zehn (10) und sieben (7) Jahre alt.Mina barn är tio (10) och sju (7) år gamla.
Meine Kinder sind schon erwachsen.Mina barn är redan vuxna.
Ich brauche einen Babysitter für mein Kind.Jag behöver en barnvakt till min barn.
Das ist mein Sohn John.Det här är min son John.
Das ist meine Tochter Maria.Det här är min dotter Maria.
Sie hat eine kleine Tochter.Hon har en liten dotter.
Der Kindergarten unseres Sohns ist bei uns in der Nähe.Vår sons barnträdgård är nära vårt hem.
Meine Tochter ist am siebten Mai geboren.Min dotter är född den sjunde maj.
Er ist ein Einzelkind.Han är det enda barnet.
Ich möchte gern ein Kind / Baby bekommen.Jag skulle vilja ha en baby.
Gibt es ein Spielzimmer für Kinder?Finns det en lekplats för barn?
In Strandnähe ist ein großer Spielplatz.Det finns en stor lekplan nära stranden.
  
VerwandteSläktingar
Wir sind Kusinen / Vettern.Vi är kusiner.
Ich habe keine Kusinen /Vettern.Jag har inga kusiner.
Meine Tante ist dort.Min moster/faster är där.
Mein Onkel wird nächsten Sommer heiraten.Min farbror ska gifta sig nästa sommar.
Er ist mein Onkel. Han är min morbror.
Maria ist meine Schwiegermutter und Miguel mein Schwiegervater.Maria är min svärmor och Miguel är min svärfar.
Ist sie deine Schwiegertochter?Är hon din sonhustru (svärdotter)?
Er ist ein guter Schwiegersohn.Han är en bra svärson.
Sie ist meine Schwägerin.Hon är min svägerska.
Er ist mein Schwager.Han är min svåger.
Wer sind deine Paten?Vem är dina faddrar (gudföräldrar)?
Er ist mein einziges Patenkind.Han är mitt enda fadderbarn (…gudson / guddotter).
Maria ist meine Patentante.Maria är min gudmor.
Mochtest du die Filme vom Patenonkel?Tyckte du om Gudfar -filmer?
  
  
Freunde und BekanntschaftenVänner och bekanta
Ich bin allein. Meine Freunde sind schon ins Hotel zurück.Jag är ensam, mina vänner gick redan tillbaks till hotellet.
Das ist mein Freund.Det här är min pojkvän (vän).
Das ist meine Freundin.Det här är min flickvän (väninna).
Hast du einen Freund?Har du en pojkvän?
Hast du eine Freundin?Har du en flickvän?
Ich liebe meinen Freund.Jag älskar min pojkvän.
Ich liebe meine Freundin.Jag älskar min flickvän.
Ich habe zur Zeit keine Freundin.Jag har ingen flickvän för tillfället.
John ist mein Nachbar.John är min granne.
Haben Sie nette Nachbarn?Har ni trevliga grannar?
Ist John ein Freund aus deiner Kindheit? Är John din barndomsvän?
Maria ist eine Freundin aus meiner Kindheit.Maria är min barndomsvän.
Er ist mein Arbeitskollege.Han är min kollega.
Sie ist meine Arbeitskollegin.Hon är min kollega.
Er ist mein Schulkamerad.Han är min skolkamrat.

Study Room