Organizaciones & Asociaciones :: Järjestöt & Liitot
 
 
Organización de las Naciones Unidas (ONU)      Yhdistyneet kansakunnat (YK)
Organización Mundial de la Salud (OMS)Maailman terveysjärjestö (WHO)
Fundo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) Yhdistyneiden kansakuntien lastenavun rahasto (UNICEF)
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö (UNESCO)
Organización Mundial del Comercio (OMC)Maailman kauppajärjestö (WTO)
Organización Internacional del Trabajo (OIT)Kansainvälinen työjärjestö (ILO)
Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO)Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun toimisto (UNHCR)
Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM)Yhdistyneiden kansakuntien naisten kehitysrahasto (UNIFEM)
Fondo de las Naciones Unidas para la Población (FNUAP)Yhdistyneiden kansakuntien väestörahasto
Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU)Yhdistyneiden kansakuntien vapaaehtoisjoukot
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)Yhdistyneiden kansakuntien kehitysohjelma (UNDP)
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (CNUCYD) Yhdistyneiden kansakuntien kauppa- ja kehityskonferenssi
Centro Comercial Internacional (CCI) (CNUCYD / OMC)Kansainvälinen kauppakeskus (ITC, UNCTAD/WTO)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) Yhdistyneiden kansakuntien huumevalvontaohjelma
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelma (UNEP)
Programa Mundial de Alimentos (PMA)Maailman elintarvikeohjelma (WFP)
Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (PNUAH)Yhdistyneiden kansakuntien asuinyhdyskuntaohjelma (UN-HABITAT)
Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer (INSTRAW)Kansainvälinen tutkimus- ja koulutusinstituutti naisten aseman edistämiseksi (INSTRAW)
Instituto de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD)Yhdistyneiden kansakuntien sosiaalisen kehityksen tutkimuslaitos (UNRISD)
Instituto Internacional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencía y la Justicia (UNICRI)Yhdistyneiden kansakuntien alueiden välinen kriminaalipoliittinen tutkimuslaitos (UNICRI)
Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la Investigación (UNITAR)Yhdistyneiden kansakuntien koulutus- ja tutkimuslaitos (UNITAR)
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH)Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusvaltuutetun toimisto (OHCHR)
Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS)Yhdistyneiden kansakuntien projektipalvelutoimisto (UNOPS)
Universidad de la Naciones Unidas (UNU)Yhdistyneiden kansakuntien yliopisto (UNU)
Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia (FNUPD)Yhdistyneiden kansakuntien henkilökunnan koulutuskeskus (UNSSC)
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA)Yhdistyneiden kansakuntien HIV/AIDS-ohjelma (UNAIDS)
Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia. (FNUD)Yhdistyneiden kansakuntien demokratiarahasto (UNDEF)
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)Kansainvälinen jälleenrakennus- ja kehityspankki
Asociación Internacional de Fomento (AIF) Kansainvälinen kehitysjärjestö (IDA)
Corporación Financiera Internacional (CFI)Kansainvälinen rahoitusyhtiö (IFC)
Agencia Multilateral para Garantías de Inversión (MIGA)Monenkeskinen investointi-takauslaitos (MIGA)
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)Kansainvälinen investointikiistojen sovittelukeskus (ICSID)
Fondo Monetario Internacional (FMI)Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF)
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö (ICAO)
Organización Marítima Internacional (OMI)Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO)
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)Kansainvälinen pikatiedotusliitto (ITU)
Unión Postal Universal (UPU)Maailman postiliitto (UPU)
Organización Metereológica Mundial (OMM)Maailman ilmatieteen järjestö (WMO)
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO)
Fundación Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)Kansainvälinen maatalouden kehittämisrahasto (IFAD)
Organización de las Naciones Unidas para el Desarollo Industrial (ONUDI)Yhdistyneiden kansakuntien teollistamisjärjestö (UNIDO)
Organización Mundial del Turismo (OMT)Maailman turismijärjestö (UNWTO)
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)Kansainvälinen atomienergiajärjestö (IAEA)
Cruz RojaPunainen Risti
Organización Económica de Cooperación y Desarrollo (OECD)taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD)
Organización del Tratadado del Atlántico Norte (OTAN) / Alianza Atlántica Atlantin liitto (NATO)
Unión Europea (UE)Euroopan unioni (EU)

Study Room