Zahlen & Mengen :: Numerot & Määrät
 
 
Wie viel? Wieviel? Paljonko? Kuinka paljon?
Wie viel kostet es?Paljonko (Kuinka paljon) se maksaa?
Wie viel Geld hast du?Paljonko (Kuinka paljon) sinulla on rahaa?
Wie viel Musik hast du auf deinem PC (Rechner / Computer)?Paljonko (Kuinka paljon) sinulla on musiikkia tietokoneellasi (PC:lläsi)?
  
Wie viele? Wieviele?Montako? Kuinka monta?
Wie viele hast du?Montako (Kuinka monta) … sinulla on?
Wie viele Male pro Woche?Montako (Kuinka monta) kertaa viikossa…?
  
MengenMäärät
KeinsEi yhtään
NichtsEi mitään
Kaum etwasTuskin yhtään
Ein wenig / EtwasVähän / Jonkin verran
Etwas / EtwasJotakin / Jotain
WenigerVähemmän
WenigeHarvoja
EinigeMuutamia
Viel / VielePaljon
MehrEnemmän
GenugTarpeeksi
Nicht genugEi tarpeeksi
Zu vielLiikaa
Zu vieleLiian monta
KeineYhtään
EinmalKerran
ZweimalKahdesti (kaksi kertaa)
DreimalKolmasti (kolme kertaa)
ViermalNeljästi (neljä kertaa)
FünfmalViidesti (viisi kertaa)
ZehnmalKymmenesti (kymmenen kertaa)
ein Halb, eine Hälfte, die Hälftenpuoli, puolikas, puolet
ein Viertelneljännes, neljäsosa
ein Drittelkolmannes, kolmasosa
ein Fünftelviidennes, viidesosa
ein Paar pari
ein Dutzendtusina
ebensoviel (wie)yhtä paljon kuin
 
 
 
 
 
 ZahlenNumerot (Perusluvut)
0nullnolla
1einsyksi
2zweikaksi
3dreikolme
4vierneljä
5fünfviisi
6sechskuusi
7sieben seitsemän
8acht kahdeksan
9neunyhdeksän
10zehnkymmenen
11elfyksitoista
12zwölfkaksitoista
13dreizehnkolmetoista
14vierzehnneljätoista
15fünfzehnviisitoista
16sechszehnkuusitoista
17siebzehnseitsemäntoista
18achtzehnkahdeksantoista
19neunzehnyhdeksäntoista
20zwanzigkaksikymmentä
21einundzwanzigkaksikymmentäyksi
22zweiundzwanzigkaksikymmentäkaksi
23dreiundzwanzigkaksikymmentäkolme
24vierundzwanzigkaksikymmentäneljä
25fünfundzwanzigkaksikymmentäviisi
26sechsundzwanzigkaksikymmentäkuusi
27siebenundzwanzigkaksikymmentäseitsemän
28achtundzwanzigkaksikymmentäkahdeksan
29neunundzwanzigkaksikymmentäyhdeksän
30dreißigkolmekymmentä
31einunddreißigkolmekymmentäyksi
32zweiunddreißigkolmekymmentäkaksi
33dreiunddreißigkolmekymmentäkolme
34vierunddreißigkolmekymmentäneljä
35fünfunddreißigkolmekymmentäviisi
36sechsunddreißigkolmekymmentäkuusi
37siebenunddreißigkolmekymmentäseitsemän
38achtunddreißigkolmekymmentäkahdeksan
39neununddreißigkolmekymmentäyhdeksän
40vierzigneljäkymmentä
41einundvierzigneljäkymmentäyksi
42zweiundvierzigneljäkymmentäkaksi
43dreiundvierzigneljäkymmentäkolme
44vierundvierzigneljäkymmentäneljä
45fünfundvierzigneljäkymmentäviisi
46sechsundvierzigneljäkymmentäkuusi
47siebenundvierzigneljäkymmentäseitsemän
48achtundvierzigneljäkymmentäkahdeksan
49neunundvierzigneljäkymmentäyhdeksän
50fünfzigviisikymmentä
51einundfünfzigviisikymmentäyksi
52zweiundfünfzigviisikymmentäkaksi
53dreiundfünfzigviisikymmentäkolme
54vierundfünfzigviisikymmentäneljä
55fünfundfünfzigviisikymmentäviisi
56sechsundfünfzigviisikymmentäkuusi
57siebenundfünfzigviisikymmentäseitsemän
58achtundfünfzigviisikymmentäkahdeksan
59neunundfünfzigviisikymmentäyhdeksän
60sechzigkuusikymmentä
61einundsechzigkuusikymmentäyksi
62zweiundsechzigkuusikymmentäkaksi
63dreiundsechzigkuusikymmentäkolme
64vierundsechzigkuusikymmentäneljä
65fünfundsechzigkuusikymmentäviisi
66sechsundsechzigkuusikymmentäkuusi
67siebenundsechzigkuusikymmentäseitsemän
68achtundsechzigkuusikymmentäkahdeksan
69neunundsechzigkuusikymmentäyhdeksän
70siebzigseitsemänkymmentä
71einundsiebzigseitsemänkymmentäyksi
72zweiundsiebzigseitsemänkymmentäkaksi
73dreiundsiebzigseitsemänkymmentäkolme
74vierundsiebzigseitsemänkymmentäneljä
75fünfundsiebzigseitsemänkymmentäviisi
76sechsundsiebzigseitsemänkymmentäkuusi
77siebenundsiebzigseitsemänkymmentäseitsemän
78achtundsiebzigseitsemänkymmentäkahdeksan
79neunundsiebzigseitsemänkymmentäyhdeksän
80achtzigkahdeksankymmentä
81einundachtzig  kahdeksankymmentäyksi
82zweiundachtzig  kahdeksankymmentäkaksi
83dreiundachtzig   kahdeksankymmentäkolme
84vierundachtzig   kahdeksankymmentäneljä
85fünfundachtzig   kahdeksankymmentäviisi
86sechsundachtzig   kahdeksankymmentäkuusi
87siebenundachtzig   kahdeksankymmentäseitsemän
88achtundachtzig   kahdeksankymmentäkahdeksan
89neunundachtzig   kahdeksankymmentäyhdeksän
90neunzigyhdeksänkymmentä
91einundneunzig  yhdeksänkymmentäyksi
92zweiundneunzig   yhdeksänkymmentäkaksi
93dreiundneunzig   yhdeksänkymmentäkolme
94vierundneunzig   yhdeksänkymmentäneljä
95fünfundneunzig   yhdeksänkymmentäviisi
96sechsundneunzig   yhdeksänkymmentäkuusi
97siebenundneunzig   yhdeksänkymmentäseitsemän
98achtundneunzig   yhdeksänkymmentäkahdeksan
99neunundneunzig   yhdeksänkymmentäyhdeksän
100hundertsata
101hunderteinssatayksi
110hundertzehnsatakymmenen
121hunderteinundzwanzigsatakaksikymmentäyksi
200zweihundertkaksisataa
201zweihunderteinskaksisataayksi
300dreihundertkolmesataa
400vierhundertneljäsataa
500fünfhundertviisisataa
600sechshundertkuusisataa
700siebenhundertseitsemänsataa
800achthundertkahdeksansataa
900neunhundertyhdeksänsataa
1 000tausendtuhat
1 965tausendneunhundertfünfundsechzigtuhatyhdeksänsataakuusikymmentäviisi
1 976tausendneunhundertsechsundsiebzigtuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentäkuusi
1 987tausendneunhundertsiebenundachtzigtuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäseitsemän
1 998tausendneunhundertachtundneunzigtuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkahdeksan
2 000zweitausendkaksituhatta
2 007zweitausendsiebenkaksituhattaseitsemän
2 017zweitausendsiebzehnkaksituhattaseitsemäntoista
2 025zweitausendfünfundzwanzigkaksituhattakaksikymmentäviisi
3 000dreitausendkolmetuhatta
10 000zehntausendkymmenentuhatta
100 000einhunderttausendsatatuhatta
1 000 000eine Millionmiljoona
1000”eine Milliardemiljardi
1000”’ biljoona
 
 
 
 OrdinalzahlenJärjestysnumerot
0  
1ersteensimmäinen
2zweitetoinen
3drittekolmas
4vierteneljäs
5fünfteviides
6sechstekuudes
7siebteseitsemäs
8achtekahdeksas
9neunteyhdeksäs
10zehntekymmenes
11elfteyhdestoista
12zwölftekahdestoista
13dreizehntekolmastoista
14vierzehnteneljästoista
15fünfzehnteviidestoista
16sechszehntekuudestoista
17siebzehnteseitsemästoista
18achtzehntekahdeksastoista
19neunzehnteyhdeksästoista
20zwanzigstekahdeskymmenes
21einundzwanzigstekahdeskymmenesensimmäinen
22zweiundzwanzigstekahdeskymmenestoinen
23dreiundzwanzigstekahdeskymmeneskolmas
24vierundzwanzigstekahdeskymmenesneljäs
25fünfundzwanzigstekahdeskymmenesviides
26sechsundzwanzigstekahdeskymmeneskuudes
27siebenundzwanzigstekahdeskymmenesseitsemäs
28achtundzwanzigstekahdeskymmeneskahdeksas
29neunundzwanzigstekahdeskymmenesyhdeksäs
30dreißigstekolmaskymmenes
31einunddreißigstekolmaskymmenesensimmäinen
32zweiunddreißigstekolmaskymmenestoinen
33dreiunddreißigstekolmaskymmeneskolmas
34vierunddreißigstekolmaskymmenesneljäs
35fünfunddreißigstekolmaskymmenesviides
36sechsunddreißigstekolmaskymmeneskuudes
37siebenunddreißigstekolmaskymmenesseitsemäs
38achtunddreißigstekolmaskymmeneskahdeksas
39neununddreißigstekolmaskymmenesyhdeksäs
40vierzigsteneljäskymmenes
41einundvierzigsteneljäskymmenesensimmäinen
42zweiundvierzigsteneljäskymmenestoinen
43dreiundvierzigsteneljäskymmeneskolmas
44vierundvierzigsteneljäskymmenesneljäs
45fünfundvierzigsteneljäskymmenesviides
46sechsundvierzigsteneljäskymmeneskuudes
47siebenundvierzigsteneljäskymmenesseitsemäs
48achtundvierzigsteneljäskymmeneskahdeksas
49neunundvierzigsteneljäskymmenesyhdeksäs
50fünfzigsteviideskymmenes
51einundfünfzigsteviideskymmenesensimmäinen
52zweiundfünfzigsteviideskymmenestoinen
53dreiundfünfzigsteviideskymmeneskolmas
54vierundfünfzigsteviideskymmenesneljäs
55fünfundfünfzigsteviideskymmenesviides
56sechsundfünfzigsteviideskymmeneskuudes
57siebenundfünfzigsteviideskymmenesseitsemäs
58achtundfünfzigsteviideskymmeneskahdeksas
59neunundfünfzigsteviideskymmenesyhdeksäs
60sechzigstekuudeskymmenes
61einundsechzigstekuudeskymmenesensimmäinen
62zweiundsechzigstekuudeskymmenestoinen
63dreiundsechzigstekuudeskymmeneskolmas
64vierundsechzigstekuudeskymmenesneljäs
65fünfundsechzigstekuudeskymmenesviides
66sechsundsechzigstekuudeskymmeneskuudes
67siebenundsechzigstekuudeskymmenesseitsemäs
68achtundsechzigstekuudeskymmeneskahdeksas
69neunundsechzigstekuudeskymmenesyhdeksäs
70siebzigsteseitsemäskymmenes
71einundsiebzigsteseitsemäskymmenesensimmäinen
72zweiundsiebzigsteseitsemäskymmenestoinen
73dreiundsiebzigsteseitsemäskymmeneskolmas
74vierundsiebzigsteseitsemäskymmenesneljäs
75fünfundsiebzigsteseitsemäskymmenesviides
76sechsundsiebzigsteseitsemäskymmeneskuudes
77siebenundsiebzigsteseitsemäskymmenesseitsemäs
78achtundsiebzigsteseitsemäskymmeneskahdeksas
79neunundsiebzigsteseitsemäskymmenesyhdeksäs
80achtzigstekahdeksaskymmenes
81einundachtzigstekahdeksaskymmenesensimmäinen
82zweiundachtzigstekahdeksaskymmenestoinen
83dreiundachtzigstekahdeksaskymmeneskolmas
84vierundachtzigstekahdeksaskymmenesneljäs
85fünfundachtzigstekahdeksaskymmenesviides
86sechsundachtzigstekahdeksaskymmeneskuudes
87siebenundachtzigstekahdeksaskymmenesseitsemäs
88achtundachtzigstekahdeksaskymmeneskahdeksas
89neunundachtzigstekahdeksaskymmenesyhdeksäs
90neunzigsteyhdeksäskymmenes
91einundneunzigsteyhdeksäskymmenesensimmäinen
92zweiundneunzigsteyhdeksäskymmenestoinen
93dreiundneunzigsteyhdeksäskymmeneskolmas
94vierundneunzigsteyhdeksäskymmenesneljäs
95fünfundneunzigsteyhdeksäskymmenesviides
96sechsundneunzigsteyhdeksäskymmeneskuudes
97siebenundneunzigsteyhdeksäskymmenesseitsemäs
98achtundneunzigsteyhdeksäskymmeneskahdeksas
99neunundneunzigsteyhdeksäskymmenesyhdeksäs
100hundertstesadas
101hunderterstesadasensimmäinen
110hundertzehntesadaskymmenes
121hunderteinundzwanzigstesadaskahdeskymmenesensimmäinen
200zweihundertstekahdessadas
201zweihunderterstekahdessadasensimmäinen
300dreihundertstekolmassadas
400vierhundertsteneljässadas
500fünfhundertsteviidessadas
600sechshundertstekuudessadas
700siebenhundertsteseitsemässadas
800achthundertstekahdeksassadas
900neunhundertsteyhdeksässadas
1 000tausendstetuhannes
1 965tausendneunhundertfünfundsechzigstetuhatyhdeksänsataakuusikymmentäviisi
1 976tausendneunhundertsechsundsiebzigstetuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentäkuusi
1 987tausendneunhundertsiebenundachtzigstetuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäseitsemän
1 998tausendneunhundertachtundneunzigstetuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkahdeksan
2 000zweitausendstekahdestuhannes
2 007zweitausendsiebtekahdestuhannesseitsemäs
2 017zweitausendsiebzehntekahdestuhannesseitsemästoista
2 025zweitausendfünfundzwanzigstekahdestuhanneskahdeskymmenesviides
3 000dreitausendstekolmastuhannes
10 000zehntausendstekymmenestuhannes
100 000einhunderttausendstesadastuhannes
1 000 000millionstemiljoonas
1000”milliardstemiljardis
1000”’ biljoonas

Study Room