Familj & Vänner :: Family & Friends
Familj Family
Berätta om din familj!Tell me about your family!
Var är din familj?Where’s your family?
Det här är min familj.This is my family.
  
FöräldrarParents
Jag är här med mina föraldrar.I’m here with my parents.
Mina föräldrar är där.My parents are there.
Det här är min mamma.This is my mother.
Det här är min pappa.This is my father.
Min pappa heter John. Min pappas namn är John.My father is called John. My father’s name is John.
Är din mamma här?Is your mother (mom) here?
Jag är styvfar.I am a stepfather.
Jag är styvmor.I am a stepmother.
Vad heter dina föräldrar?What are your parents’ names?
  
Morföräldrar – FarföräldrarGrandparents
Besöker du ofta dina morföräldrar (farföräldrar)?Do you visit your grandparents often?
Min morfar (farfar) och mormor (farmor) bor bredvid oss.My grandfather and grandmother live next to us.
  
Äkta par och äktenskapSpouses and marriage
Är du ogift eller gift?Are you single or married?
Jag är ogift.I’m single.
Jag är ännu ogift.I’m still single.
Är han ännu ogift?Is he (she) still single?
Dom är inte ännu gifta.They are not married yet.
Jack förlovade sig med sin fästmö (brud) förra hösten.Jack got engaged with his fiancée last autumn.
Jag ska gifta mig i juni.I will get married in June.
Hon bor tillsammans med sin fästman John.She lives together with her fiancé John.
Det här är min fru (hustru), Maria.This is my wife Maria.
Det här är min man, John.This is my husband John.
Jag och min make (min äkta man) är på bröllopsresa.Me and my husband are on our honeymoon (trip).
Vi hade riktigt trevligt på vår bröllopsresa.We had a great time on our honeymoon (trip).
Min fru och jag (själv) kommer från Valencia.My wife and myself are from Valencia.
Min fru kommer senare.My wife will arrive later.
Är du gift?Are you married?
Är Ni gift?Are you married?
Jag är gift.I’m married.
Jag är inte gift.I’m not married.
Min äktenskap är lycklig.My marriage is happy.
Är han skild? Har han skilt sig?Is he divorced?
Hon är skild.She is divorced.
Jag bor skilt.I am separated.
Min make och jag bor åtskilda (lever i hemskillnad).My spouse and I are (live) separated.
Min äktenskap är över.My marriage is over.
Jag är gift på nytt.I am remarried.
Jag har barn från min första äktenskap.I have children from my first marriage.
Han är min ex-make.He’s my ex-husband.
Jag är änka.I’m a widow.
Jag är änkling.I’m a widower.
  
Bo tillsammansTo live together
Bor ni tillsammans?Do you live together?
Han bor med mig.He/She lives with me.
Vi bor tillsammans.We live together.
Hon bor tillsammans med sin pojkvän.She lives together with her boyfriend.
Det här är min partner (livskamrat).This is my partner.
Det här är min partner (livskamrat).This is my partner.
  
SyskonSiblings
Har du systrar eller bröder?Do you have sisters or brothers?
Hur många bröder har du?How many brothers do you have?
Hurdana är dina bröder och systrar?What are your brothers and sisters like?
Vad heter din syster?What’s your sister’s name?
Min bror heter John.My brother’s name is John.
Det här är min bror.This is my brother.
Han är min bror.He is my brother.
Det här är min syster.This is my sister.
Hon är min syster.She is my sister.
Hur gammal är din syster?How old is your sister?
Jag har en bror.I have a brother (one brother).
Jag har ingen bror.I don’t have a brother.
Jag har en syster.I have a sister (one sister).
Jag har ingen syster.I don’t have a sister.
Min syster är där.My sister is there.
Jag har en halvsyster.I have a step-sister (half-sister).
Jag har en halvbror.I have a step-brother (half-brother).
Jag är sjutton (17 år gammal) och min bror är elva (11 år gammal).I’m seventeen (17) and my brother is eleven (11).
  
BarnChildren
Har du barn?Do you have children?
Har Ni barn?Do you have children?
Har Ni barnbarn?Do you have grandchildren?
Hur många barn har du?How many children do you have?
Hur många barn har Ni?How many children do You have?
Hur gamla är dina barn?How old are your children?
Hur gammal är din (Er) son?How old is your son?
Hur gammal är din (Er) dotter?How old is your daughter?
Jag har en pojke (en son).I have one (1) son (boy).
Jag har en 12-årig dotter.I have a 12-year-old daughter (girl).
Vi har två barn.We have two (2) children.
De har två döttrar.They have two (2) daughters.
Mina barn är tio (10) och sju (7) år gamla.My children are ten (10) are seven (7) years old.
Mina barn är redan vuxna.My children are already adults (grown up).
Jag behöver en barnvakt till min barn.I need a babysitter for my child.
Det här är min son John.This is my son John.
Det här är min dotter Maria.This is my dauhter Maria.
Hon har en liten dotter.She has a little daughter.
Vår sons barnträdgård är nära vårt hem.Our son’s kindergarden is near our home.
Min dotter är född den sjunde maj.My daughter was born on seventh (7th) of May / on May the 7th.
Han är det enda barnet.He’s the only child.
Jag skulle vilja ha en baby.I’d like to have a child / a baby.
Finns det en lekplats för barn?Is there a playroom for children?
Det finns en stor lekplan nära stranden.There is a large playground near the beach.
  
SläktingarRelatives
Vi är kusiner.We are cousins.
Jag har inga kusiner.I don’t have any cousins.
Min moster/faster är där.My aunt is there.
Min farbror ska gifta sig nästa sommar.My uncle will get married next summer.
Han är min morbror.He’s my uncle.
Maria är min svärmor och Miguel är min svärfar.Maria is my mother-in-law and Miguel is my father-in-law.
Är hon din sonhustru (svärdotter)?Is she your dauhter-in-law?
Han är en bra svärson.He’s a good son-in-law.
Hon är min svägerska.She’s my sister-in-law.
Han är min svåger.He’s my brother-in-law.
Vem är dina faddrar (gudföräldrar)?Who are your godparents?
Han är mitt enda fadderbarn (…gudson / guddotter).He is my only godchild.
Maria är min gudmor.Maria is my godmother.
Tyckte du om Gudfar -filmer?Did you like the Godfather films?
  
  
Vänner och bekantaFriends and acquaintances
Jag är ensam, mina vänner gick redan tillbaks till hotellet.I’m on my own, my friends went already back to the hotel.
Det här är min pojkvän (vän).This is my boyfriend.
Det här är min flickvän (väninna).This is my girlfriend.
Har du en pojkvän?Do you have a boyfriend?
Har du en flickvän?Do you have a girlfriend?
Jag älskar min pojkvän.I love my boyfriend.
Jag älskar min flickvän.I love my girlfriend.
Jag har ingen flickvän för tillfället.I don’t have a girlfriend at the moment.
John är min granne.John is my neighbour.
Har ni trevliga grannar?Do you have nice neighbours?
Är John din barndomsvän?Is John a friend of your childhood (your childhood friend)?
Maria är min barndomsvän.Maria is a friend of my childhood (my childhood friend).
Han är min kollega.He is my colleague.
Hon är min kollega.She is my colleague.
Han är min skolkamrat.He is my school friend (school mate).

 

Study Room