Hur står det till? How are you?
   
Hur står det till?
Hur står det till? Hur är det med dig?
Hur står det till?
Hur står det till?
Hur är det? Hur är läget?
Bra, tack!
Bra, tack!
Mycket bra, tack!
Mycket bra, tack!
Utmärkt!
Bara bra, tack!
Ingenting särskilt.
Inte illa.
Inte riktigt bra, tyvärr.
Inte riktigt bra, det är ju det.
Dåligt.
Och du?
Och Ni?
Och ni?
Hur mår du?
Hur mår du?
Hur mår Ni?
Hur mår ni?
Bra, tack!
Bra, tack!
Mycket bra, tack!
Mycket bra, tack!
Bara bra, tack!
Ingenting särskilt.
Inte så illa.
Inte  riktigt bra, tyvärr.
Inte riktigt bra.Det är ju det.
Dåligt.
Och du?
Och Ni?
Och ni?
Trivs du här?
Trivs Ni här?
Har du roligt?
Bra, tack!
Mycket bra, tack!
Mycket bra, tack!
Jag har jätte kul här!
Mäktig!
Det skulle vara trevligt!
Det var riktigt trevligt!
Det var så härligt!
Helt ok, tack!
Ingenting särskilt.
Inte så illa.
Inte riktigt bra, tyvärr.
Inte riktigt bra. Det är ju det.
Dåligt.
Verkligen?
Och du?
Och Ni?
Och ni?
Hade du (ni) trevlig semester?
Vilka semesterplaner du (ni) har?
Vilka platser har du (ni) redan varit?
Vilka planer har du (ni) för semester?
Vart är du (ni) på vär imorgon?
Vad ska du (ni) göra efter det här?
How are you?
How are you?
How are You?
How are you?
How’s it going? How are you doing? How are things?
Fine, thank you.
Fine, thank you.
Very well, thank you!
Just great, thanks!
Great!
I’m OK (okay), thanks!
Well, nothing special.
Well, not too bad!
Well, not very well, I’m afraid.
Not too well.
Bad.
And you?
And You?
And you?
How are you?
How are you?
How are you?
How are you?
Fine, thank you.
Fine, thank you.
Very well, thank you!
Just great, thanks!
I’m OK (okay), thanks!
Well, nothing special.
Well, not too bad!
Well, not very well, I’m afraid.
Not too well.
Bad.
And you?
And You?
And you?
Do you enjoy being here?
Do You enjoy being here?
Are you having fun?
Fine, thank you.
Very well, thank you!
Just great, thanks!
I’m having a great time here!
Great!
That was just great!
It was really nice!
It was so lovely!
I’m OK (okay), thanks!
Well, nothing special.
Well, not too bad!
Well, not very well, I’m afraid.
Not too well.
Bad.
Really?
And you?
And You?
And you?
Did you have a nice holiday (vacation)?
What holiday plans do you have?
What places have you visited already?
What did you do last week?
Where are you going tomorrow?
What are you going to do next?