Land & Nationalitet :: Country & Nationality
 
 
Hemland Home country
Varifrån är du?Where are you from?
Varifrån är ni?Where are you from?
Varifrån är Ni?Where are You from?
Varifrån är han?Where is he from?
Varifrån kommer du?Where do you come from?
Varifrån kommer ni?Where do you come from?
Varifrån kommer Ni?Where do You come from?
Varifrån kommer han?Where does he come from?
Från vilket område kommer du (ni)?Which region do you come from?
I vilket område bor du (ni) i Kanada?Which region of Canada do you live in?
Är du härifrån?Are you from here?
Är ni härifrån?Are you from here?
Kommer du/ni från Paris?Are you from Paris? Do you come from Paris?
Ja, jag kommer (är) från Paris.Yes, I’m from Paris.
Nej, jag kommer inte från Paris, jag kommer från Marseille.No, I’m not from Paris, I’m from Marseille.
Jag kommer från Belgien och (jag) talar franska.I am (I come) from Belgium and I speak French.
Jag kommer från Peking, Kina.I am (I come) from Beijing, China.
Jag kommer från Madrid.I am (I come) from Madrid.
Han / Hon kommer från Finland.He / She comes from Finland.
Var är du född?Where were you born?
Var är Ni född?Where were You born?
  
Har ni varit….?Have you visited (been to) …?
Är det första gången ni är i Sydafrika?Is this your first visit to South Africa?
Jag är i Israel för andra gången.It’s my second visit to Israel.
Har Ni varit i Schweiz?Have you visited (been to) Switzerland?
Har Ni någonsin varit i Schweiz?Have you ever been to Switzerland?
Har någon besökt Bali?Has anyone been to Bali?
Vi har besökt Schweiz.We have been to Switzerland.
Han/Hon har inte varit i Finland.He has not been   /   He hasn’t been   /   He’s not been  in Finland.
Jag skulle vilja resa till Frankrike.I’d like to travel to France.
Jag skulle vilja resa till Goa.I’d like to go to Goa.
  
NationaliteterNationalities
Vad är din nationalitet?What is your nationality?
Vad är Er nationalitet?What is Your nationality?
Är Ni (du) fransk?Are you French?
Nej, jag är spansk.No, I’m Spanish.
Jag är fransk, men jag bor i Italien.I’m French but I live in Italy.
Jag är inte engelsk.I am not (I’m not)   English.
Maria bor i Spanien, men hon är inte spansk.Maria lives in Spain but she’s not Spanish.
Jag är finsk.I am Finnish (a Finn).
  
Administration / FörvaltningAdministration
Hon är Belgiens drottning.She is the queen of Belgium.
Han är Sveriges kung.He is the king of Sweden.
Vem är republikens president?Who is the president of the republic?
Vem är Italiens premiärminister?Who is the prime minister of Italy?
Var är Frankrikes konsulat?Where is the consulate of France?
Sveriges konsulat är där.The Swedish Embassy is there.
  
HuvudstadCapital city
Englands (Stor-Britanniens) huvudstad är London.The capital city of England (Great-Britain) is London.
Paris är Frankrikes huvudstad.Paris is the capital city of France.
  
FlaggaFlag
Sveriges flagga är blå och gul.The Swedish flag (The flag of Sweden) is blue and yellow.

 

Study Room