Stämma träff :: Making an appointment
 
Kommer du med?
Kommer du (Ska du komma) med mig?
Kommer du (Ska du komma) med oss?
Kommer Ni (Ska Ni komma) med oss?
Kommer ni (Ska ni komma) med oss?
Kan (Får) jag komma med?
Kan (Får) jag komma med?
Vill du komma med oss?
Kommer du med mig till bio?
Kan du (ni) komma med oss till fest ikväll?
Kan du (ni) komma med oss för att shoppa?
Skulle du (ni) vilja komma på lunch med mig?
Jag skulle vilja gå på stranden med dig, kan du komma?
Kan jag ta min systern med till festen?
Jag skulle vilja gå till festen med dig, ok?
När ska vi träffas?
Kan vi se imorgon på nytt?
Kan vi träffa efter lunchen?
Är du ledig imorgon morgon?
Är han ledig ikväll?
Vill du gå dit på tisdag eller onsdag?
Träffas efter en halv timme!
Vi ses efter lunchen igen!
Vi ses klockan sju.
Vi ses i morgon!
Hinner du?
Jag hinner inte. Jag har brottom.
Hinner du inte tidigare?
Kan vi träffa lite senare?
Jag hinner inte idag, men passar det imorgon?
Var ska vi träffas?
Var ska vi träffas?
Jag väntar på dig framför museet, OK?
Vi ska träffa framför restaurangen.
Vi ses på baren!
Inbjudan
Får jag inbjuda er på middag i kväll hos oss?
Jag vill bjuda dig och din familj på middag t hos oss.
Jag har glädjen att inbjuda dig till festen.
Det är äran att varan inbjuden till er hem.
Tack för inbjudan!
Tack så mycket för inbjudan!
Tack, att ni bjöd oss!
Tyvärr, jag kan inte komma.
Tyvärr, men jag har redan andra planer.
Will you come with us?
Will you come with me? Will you come along?
Will you come with us? Will you come along?
Will You come with us? Will you come along?
Will you come with us? Will you come along?
May I join you?
May I join you?
Would you like to join us?
Would you come with me to the cinema?
Can you come with us to a party tonight?
Can you come shopping with us?
Would you like to join me for a lunch?
I’d like to go to the beach with you; can you come?
May I bring my sister with me to the party?
I’d like to go to the party with you, ok?
When will we meet? When shall we meet?
Can we meet tomorrow again?
Could we meet after lunch?
Are you free tomorrow morning?
Is he free tonight?
Do you want to go there on Tuesday or Wednesday?
Let’s meet in half an hour!
See you again after lunch!
See you at seven (7) o’clock!
See you tomorrow!
Can you make it?
I can’t make it. I’m busy.
Can’t you make it earlier?
Could we meet a bit later?
I can’t make it today, but how about tomorrow?
Where will we meet? Where shall we meet?
Where can we meet?
I will wait for you in front of the museum, OK?
Let’s meet in front of the restaurant!
Let’s meet in the bar!
Invitation
May I invite you to a dinner at us tonight?
I’d like to invite you and your family to a dinner at our home.
I have a pleasure to invite you to the party.
It’s an honour to be invited to your home.
Thank you for the invitation!
Thank you very much for the invitation!
Thank you for inviting us!
I’m sorry, but I can’t come.
I’m sorry, but I have already other plans.