Ursäkta! Sorry!
 
Ursäkta!
Ursäkta! Ursäkta mig!
Ursäkta! Ursäkta mig!
Ursäkta, vad är klockan?
Ursäkta, vet Ni när varuhuset är öppet?
Ursäkta, är den här platsen ledig?
Ursäkta, men hur hittar vi dit?
Ursäkta, jag skulle vilja veta, var toaletterna är?
Javisst!
Förlåt! Ursäkta!
Förlåt, jag beklagar.
Ursäkta, det var en olycka.
Ursäkta, men jag skulle vilja gå ut.
Ursäkta, men jag skulle vilja gå förbi.
Ursäkta, att jag kommer försent.
Ursäkta, men jag talar inte spanska så bra/väl.
Ursäkta mig.
För alldel!
Ursäkta?
Förlåt? Ursäkta?
Förlåt? Ursäkta?
Förlåt? Ursäkta?
Hur sa? Vad sa (sade) du?
Skulle du kunna upprepa det? Skulle du kunna berätta (säga) det på nytt?
Skulle Ni kunna upprepa det? Skulle Ni kunna berätta (säga) det på nytt?
Kan du upprepa det? Kan du berätta (säga) det på nytt?
Kan Ni upprepa det? Kan Ni berätta (säga) det på nytt?
Skulle Ni kunna upprepa numret?
Var vänlig och upprepa det.
Kan Ni tala lite högre?
Skulle Ni kunna tala (lite) långsammare?
Var vänlig och tala (lite) långsammare.
Skulle du kunna tala/prata tydligare, tack?
Jag förstår inte.
Jag hör inte.
Förlåt, men jag hör inte dig.
Jag hörde inte vad du just sade.
Skulle Ni kunna stava det, tack?
Excuse me!
Excuse me! Excuse me please!
Excuse me, can I get through please! Excuse me (let me through)!
Excuse me, what time is it?
Excuse me! Do you know when is the department store open?
Excuse me please, is this seat free?
Excuse us, but how can we get there?
Excuse me, I’d like to know where the toilets are.
By all means! But of course!
Sorry!
I’m sorry.
I’m sorry, it was an accident.
Excuse me, I’d like to get out.
Excuse me, I’d like to go by.
Sorry I’m late. I’m sorry for being late.
Sorry, I don’t speak Spanish very well.
I apologize.
Never mind! That’s OK! It’s alright! It doesn’t matter! Don’t mention it.
Pardon? Sorry?
Pardon? Sorry?
Pardon? Sorry?
Pardon? Sorry?
What did you say?
Could you please repeat that?
Could You please repeat that?
Can you please repeat that?
Can You please repeat that?
Could you repeat your number please?
Please repeat it. Please say it again.
Can you speak up (speak a bit louder), please?
Could you speak (a bit) more slowly, please?
Please speak more slowly.
Could you please speak more clearly?
I don’t understand.
I can’t hear you.
I’m sorry but I can’t hear you.
I didn’t hear what you just said.
Could you spell it, please?