Vem är du? Who are you?
   
Hej! Vem är du?
Hej! Vad heter du?
Hej! Vad heter ni?
Hej, vad heter du?
Hej, vad heter Ni?
Vad är ditt förnamn (era förnamn)?
Vad är ditt efternamn (era efternamn)?
Hej, vad heter han/hon?
Ert namn, tack?
Ert förnamn, tack?
Ert efternamn, tack?
Kan du stava det, tack?
Kan du skriva det ner, tack?
Skriv det ner, var så god.
Får jag presentera mig?
Hej! Jag är Maria.
Jag heter Maria. Mitt namn är Maria. Och du / ni?
Och du? Och ditt namn?
Och ni? Och ert namn?
Här är mitt visitkort.
Vem är han?
Vem är han?
Vem är hon?
Har du redan träffat Maria?
Får jag presentera min fru (min hustru) för dig/er?
Jag presenterar dig till min familj.
Här är min hustru, Maria.
Här är min vän, John.
Är Ni herr Bond?
Och du är säkert Maria!
Vi har inte träffats tidigare.
Hello! Who are you?
Hello! What’s your name?
Hello! What’s your name?
What’s your name, please?
What’s your name, please?
What’s your first name?
What’s your last name (family name)?
What’s his/her name?
Your name, please?
Your first name, please?
Your last name, please?
Could you spell it, please?
Could you write it down, please?
Write it down, please.
May I introduce myself?
Hello! I’m (I am) Maria.
My name is Maria. And yours?
And yours? And your name?
And yours? And your name?
Here is my business card.
Who is he?
Who is he?
Who is she?
Have you met Maria already?
May I introduce my wife Maria to you?
I introduce you to my family.
This is my wife, Maria.
Here is my friend John.
Are you Mr Bond?
And you must be Maria!
We haven’t met before.