Ilmansuunnat :: Cardinal directions
 
 
Pääilmansuunnat Cardinal directions
pohjoinenNorth
itäEast
eteläSouth
länsiWest
  
Väli-ilmansuunnatIntercardinal directions
Koillinen (Koillis-)Northeast
Kaakko (Kaakkois-)Southeast
Lounas (Lounais-)Southwest
Luode (Luoteis-)Northwest
  
  
Menkää takaisin 20 kilometriä pohjoiseen (päin) täältä.Go back for 20 kilometres to north of here.
Se on koilliseen (päin) kaupungista.It is northeast of the city.
Onko ranta hotelliltamme itään (päin)?Is the beach east of our hotel?
Onko se kaakkoon (päin) täältä?Is it southeast of here?
Se on noin 50 kilometriä etelään (päin) pääkaupungista.It is about 50 kilometers south of the capital city.
Oletko nähnyt Lounais-Suomen kaunista saaristoa?Have you seen the beautiful archipelago of Southwest Finland?
Hotelli sijaitsee 10 kilometriä Tokiosta länteen (päin).The hotel is situated 10 kilometres west of Tokyo.
Asun Lontoon luoteisosassa.I live in Northwest London.

 

Study Room