Järjestöt & Liitot :: Organisations & Unions
 
 
Yhdistyneet kansakunnat (YK) United Nations (UN)
Maailman terveysjärjestö (WHO)World Health Organization (WHO)
Yhdistyneiden kansakuntien lastenavun rahasto (UNICEF)United Nations Children’s Fund (UNICEF)
Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö (UNESCO)United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
Maailman kauppajärjestö (WTO)World Trade Organization (WTO)
Kansainvälinen työjärjestö (ILO)International Labour Organization (ILO)
Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestöFood and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun toimisto (UNHCR)Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
Yhdistyneiden kansakuntien naisten kehitysrahasto (UNIFEM)United Nations Development Fund for Women (UNIFEM)
Yhdistyneiden kansakuntien väestörahastoUnited Nations Population Fund (UNFPA)
Yhdistyneiden kansakuntien vapaaehtoisjoukotUnited Nations Volunteers (UNV)
Yhdistyneiden kansakuntien kehitysohjelma (UNDP)United Nations Development Programme (UNDP)
Yhdistyneiden kansakuntien kauppa- ja kehityskonferenssiUnited Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)
Kansainvälinen kauppakeskus (ITC, UNCTAD/WTO)International Trade Centre (ITC, UNCTAD/WTO)
Yhdistyneiden kansakuntien huumevalvontaohjelmaUnited Nations Drug Control Programme (UNDCP)
Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelma (UNEP)United Nations Environment Programme (UNEP)
Maailman elintarvikeohjelma (WFP)World Food Programme (WFP)
Yhdistyneiden kansakuntien asuinyhdyskuntaohjelma (UN-HABITAT)United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT)
Kansainvälinen tutkimus- ja koulutusinstituutti naisten aseman edistämiseksi (INSTRAW)International Research and Training Institute for the Advancement of Women (INSTRAW)
Yhdistyneiden kansakuntien sosiaalisen kehityksen tutkimuslaitos (UNRISD)United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD)
Yhdistyneiden kansakuntien alueiden välinen kriminaalipoliittinen tutkimuslaitos (UNICRI)United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI)
Yhdistyneiden kansakuntien koulutus- ja tutkimuslaitos (UNITAR)United Nations Institute for Training and Research (UNITAR)
Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusvaltuutetun toimisto (OHCHR)Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
Yhdistyneiden kansakuntien projektipalvelutoimisto (UNOPS)United Nations Office for Project Services (UNOPS)
Yhdistyneiden kansakuntien yliopisto (UNU)United Nations University (UNU)
Yhdistyneiden kansakuntien henkilökunnan koulutuskeskus (UNSSC)United Nations System Staff College (UNSSC)
Yhdistyneiden kansakuntien HIV/AIDS-ohjelma (UNAIDS)Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS)
Yhdistyneiden kansakuntien demokratiarahasto (UNDEF)United Nations Democracy Fund (UNDEF)
Kansainvälinen jälleenrakennus- ja kehityspankkiInternational Bank for Reconstruction and Development (IBRD)
Kansainvälinen kehitysjärjestö (IDA)International Development Association (IDA)
Kansainvälinen rahoitusyhtiö (IFC)International Finance Corporation (IFC)
Monenkeskinen investointi-takauslaitos (MIGA)Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)
Kansainvälinen investointikiistojen sovittelukeskus (ICSID)International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)
Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF)International Monetary Fund (IMF)
Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö (ICAO)International Civil Aviation Organization (ICAO)
Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO)International Maritime Organization (IMO)
Kansainvälinen pikatiedotusliitto (ITU)International Telecommunication Union (ITU)
Maailman postiliitto (UPU)Universal Postal Union (UPU)
Maailman ilmatieteen järjestö (WMO)World Meteorological Organization (WMO)
Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO)World Intellectual Property Organization (WIPO)
Kansainvälinen maatalouden kehittämisrahasto (IFAD)International Fund for Agricultural Development (IFAD)
Yhdistyneiden kansakuntien teollistamisjärjestö (UNIDO)United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
Maailman turismijärjestö (UNWTO)World Tourism Organization (UNWTO)
Kansainvälinen atomienergiajärjestö (IAEA)International Atomic Energy Agency (IAEA)
Punainen RistiRed Cross
taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD)Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
Atlantin liitto (NATO)North Atlantic Treaty Organisation (NATO)
Euroopan unioni (EU)European Union (EU)

 

Study Room