Lentokone :: Airplane
 
 
Yleistä General
He voivat lentää Espanjaan ensi vuonna.They will be able to fly to Spain next year.
Vanhempani lentävät Espanjaan joka talvi.My parents fly to Spain every winter.
Missä on lentokenttä (lentoasema)?Where’s the airport?
Pian saavumme lentokentälle.Soon we’ll arrive at the airport.
Lentomme lähtee uudesta terminaalista.Our flight leaves from the new air terminal.
  
  
LähtöselvitysCheck-in
Lähtöselvitystiski on tuolla.The check-in desk is there.
Mitä terminaalia etsitte?Which terminal are You seaching for?
Mistä ulkomaanlennot (kansainväliset lennot) lähtevät?Where do the international flights leave from?
Missä on lähtevien lentojen terminaali (aula)?Where is the departure terminal (departure hall)?
Tämä terminaali on kotimaan lennoille.This terminal is for domestic flights.
Missä on jatkolentojen aula?Where’s the transit hall?
Mille lähtöselvitystiskille meidän pitäisi mennä?Which check-in desk should we go to?
Lähtöselvitys lennolle numero AB123 alkaa nyt.The check-in for flight number AB123 starts now.
Näet lähtevät lennot tv-ruudulta.You can see the departures on the screen.
  
Koneeseen nousuBoarding
Miltä portilta meidän lentomme lähtee?Which gate does our flight leave from?
Mikä portti se on?Which gate is it?
Missä on portti (numero) kymmenen (10)?Where’s the gate (number) ten (10)?
Olkaa hyvä ja menkää portille 6 (kuusi) välittömästi!Please go to gate 6 (six) immediately!
Kaikki matkustajat lennolle numero AB123: tulkaa portille 11, kiitos!All passengers to flight number AB123: please come to gate 11!
Tämä on viimeinen kuulutus lennolle numero AB123.This is the final call for flight number AB123.
  
LentokoneessaAboard
Tervetuloa lennolle AB123 Singaporeen!Welcome aboard our flight AB123 to Singapore.
Olkaa hyvä ja varmistakaa, että istuimenne ja tarjotittimenne ovat pystyasennossa.Please make sure that your seat and tray are in upright position.
Kiinnittäkää turvavyönne näin.Fasten your seat belt like this.
Hyvää (lento)matkaa!Have a nice flight!
Tämä on tupakoimaton lento ettekä saa polttaa tupakkaa WC:ssä (vessassa).This is a non-smoking flight and you may not smoke in the lavatory.
Onko WC (vessa) nyt varattu vai vapaa?Is the lavatory now occupied or vacant?
Pelastusliivit ovat istuimenne alla.Life vests are under your seat.
Meillä on hieman turbulenssia (ilmakuoppia).We’re facing a bit turbulence.
Olkaa hyvät ja palatkaa paikoillenne.Please return to your seats.
Voinko saada jotain juotavaa?Can I have something to drink?
Olkaa ystävällinen ja herättäkää minut ennen ruokailua.Please wake me up before the meal.
Tarvitsetko oksennuspussin?Do you need a sick bag?
Saanko ylimääräisen peiton ja tyynyn, kiitos?May I have an extra blanket and pillow please?
Toivottavasti teillä oli miellyttävä lento ja tervetuloa uudelleen!I hope you had a pleasant flight and welcome again!
Toivottavasti nautitte lennostanne!I hope you enjoyed your flight!
Kiitos, kun lensitte Finnairilla!Thank you for flying with Finnair!
Hän on lentoemäntä.She’s an air hostess (air stewardess).
Hän on lentokapteeni.He’s an airplane captain.
  
Laskeutumisen jälkeenAfter landing
Missä voimme odottaa jatkolentoa (jatkoyhteyttä)?Where can we wait for a connection flight?
Saapuvien lentojen halli on tuolla.The arrivals hall is over there.
Olkaa hyvä ja menkää tuolla olevaan neuvontapisteeseen!Please go to the information desk over there.

 

Study Room