Numerot & Määrät :: Numbers & Amounts
 
 
Paljonko? Kuinka paljon? How much?
Paljonko (Kuinka paljon) se maksaa?How much is it?
Paljonko (Kuinka paljon) sinulla on rahaa?How much money do you have?
Paljonko (Kuinka paljon) sinulla on musiikkia tietokoneellasi (PC:lläsi)?How much music do you have on your PC (computer)?
  
Montako? Kuinka monta?How many?
Montako (Kuinka monta) … sinulla on?How many … do you have?
Montako (Kuinka monta) kertaa viikossa…?How many times a week…?
  
MäärätAmounts
Ei yhtäänNone
Ei mitäänNothing
Tuskin yhtäänLittle
Vähän / Jonkin verranA little / Some
Jotakin / JotainSomething
VähemmänLess
HarvojaFew
MuutamiaA few
PaljonA lot of… / Lots of… – More
EnemmänMore
TarpeeksiEnough
Ei tarpeeksiNot enough
LiikaaToo much
Liian montaToo many
YhtäänAny
KerranOnce
Kahdesti (kaksi kertaa)Twice
Kolmasti (kolme kertaa)Three times
Neljästi (neljä kertaa)Four times
Viidesti (viisi kertaa)Five times
Kymmenesti (kymmenen kertaa)Ten times
puoli, puolikas, puoletHalf
neljännes, neljäsosaa quarter
kolmannes, kolmasosaone third
viidennes, viidesosaone fifth
paria pair of
tusinaa dozen
yhtä paljon kuinas much as / the same amount as / just as much
 
 
 
 
 
 Numerot (Perusluvut)Numbers
0nollazero
1yksione
2kaksitwo
3kolmethree
4neljäfour
5viisifive
6kuusisix
7seitsemänseven
8kahdeksaneight
9yhdeksännine
10kymmenenten
11yksitoistaeleven
12kaksitoistatwelve
13kolmetoistathirteen
14neljätoistafourteen
15viisitoistafifteen
16kuusitoistasixteen
17seitsemäntoistaseventeen
18kahdeksantoistaeighteen
19yhdeksäntoistanineteen
20kaksikymmentätwenty
21kaksikymmentäyksitwenty-one
22kaksikymmentäkaksitwenty-two
23kaksikymmentäkolmetwenty-three
24kaksikymmentäneljätwenty-four
25kaksikymmentäviisitwenty-five
26kaksikymmentäkuusitwenty-six
27kaksikymmentäseitsemäntwenty-seven
28kaksikymmentäkahdeksantwenty-eight
29kaksikymmentäyhdeksäntwenty-nine
30kolmekymmentäthirty
31kolmekymmentäyksithirty-one
32kolmekymmentäkaksithirty-two
33kolmekymmentäkolmethirty-three
34kolmekymmentäneljäthirty-four
35kolmekymmentäviisithirty-five
36kolmekymmentäkuusithirty-six
37kolmekymmentäseitsemänthirty-seven
38kolmekymmentäkahdeksanthirty-eight
39kolmekymmentäyhdeksänthirty-nine
40neljäkymmentäforty
41neljäkymmentäyksiforty-one
42neljäkymmentäkaksiforty-two
43neljäkymmentäkolmeforty-three
44neljäkymmentäneljäforty-four
45neljäkymmentäviisiforty-five
46neljäkymmentäkuusiforty-six
47neljäkymmentäseitsemänforty-seven
48neljäkymmentäkahdeksanforty-eight
49neljäkymmentäyhdeksänforty-nine
50viisikymmentäfifty
51viisikymmentäyksififty-one
52viisikymmentäkaksififty-two
53viisikymmentäkolmefifty-three
54viisikymmentäneljäfifty-four
55viisikymmentäviisififty-five
56viisikymmentäkuusififty-six
57viisikymmentäseitsemänfifty-seven
58viisikymmentäkahdeksanfifty-eight
59viisikymmentäyhdeksänfifty-nine
60kuusikymmentäsixty
61kuusikymmentäyksisixty-one
62kuusikymmentäkaksisixty-two
63kuusikymmentäkolmesixty-three
64kuusikymmentäneljäsixty-four
65kuusikymmentäviisisixty-five
66kuusikymmentäkuusisixty-six
67kuusikymmentäseitsemänsixty-seven
68kuusikymmentäkahdeksansixty-eight
69kuusikymmentäyhdeksänsixty-nine
70seitsemänkymmentäseventy
71seitsemänkymmentäyksiseventy-one
72seitsemänkymmentäkaksiseventy-two
73seitsemänkymmentäkolmeseventy-three
74seitsemänkymmentäneljäseventy-four
75seitsemänkymmentäviisiseventy-five
76seitsemänkymmentäkuusiseventy-six
77seitsemänkymmentäseitsemänseventy-seven
78seitsemänkymmentäkahdeksanseventy-eight
79seitsemänkymmentäyhdeksänseventy-nine
80kahdeksankymmentäeighty
81kahdeksankymmentäyksieighty-one
82kahdeksankymmentäkaksieighty-two
83kahdeksankymmentäkolmeeighty-three
84kahdeksankymmentäneljäeighty-four
85kahdeksankymmentäviisieighty-five
86kahdeksankymmentäkuusieighty-six
87kahdeksankymmentäseitsemäneighty-seven
88kahdeksankymmentäkahdeksaneighty-eight
89kahdeksankymmentäyhdeksäneighty-nine
90yhdeksänkymmentäninety
91yhdeksänkymmentäyksininety-one
92yhdeksänkymmentäkaksininety-two
93yhdeksänkymmentäkolmeninety-three
94yhdeksänkymmentäneljäninety-four
95yhdeksänkymmentäviisininety-five
96yhdeksänkymmentäkuusininety-six
97yhdeksänkymmentäseitsemänninety-seven
98yhdeksänkymmentäkahdeksanninety-eight
99yhdeksänkymmentäyhdeksänninety-nine
100sataone hundred
101satayksione hundred one
110satakymmenenone hundred ten
121satakaksikymmentäyksione hundred twentyone
200kaksisataatwo hundred
201kaksisataayksitwo hundred one
300kolmesataathree hundred
400neljäsataafour hundred
500viisisataafive hundred
600kuusisataasix hundred
700seitsemänsataaseven hundred
800kahdeksansataaeight hundred
900yhdeksänsataanine hundred
1 000tuhata thousand
1 965tuhatyhdeksänsataakuusikymmentäviisinineteen sixty-five
1 976tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentäkuusinineteen seventy-six
1 987tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäseitsemännineteen eighty-seven
1 998tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkahdeksannineteen ninety-eight
2 000kaksituhattatwo thousand
2 007kaksituhattaseitsemäntwo thousand and seven
2 017kaksituhattaseitsemäntoistatwo thousand and seventeen
2 025kaksituhattakaksikymmentäviisitwo thousand and twenty-five
3 000kolmetuhattathree thousand
10 000kymmenentuhattaten thousand
100 000satatuhattaone hundred thousand
1 000 000miljoonaa million
1000”miljardia billion (1000”)
1000”’biljoonaa billion (1000”)
 
 
 
 JärjestysnumerotOrdinal numbers
0  
1ensimmäinenfirst
2toinensecond
3kolmasthird
4neljäsfourth
5viidesfifth
6kuudessixth
7seitsemässeventh
8kahdeksaseighth
9yhdeksäsninth
10kymmenestenth
11yhdestoistaeleventh
12kahdestoistatwelveth
13kolmastoistathirteenth
14neljästoistafourteenth
15viidestoistafifteenth
16kuudestoistasixteenth
17seitsemästoistaseventeenth
18kahdeksastoistaeighteenth
19yhdeksästoistanineteenth
20kahdeskymmenestwentieth
21kahdeskymmenesensimmäinentwenty-first
22kahdeskymmenestoinentwenty-second
23kahdeskymmeneskolmastwenty-third
24kahdeskymmenesneljästwenty-fourth
25kahdeskymmenesviidestwenty-fifth
26kahdeskymmeneskuudestwenty-sixth
27kahdeskymmenesseitsemästwenty-seventh
28kahdeskymmeneskahdeksastwenty-eighth
29kahdeskymmenesyhdeksästwenty-ninth
30kolmaskymmenesthirtieth
31kolmaskymmenesensimmäinenthirty-first
32kolmaskymmenestoinenthirty-second
33kolmaskymmeneskolmasthirty-third
34kolmaskymmenesneljästhirty-fourth
35kolmaskymmenesviidesthirty-fifth
36kolmaskymmeneskuudesthirty-sixth
37kolmaskymmenesseitsemästhirty-seventh
38kolmaskymmeneskahdeksasthirty-eighth
39kolmaskymmenesyhdeksästhirty-ninth
40neljäskymmenesfortieth
41neljäskymmenesensimmäinenforty-first
42neljäskymmenestoinenforty-second
43neljäskymmeneskolmasforty-third
44neljäskymmenesneljäsforty-fourth
45neljäskymmenesviidesforty-fifth
46neljäskymmeneskuudesforty-sixth
47neljäskymmenesseitsemäsforty-seventh
48neljäskymmeneskahdeksasforty-eighth
49neljäskymmenesyhdeksäsforty-ninth
50viideskymmenesfiftieth
51viideskymmenesensimmäinenfifty-first
52viideskymmenestoinenfifty-second
53viideskymmeneskolmasfifty-third
54viideskymmenesneljäsfifty-fourth
55viideskymmenesviidesfifty-fifth
56viideskymmeneskuudesfifty-sixth
57viideskymmenesseitsemäsfifty-seventh
58viideskymmeneskahdeksasfifty-eighth
59viideskymmenesyhdeksäsfifty-ninth
60kuudeskymmenessixtieth
61kuudeskymmenesensimmäinensixty-first
62kuudeskymmenestoinensixty-second
63kuudeskymmeneskolmassixty-third
64kuudeskymmenesneljässixty-fourth
65kuudeskymmenesviidessixty-fifth
66kuudeskymmeneskuudessixty-sixth
67kuudeskymmenesseitsemässixty-seventh
68kuudeskymmeneskahdeksassixty-eighth
69kuudeskymmenesyhdeksässixty-ninth
70seitsemäskymmenesseventieth
71seitsemäskymmenesensimmäinenseventy-first
72seitsemäskymmenestoinenseventy-second
73seitsemäskymmeneskolmasseventy-third
74seitsemäskymmenesneljässeventy-fourth
75seitsemäskymmenesviidesseventy-fifth
76seitsemäskymmeneskuudesseventy-sixth
77seitsemäskymmenesseitsemässeventy-seventh
78seitsemäskymmeneskahdeksasseventy-eighth
79seitsemäskymmenesyhdeksässeventy-ninth
80kahdeksaskymmeneseightieth
81kahdeksaskymmenesensimmäineneighty-first
82kahdeksaskymmenestoineneighty-second
83kahdeksaskymmeneskolmaseighty-third
84kahdeksaskymmenesneljäseighty-fourth
85kahdeksaskymmenesviideseighty-fifth
86kahdeksaskymmeneskuudeseighty-sixth
87kahdeksaskymmenesseitsemäseighty-seventh
88kahdeksaskymmeneskahdeksaseighty-eighth
89kahdeksaskymmenesyhdeksäseighty-ninth
90yhdeksäskymmenesninetieth
91yhdeksäskymmenesensimmäinenninety-first
92yhdeksäskymmenestoinenninety-second
93yhdeksäskymmeneskolmasninety-third
94yhdeksäskymmenesneljäsninety-fourth
95yhdeksäskymmenesviidesninety-fifth
96yhdeksäskymmeneskuudesninety-sixth
97yhdeksäskymmenesseitsemäsninety-seventh
98yhdeksäskymmeneskahdeksasninety-eighth
99yhdeksäskymmenesyhdeksäsninety-ninth
100sadashundredth
101sadasensimmäinenhundred first 
110sadaskymmeneshundred tenth
121sadaskahdeskymmenesensimmäinenhundred twentyfirst
200kahdessadastwo hundredth
201kahdessadasensimmäinentwo hundred first
300kolmassadasthree hundredth
400neljässadasfour hundredth
500viidessadasfive hundredth
600kuudessadassix hundredth
700seitsemässadasseven hundredth
800kahdeksassadaseight hundredth
900yhdeksässadasnine hundredth
1 000tuhannesthousandth
1 965tuhatyhdeksänsataakuusikymmentäviisinineteen sixty-fifth
1 976tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentäkuusinineteen seventy-sixth
1 987tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäseitsemännineteen eighty-seventh
1 998tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkahdeksannineteen ninety-eighth
2 000kahdestuhannestwo thousandth
2 007kahdestuhannesseitsemästwo thousand and seventh
2 017kahdestuhannesseitsemästoistatwo thousand and seventeenth
2 025kahdestuhanneskahdeskymmenesviidestwo thousand and twenty-fifth
3 000kolmastuhannesthree thousandth
10 000kymmenestuhannesten thousandth
100 000sadastuhannesone hundred thousandth
1 000 000miljoonasmillionth
1000”miljardisbillionth (1000”)
1000”’biljoonasbillionth (1000”)

 

Study Room