Opiskelu :: Studying
 
 
(Minä) olen opiskelija. I’m a student.
Hän on opiskelija.He is a student.
Hän on opiskelija.She is a student.
Missä opiskelet (opiskelette)?Where do you study? Where are you studying?
Opiskelen ulkomailla.I’m studying abroad.
Hän opiskelee Oslon Yliopistossa.He / She studies at the University of Oslo.
Olen opiskelija yliopistossa. Olen yliopisto-opiskelija.I’m a student in a university.
Minä opiskelen vielä yliopistossa.I’m still studying in the university.
Haluaisin mennä yliopistoon opiskelemaan ekonomiaa (taloustieteitä).I’d like to go to the university to study Economics.
Mitä opiskelet?What do you study?
Mitä opiskelette?What do you study?
Opiskelen kauppatieteitä yliopistossa (yliopistolla).I study economics at the university.
Opiskelitko laskentatoimea ja lakia?Did you study accounting and law?
Menen kouluun joka päivä.I go to school every day.
(Minä) olen vielä koulussa. Minä käyn vielä koulua.I’m still in school.
Kuinka monta vuotta olet opiskellut ranskaa?How many years have you studied French?
(Minä) olen opiskellut ranskaa kolmen (3) vuoden ajan (kolme vuotta).I have studied French for three (3) years.
Mistä lähtien olet opiskellut ranskaa?Since when have you studied French?
Kuinka kauan olette opiskelleet ranskaa?How long have you studied French?

 

Study Room