Organisationen & Vereine :: Järjestöt & Liitot

 

Vereinte Nationen (UNO)
Weltgesundheitsorganisation (WHO)
Kinderhilfswek der UNO (UNICEF)
UNESCO 
Welthandelsorganisation (WTO)
 
 
Büro des UN-Hochkommissars für Flüchtlinge (UNHCR)
 
 
 
 
UNCTAD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Büro des UN-Hochkommissars für Menschenrechte (OHCHR)
 
 
 
 
 
Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung ()
 
 
 
 
Internationaler Währungsfonds (IWF)
 
 
 
 
 
 
 
UN-Organisation für Industrielle Entwicklung (UNIDO)
 
Internationale Atomenergiebehörde (IAEO) 
Rotes Kreuz
Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)
Nordatlantikpakt (NATO)
Europäische Union (EU)
 
Yhdistyneet kansakunnat (YK)
Maailman terveysjärjestö (WHO)
Yhdistyneiden kansakuntien lastenavun rahasto (UNICEF)
Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö (UNESCO)
Maailman kauppajärjestö (WTO)
Kansainvälinen työjärjestö (ILO)
Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö
Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun toimisto (UNHCR)
Yhdistyneiden kansakuntien naisten kehitysrahasto (UNIFEM)
Yhdistyneiden kansakuntien väestörahasto
Yhdistyneiden kansakuntien vapaaehtoisjoukot
Yhdistyneiden kansakuntien kehitysohjelma (UNDP)
Yhdistyneiden kansakuntien kauppa- ja kehityskonferenssi
Kansainvälinen kauppakeskus (ITC, UNCTAD/WTO)
Yhdistyneiden kansakuntien huumevalvontaohjelma
Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelma (UNEP)
Maailman elintarvikeohjelma (WFP)
Yhdistyneiden kansakuntien asuinyhdyskuntaohjelma (UN-HABITAT)
Kansainvälinen tutkimus- ja koulutusinstituutti naisten aseman edistämiseksi (INSTRAW)
Yhdistyneiden kansakuntien sosiaalisen kehityksen tutkimuslaitos (UNRISD)
Yhdistyneiden kansakuntien alueiden välinen kriminaalipoliittinen tutkimuslaitos (UNICRI)
Yhdistyneiden kansakuntien koulutus- ja tutkimuslaitos (UNITAR)
Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusvaltuutetun toimisto (OHCHR)
Yhdistyneiden kansakuntien projektipalvelutoimisto (UNOPS)
Yhdistyneiden kansakuntien yliopisto (UNU)
Yhdistyneiden kansakuntien henkilökunnan koulutuskeskus (UNSSC)
Yhdistyneiden kansakuntien HIV/AIDS-ohjelma (UNAIDS)
Yhdistyneiden kansakuntien demokratiarahasto (UNDEF)
Kansainvälinen jälleenrakennus- ja kehityspankki
Kansainvälinen kehitysjärjestö (IDA)
Kansainvälinen rahoitusyhtiö (IFC)
Monenkeskinen investointi-takauslaitos (MIGA)
Kansainvälinen investointikiistojen sovittelukeskus (ICSID)
Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF)
Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö (ICAO)
Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO)
Kansainvälinen pikatiedotusliitto (ITU)
Maailman postiliitto (UPU)
Maailman ilmatieteen järjestö (WMO)
Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO)
Kansainvälinen maatalouden kehittämisrahasto (IFAD)
Yhdistyneiden kansakuntien teollistamisjärjestö (UNIDO)
Maailman turismijärjestö (UNWTO)
Kansainvälinen atomienergiajärjestö (IAEA)
Punainen Risti
taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD)
Atlantin liitto (NATO)
Euroopan unioni (EU)

Study Room