Who are you? Kuka sinä olet?

Hello! Who are you?
Hello! What’s your name?
Hello! What’s your name?
What’s your name, please?
What’s your name, please?
What’s your first name?
What’s your last name (family name)?
What’s his/her name?
Your name, please?
Your first name, please?
Your last name, please?
Could you spell it, please?
Could you write it down, please?
Write it down, please.
May I introduce myself?
Hello! I’m (I am) Maria.
My name is Maria. And yours?
And yours? And your name?
And yours? And your name?
Here is my business card.
Who is he?
Who is he?
Who is she?
Have you met Maria already?
May I introduce my wife Maria to you?
I introduce you to my family.
This is my wife, Maria.
Here is my friend John.
Are you Mr Bond?
And you must be Maria!
We haven’t met before.
Hei! Kuka sinä olet?
Hei! Mikä sinun nimesi on?
Hei! Mikä teidän nimenne on?
Mikä nimesi on?
Mikä nimenne on?
Mikä on etunimesi (etunimenne)?
Mikä on sukunimesi (sukunimenne)?
Mikä hänen nimensä on?
Nimenne, kiitos?
Etunimenne, kiitos?
Sukunimenne, kiitos?
Voisitteko tavata sen?
Voisitteko kirjoittaa sen (paperille)?
Kirjoittakaa se (paperille).
Saanko esittäytyä?
Hei! Minä olen Maria.
Nimeni on Maria. Entä sinun (nimesi)? / Entä teidän nimenne?
Entä sinun (nimesi)?
Entä teidän nimenne?
Tässä on käyntikorttini.
Kuka hän on?
Kuka hän on?
Kuka hän on?
Oletko tavannut jo Marian?
Saanko esitellä vaimoni Marian sinulle / teille?
Esittelen sinut perheelleni.
Tämä on vaimoni, Maria.
Tässä on ystäväni John.
Oletteko herra Bond?
Ja sinä olet varmasti Maria!
Emme ole tavanneet aikaisemmin.