Yes! No… Kyllä! Ei…
Yes
Yes please!
Yes, madam!
Yes, sir!
OK! Okay!
Certainly! Of course! Without question!
I will wait for you in front of the museum, OK?
That’s OK for us!
With pleasure!
No
No thank you! No thanks!
Kyllä
Kyllä kiitos!
Kyllä, rouva!
Kyllä, herra!
OK! Hyvä on!
Tietysti! Tietenkin! Toki! Totta kai!
Odotan sinua museon edessä, sopiiko?
Se sopii meille! (Se on okei meille!)
Mielelläni!
Ei
Ei kiitos!