Familj & Vänner :: Famille & Amis
Familj Famille
Berätta om din familj!Parle moi de ta famille!
Var är din familj?Où est ta famille?
Det här är min familj.C’est ma famille
  
FöräldrarParents
Jag är här med mina föraldrar.Je suis ici avec mes parents.
Mina föräldrar är där.Mes parents sont là.
Det här är min mamma.Elle est ma mère.
Det här är min pappa.Lui est mon père.
Min pappa heter John. Min pappas namn är John.Mon père s’appelle John.
Är din mamma här?Ta mère est ici?
Jag är styvfar.Je suis un beau-père.
Jag är styvmor.Je suis une belle-mère.
Vad heter dina föräldrar?Comment s’appellent tes parents?
  
Morföräldrar – FarföräldrarLes grands-parents
Besöker du ofta dina morföräldrar (farföräldrar)?Tu visites souvent tes grands parents?
Min morfar (farfar) och mormor (farmor) bor bredvid oss.Mon grand père et ma grande mère habitent juste à côté de chez nous.
  
Äkta par och äktenskapLes époux et le mariage
Är du ogift eller gift?Tu es célibataire ou marié (mariée)?
Jag är ogift.Je suis célibataire.
Jag är ännu ogift.Je suis encore célibataire.
Är han ännu ogift?Il (elle) est encore célibataire?
Dom är inte ännu gifta.Ils ne sont pas encore mariés.
Jack förlovade sig med sin fästmö (brud) förra hösten.Jack s’est fiancé avec sa fiancée l’automne dernière.
Jag ska gifta mig i juni.Mon mariage est prévu en juin.
Hon bor tillsammans med sin fästman John.Elle vit ensemble avec son fiancé John.
Det här är min fru (hustru), Maria.Elle est ma femme, Maria.
Det här är min man, John.Il est mon mari, John.
Jag och min make (min äkta man) är på bröllopsresa.Moi et mon mari sommes en voyage de noces.
Vi hade riktigt trevligt på vår bröllopsresa.Nous nous sommes bien amusés pendant notre voyage de noce.
Min fru och jag (själv) kommer från Valencia.Ma femme et moi-même venons de Valencia.
Min fru kommer senare.Ma femme arrive plus tard.
Är du gift?Es-tu marié (mariée)?
Är Ni gift?Êtes-vous marié (mariée)?
Jag är gift.Je suis marié (mariée).
Jag är inte gift.Je ne suis pas marié (mariée).
Min äktenskap är lycklig.Mon mariage est heureux.
Är han skild? Har han skilt sig?Il est divorcé?
Hon är skild.Elle est divorcée.
Jag bor skilt.Je suis séparée.
Min make och jag bor åtskilda (lever i hemskillnad).Mon époux et moi vivons séparément.
Min äktenskap är över.Mon mariage est passe.
Jag är gift på nytt.Je me suis remarié (remariée).
Jag har barn från min första äktenskap.J’ai des enfants de mon premier mariage.
Han är min ex-make.Il est mon ex-mari.
Jag är änka.Je suis veuf.
Jag är änkling.Je suis veuve.
  
Bo tillsammansVivre ensemble
Bor ni tillsammans?Vivez-vous ensemble?
Han bor med mig.Il/elle vit avec moi.
Vi bor tillsammans.Nous vivons ensemble.
Hon bor tillsammans med sin pojkvän.Elle vit ensemble avec son ami.
Det här är min partner (livskamrat).Elle est ma compagne.
Det här är min partner (livskamrat).Il est mon compagne.
  
SyskonFratrie
Har du systrar eller bröder?As-tu des frères ou des soeurs?
Hur många bröder har du?Combien de frères as-tu?
Hurdana är dina bröder och systrar?Comment sont tes frères et soeurs?
Vad heter din syster?Comment s’appelle ta soeur?
Min bror heter John.Mon frère s’appelle John.
Det här är min bror.Je te présente mon frère.
Han är min bror.Il est mon frère.
Det här är min syster.Je te présente ma sœur.
Hon är min syster.Elle est ma sœur.
Hur gammal är din syster?Quel age a ta sœur?
Jag har en bror.J’ai un frère.
Jag har ingen bror.Je n’ai pas de frère.
Jag har en syster.J’ai une soeur.
Jag har ingen syster.Je n’ai pas de soeur.
Min syster är där.Ma soeur est là.
Jag har en halvsyster.J’ai une demi-soeur.
Jag har en halvbror.j’ai un demi-frère.
Jag är sjutton (17 år gammal) och min bror är elva (11 år gammal).J’ai dix-sept ans et mon frère a onze ans.
  
BarnEnfants
Har du barn?As-tu des enfants?
Har Ni barn?Avez-vous des enfants?
Har Ni barnbarn?Avez-vous des petits-enfants?
Hur många barn har du?Combien d’enfants tu as?
Hur många barn har Ni?Combien d’enfants avez-vous?
Hur gamla är dina barn?Quel âge ont tes enfants?
Hur gammal är din (Er) son?Quel age a ton/votre fils?
Hur gammal är din (Er) dotter?Quelle age a ta/votre fille?
Jag har en pojke (en son).J’ai un fils (un garçon).
Jag har en 12-årig dotter.J’ai une fille de 12 ans.
Vi har två barn.Nous avons deux enfants.
De har två döttrar.Ils ont deux (2) filles.
Mina barn är tio (10) och sju (7) år gamla.Mes enfants ont dix (10) et sept (7) ans.
Mina barn är redan vuxna.Mes enfants sont déjà adultes.
Jag behöver en barnvakt till min barn.J’ai besoin une nounou pour mes enfants.
Det här är min son John.Je te présente mon fils John.
Det här är min dotter Maria.Je te présente ma fille Maria.
Hon har en liten dotter.Elle a une petite fille.
Vår sons barnträdgård är nära vårt hem.Le jardin d’enfant de notre fils est tout près.
Min dotter är född den sjunde maj.Ma fille est née le sept Mai.
Han är det enda barnet.Il est enfant unique (fils unique; fille unique).
Jag skulle vilja ha en baby.Je voudrais avoir un enfant / un bébé.
Finns det en lekplats för barn?Avez vous un coin enfant?
Det finns en stor lekplan nära stranden.Près de la plage est un grand terrain de jeu.
  
SläktingarFamille
Vi är kusiner.Nous sommes cousins.
Jag har inga kusiner.Je n’ai pas de cousins.
Min moster/faster är där.Ma tante est là.
Min farbror ska gifta sig nästa sommar.Mon oncle se marie l’été prochain.
Han är min morbror.Il est mon oncle.
Maria är min svärmor och Miguel är min svärfar.Maria est ma belle mère et Miquel mon beau père.
Är hon din sonhustru (svärdotter)?Elle est ta belle fille?
Han är en bra svärson.Il est un bon gendre.
Hon är min svägerska.Elle est ma belle sœur.
Han är min svåger.Il est mon beau frère.
Vem är dina faddrar (gudföräldrar)?Qui sont ta marraine et ton parrain?
Han är mitt enda fadderbarn (…gudson / guddotter).Il/elle est mon unique filleul.
Maria är min gudmor.Maria est ma marraine.
Tyckte du om Gudfar -filmer?Tu aimes les films Parrain?
  
  
Vänner och bekantaAmis et connaissances
Jag är ensam, mina vänner gick redan tillbaks till hotellet.Je suis seul, mes amies se sont retournées à l’hôtel.
Det här är min pojkvän (vän).Je te présente mon copain.
Det här är min flickvän (väninna).Je te présente ma copine.
Har du en pojkvän?As-tu un copain?
Har du en flickvän?As-tu une copine?
Jag älskar min pojkvän.J’aime mon copain.
Jag älskar min flickvän.J’aime ma copine.
Jag har ingen flickvän för tillfället.Je n’ai pas de copine pour le moment.
John är min granne.John est mon voisin.
Har ni trevliga grannar?tes voisins sont gentils?
Är John din barndomsvän?John est ton ami d’enfance?
Maria är min barndomsvän.Maria est mon amie d’enfance.
Han är min kollega.Il est mon colleque.
Hon är min kollega.Elle est mon colleque.
Han är min skolkamrat.Il est copain de classe.

 

Study Room