Ilmansuunnat :: Punti cardinali
 
 
Pääilmansuunnat Punti cardinali
pohjoinenNord
itäEst
eteläSud
länsiOvest
  
Väli-ilmansuunnatPunti intercardinali
Koillinen (Koillis-)Nord-est
Kaakko (Kaakkois-)Sud-est
Lounas (Lounais-)Sud-ovest
Luode (Luoteis-)Nord-ovest
  
  
Menkää takaisin 20 kilometriä pohjoiseen (päin) täältä.Vai indietro per 20 chilometri a nord da qui.
Se on koilliseen (päin) kaupungista.E’ a nord-est della città.
Onko ranta hotelliltamme itään (päin)?La spiaggia è sul lato est del nostro hotel.
Onko se kaakkoon (päin) täältä?E’ a sud-est da qui?
Se on noin 50 kilometriä etelään (päin) pääkaupungista.E’ a circa 50 chilometri a sud della capitale.
Oletko nähnyt Lounais-Suomen kaunista saaristoa?Hai visto il bellissimo arcipelago a sud-ovest della Finlandia?
Hotelli sijaitsee 10 kilometriä Tokiosta länteen (päin).L’albergo è situato a 10 chilometri a ovest di Tokyo.
Asun Lontoon luoteisosassa.Vivo nella parte nord-ovest di Londra.

 

Study Room