Järjestöt & Liitot :: Organizzazioni e Associazioni
 
 
Yhdistyneet kansakunnat (YK) Nazioni Unite (NU)
Maailman terveysjärjestö (WHO)Organizzazione Mondiale per la Sanità (OMS)
Yhdistyneiden kansakuntien lastenavun rahasto (UNICEF)Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF)
Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö (UNESCO)Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO)
Maailman kauppajärjestö (WTO)Organizzazione Mondiale del commercio (OMC)
Kansainvälinen työjärjestö (ILO)Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL)
Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestöOrganizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO)
Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun toimisto (UNHCR)Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR)
Yhdistyneiden kansakuntien naisten kehitysrahasto (UNIFEM)Fondo di sviluppo delle nazioni Unite per le donne (UNIFEM)
Yhdistyneiden kansakuntien väestörahastoFondo per le attività in materia di popolazione (UNFPA)
Yhdistyneiden kansakuntien vapaaehtoisjoukotProgramma dei volontari delle Nazioni Unite (UNV)
Yhdistyneiden kansakuntien kehitysohjelma (UNDP)Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP)
Yhdistyneiden kansakuntien kauppa- ja kehityskonferenssiConferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD)
Kansainvälinen kauppakeskus (ITC, UNCTAD/WTO)Centro del commercio internazionale (ITC, UNCTAD/WTO)
Yhdistyneiden kansakuntien huumevalvontaohjelmaProgramma di controllo della Droga delle Nazioni Unite (UNDCP)
Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelma (UNEP)Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP)
Maailman elintarvikeohjelma (WFP)Programma Alimentare Mondiale (WFP)
Yhdistyneiden kansakuntien asuinyhdyskuntaohjelma (UN-HABITAT)Programma delle Nazioni Unite sugli Insediamenti Umani (UN-HABITAT)
Kansainvälinen tutkimus- ja koulutusinstituutti naisten aseman edistämiseksi (INSTRAW)Istituto di Ricerca e Formazione delle Nazioni Unite per l’Avanzamento delle donne (INSTRAW)
Yhdistyneiden kansakuntien sosiaalisen kehityksen tutkimuslaitos (UNRISD)Istituto di Ricerca delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sociale (UNRISD)
Yhdistyneiden kansakuntien alueiden välinen kriminaalipoliittinen tutkimuslaitos (UNICRI)Istituto delle Nazioni Unite per la Ricerca sul Crimine e la Giustizia (UNICRI)
Yhdistyneiden kansakuntien koulutus- ja tutkimuslaitos (UNITAR)Istituto delle Nazioni Unite per la Formazione e la Ricerca (UNITAR)
Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusvaltuutetun toimisto (OHCHR)Ufficio dell’Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite (OHCHR)
Yhdistyneiden kansakuntien projektipalvelutoimisto (UNOPS)Ufficio delle Nazioni Unite per i Servizi ed i Progetti (UNOPS)
Yhdistyneiden kansakuntien yliopisto (UNU)Università delle Nazioni Unite (UNU)
Yhdistyneiden kansakuntien henkilökunnan koulutuskeskus (UNSSC)Staff College del Sistema Nazioni Unite (UNSSC)
Yhdistyneiden kansakuntien HIV/AIDS-ohjelma (UNAIDS)Programma delle Nazioni Unite per l’AIDS/HIV (UNAIDS)
Yhdistyneiden kansakuntien demokratiarahasto (UNDEF)Fondo delle Nazioni Unite per la Democrazia (UNDEF)
Kansainvälinen jälleenrakennus- ja kehityspankkiBanca internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (IBRD)
Kansainvälinen kehitysjärjestö (IDA)Associazione Internazionale per lo Sviluppo (IDA)
Kansainvälinen rahoitusyhtiö (IFC)Corporazione Finanziaria Internazionale (IFC)
Monenkeskinen investointi-takauslaitos (MIGA)Agenzia Multilaterale per  la Garanzia degli Investimenti (MIGA)
Kansainvälinen investointikiistojen sovittelukeskus (ICSID)Centro Internazionale per la Risoluzione dei Conflitti (ICSID)
Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF)Fondo Monetario Internazionale (FMI)
Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö (ICAO)Organizzazione Internazionale per l’Aviazione Civile (ICAO)
Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO)Organizzazione Marittima Mondiale (IMO)
Kansainvälinen pikatiedotusliitto (ITU)Unione Internazionale per le Telecomunicazioni (ITU)
Maailman postiliitto (UPU)Unione Postale Universale (UPU)
Maailman ilmatieteen järjestö (WMO)Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM)
Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO)Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI)
Kansainvälinen maatalouden kehittämisrahasto (IFAD)Fondo Internazionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura (IFAD)
Yhdistyneiden kansakuntien teollistamisjärjestö (UNIDO)Organizzazione delle Nazioni unite per lo Sviluppo Industriale (UNIDO)
Maailman turismijärjestö (UNWTO)Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT)
Kansainvälinen atomienergiajärjestö (IAEA)Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (IAEA)
Punainen RistiCroce Rossa
taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD)Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE)
Atlantin liitto (NATO)Organizzazione del Trattato Nord-Atlantico (NATO)
Euroopan unioni (EU)Unione Europea (UE)

 

Study Room