Luonto :: Natura
 
 
Luonnonsuojelu Salvaguardia della natura
Luonnonsuojelu on tärkeää.La salvaguardia della natura (Il movimento per la salvaguardia della natura) è importante.
Mitä kasvihuoneilmiö tarkoittaa?Cosa si intende per effetto serra?
Kioton sopimuksen tavoitteena on kontrolloida ilmastonmuutosta.Il protocollo di Kyoto mira al controllo del cambiamento climatico.
Mikä on ilmaston lämpenemisen vaikutus?Qual’è l’impatto del surriscaldamento globale?
Ilmastonlämpeneminen on epämieluisa totuus.Il surriscaldamento globale è una fastidiosa verità.
Hiilidioksidi aiheuttaa ilmaston lämpenemistä.Il biossido di carbonio causa il surriscaldamento globale.
Miten voin säästää energiaa?Come posso risparmiare energia?
Meidän täytyy säästää vettä.E’ necessario non sprecare l’acqua.
Voit löytää useita vedensäästövinkkejä internetistä.Si possono trovare molti consigli per non sprecare l’acqua su Internet.
Mitkä ovat ilmaston saastumisen vaikutukset?Qual’è l’effetto dell’inquinamento atmosferico?
Miten voimme ehkäistä maaperän saastumista?Come si può prevenire l’inquinamento del suolo?
Metsät peittävät noin kolmanneksen maapallon maapinta-alasta.Le foreste coprono circa un terzo della superfice della Terra.
Noin puolet maailman metsistä on trooppisia tai subtrooppisia.Approssimativamente metà delle foreste del mondo sono tropicali o subtropicali.
Miljoonia hehtaareja metsää tuhotaan joka vuosi.Milioni di ettari di foreste vengono distrutte ogni anno.
Mikä on mielipiteesi eläintensuojelusta?Cosa ne pensi della tutela della fauna?
  
AvaruusSpazio
Milloin aurinko nousi tänä aamuna?Quando è sorto il sole stamattina?
Aurinko nousee aikaisin.Il sole sorge presto.
Milloin aurinko laskee tänä iltana?Quando tramonterà il sole stasera?
Kuu kiertää maapalloa.La Luna orbita (gira) intorno alla Terra.
Miten kaunis kuutamo!Che bel chiaro di luna!
Milloin on seuraava täysikuu?Quando ci sarà la prossima luna piena?
Milloin on seuraava kuunpimennys?Quando ci sarà la prossima ecclisse lunare?
Jupiter on aurinkokuntamme suurin planeetta.Giove è il più grande pianeta del nostro sistema solare.

 

Study Room