Numerot & Määrät :: Numeri e Quantità
 
 
Paljonko? Kuinka paljon? Quant’è?
Paljonko (Kuinka paljon) se maksaa?Quanto costa?
Paljonko (Kuinka paljon) sinulla on rahaa?Quanto denaro hai?
Paljonko (Kuinka paljon) sinulla on musiikkia tietokoneellasi (PC:lläsi)?Quanta musica hai sul tuo PC (computer)?
  
Montako? Kuinka monta?Quanti?
Montako (Kuinka monta) … sinulla on?Quanti…  hai?
Montako (Kuinka monta) kertaa viikossa…?Quante volte alla settimana…?
  
MäärätQuantità
Ei yhtäänNessuno
Ei mitäänNiente
Tuskin yhtäänPoco
Vähän / Jonkin verranUn po’ / alcuni
Jotakin / JotainQualcosa
VähemmänMeno
HarvojaPoco
MuutamiaUn poco, alcuni, qualche
PaljonMolti…/ Molti…- Più
EnemmänDi più, più
TarpeeksiAbbastanza
Ei tarpeeksiNon abbastanza
LiikaaTroppo
Liian montaTroppi
YhtäänQualche
KerranUna volta
Kahdesti (kaksi kertaa)Due volte
Kolmasti (kolme kertaa)Tre volte
Neljästi (neljä kertaa)Quattro volte
Viidesti (viisi kertaa)Cinque volte
Kymmenesti (kymmenen kertaa)Dieci volte
puoli, puolikas, puoletMetà
neljännes, neljäsosaUn quarto
kolmannes, kolmasosaUn terzo
viidennes, viidesosaUn quinto
pariUn paio di
tusinaUna dozzina
yhtä paljon kuin(Tanto) …quanto
 
 
 
 Numerot (Perusluvut)Numeri cardinali
0nollazero
1yksiuno
2kaksidue
3kolmetre
4neljäquattro
5viisicinque
6kuusisei
7seitsemänsette
8kahdeksanotto
9yhdeksännove
10kymmenendieci
11yksitoistaundici
12kaksitoistadodici
13kolmetoistatredici
14neljätoistaquattordici
15viisitoistaquindici
16kuusitoistasedici
17seitsemäntoistadiciassette
18kahdeksantoistadiociotto
19yhdeksäntoistadiciannove
20kaksikymmentäventi
21kaksikymmentäyksiventuno
22kaksikymmentäkaksiventidue
23kaksikymmentäkolmeventitre
24kaksikymmentäneljäventiquattro
25kaksikymmentäviisiventicinque
26kaksikymmentäkuusiventisei
27kaksikymmentäseitsemänventisette
28kaksikymmentäkahdeksanventotto
29kaksikymmentäyhdeksänventinove
30kolmekymmentätrenta
31kolmekymmentäyksitrentuno
32kolmekymmentäkaksitrentadue
33kolmekymmentäkolmetrentatre
34kolmekymmentäneljätrentaquattro
35kolmekymmentäviisitrentacinque
36kolmekymmentäkuusitrentasei
37kolmekymmentäseitsemäntrentasette
38kolmekymmentäkahdeksantrentotto
39kolmekymmentäyhdeksäntrentanove
40neljäkymmentäquaranta
41neljäkymmentäyksiquarantuno
42neljäkymmentäkaksiquarantadue
43neljäkymmentäkolmequarantatre
44neljäkymmentäneljäquarantaquattro
45neljäkymmentäviisiquarantacinque
46neljäkymmentäkuusiquarantasei
47neljäkymmentäseitsemänquarantasette
48neljäkymmentäkahdeksanquarantotto
49neljäkymmentäyhdeksänquarantanove
50viisikymmentäcinquanta
51viisikymmentäyksicinquantuno
52viisikymmentäkaksicinquantadue
53viisikymmentäkolmecinquantatre
54viisikymmentäneljäcinquantaquattro
55viisikymmentäviisicinquantacinque
56viisikymmentäkuusicinquantasei
57viisikymmentäseitsemäncinquantasette
58viisikymmentäkahdeksancinquantotto
59viisikymmentäyhdeksäncinquantanove
60kuusikymmentäsessanta
61kuusikymmentäyksisessantuno
62kuusikymmentäkaksisessantadue
63kuusikymmentäkolmesessantatre
64kuusikymmentäneljäsessantaquattro
65kuusikymmentäviisisessantacinque
66kuusikymmentäkuusisessantasei
67kuusikymmentäseitsemänsessantasette
68kuusikymmentäkahdeksansessantotto
69kuusikymmentäyhdeksänsessantanove
70seitsemänkymmentäsettanta
71seitsemänkymmentäyksisettantuno
72seitsemänkymmentäkaksisettantadue
73seitsemänkymmentäkolmesettantatre
74seitsemänkymmentäneljäsettantaquattro
75seitsemänkymmentäviisisettantacinque
76seitsemänkymmentäkuusisettantasei
77seitsemänkymmentäseitsemänsettantasette
78seitsemänkymmentäkahdeksansettantotto
79seitsemänkymmentäyhdeksänsettantanove
80kahdeksankymmentäottanta
81kahdeksankymmentäyksiottantuno
82kahdeksankymmentäkaksiottantadue
83kahdeksankymmentäkolmeottantatre
84kahdeksankymmentäneljäottantaquattro
85kahdeksankymmentäviisiottantacinque
86kahdeksankymmentäkuusiottantasei
87kahdeksankymmentäseitsemänottantasette
88kahdeksankymmentäkahdeksanottantotto
89kahdeksankymmentäyhdeksänottantanove
90yhdeksänkymmentänovanta
91yhdeksänkymmentäyksinovantuno
92yhdeksänkymmentäkaksinovantadue
93yhdeksänkymmentäkolmenovantatre
94yhdeksänkymmentäneljänovantaquattro
95yhdeksänkymmentäviisinovantacinque
96yhdeksänkymmentäkuusinovantasei
97yhdeksänkymmentäseitsemännovantasette
98yhdeksänkymmentäkahdeksannovantotto
99yhdeksänkymmentäyhdeksännovantanove
100satacento
101satayksicentouno
110satakymmenencentodieci
121satakaksikymmentäyksicentoventuno
200kaksisataaduecento
201kaksisataayksiduecentouno
300kolmesataatrecento
400neljäsataaquattrocento
500viisisataacinquecento
600kuusisataaseicento
700seitsemänsataasettecento
800kahdeksansataaottocento
900yhdeksänsataanovecento
1 000tuhatmille
1 965tuhatyhdeksänsataakuusikymmentäviisimillenovecentosessantacinque
1 976tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentäkuusimillenocentosettantasei
1 987tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäseitsemänmillenovecentoottantasette
1 998tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkahdeksanmillenovecentonovantotto
2 000kaksituhattaduemila
2 007kaksituhattaseitsemänduemilasette
2 017kaksituhattaseitsemäntoistaduemiladiciassette
2 025kaksituhattakaksikymmentäviisiduemilaventicinque
3 000kolmetuhattatremila
10 000kymmenentuhattadiecimila
100 000satatuhattacentomila
1 000 000miljoonaun milione
1000”miljardiun miliardo
1000”’biljoonaun miliardo
 
 
 
 JärjestysnumerotNumeri ordinali
0  
1ensimmäinenprimo
2toinensecondo
3kolmasterzo
4neljäsquarto
5viidesquinto
6kuudessesto
7seitsemässettimo
8kahdeksasottavo
9yhdeksäsnono
10kymmenesdecimo
11yhdestoistaundicesimo
12kahdestoistadodicesimo
13kolmastoistatredicesimo
14neljästoistaquattordicesimo
15viidestoistaquindicesimo
16kuudestoistasedicesimo
17seitsemästoistadiciassettesimo
18kahdeksastoistadiciottesimo
19yhdeksästoistadiciannovesimo
20kahdeskymmenesventesimo
21kahdeskymmenesensimmäinenventunesimo
22kahdeskymmenestoinenventiduesimo
23kahdeskymmeneskolmasventitresimo
24kahdeskymmenesneljäsventiquattresimo
25kahdeskymmenesviidesventicinquesimo
26kahdeskymmeneskuudesventiseiesimo
27kahdeskymmenesseitsemäsventisettesimo
28kahdeskymmeneskahdeksasventottesimo
29kahdeskymmenesyhdeksäsventinovesimo
30kolmaskymmenestrentesimo
31kolmaskymmenesensimmäinentrentunesimo
32kolmaskymmenestoinentrentaduesimo
33kolmaskymmeneskolmastrentatresimo
34kolmaskymmenesneljästrentaquattresimo
35kolmaskymmenesviidestrentacinquesimo
36kolmaskymmeneskuudestrentaseiesimo
37kolmaskymmenesseitsemästrentasettesimo
38kolmaskymmeneskahdeksastrentottesimo
39kolmaskymmenesyhdeksästrentanovesimo
40neljäskymmenesquarantesimo
41neljäskymmenesensimmäinenquarantunesimo
42neljäskymmenestoinenquarantaduesimo
43neljäskymmeneskolmasquarantatresimo
44neljäskymmenesneljäsquarantaquattresimo
45neljäskymmenesviidesquarantacinquesimo
46neljäskymmeneskuudesquarantaseiesimo
47neljäskymmenesseitsemäsquarantasettesimo
48neljäskymmeneskahdeksasquarantottesimo
49neljäskymmenesyhdeksäsquarantanovesimo
50viideskymmenescinquantesimo
51viideskymmenesensimmäinencinquantunonesimo
52viideskymmenestoinencinquantaduesimo
53viideskymmeneskolmascinquantatresimo
54viideskymmenesneljäscinquantaquattresimo
55viideskymmenesviidescinquantacinquesimo
56viideskymmeneskuudescinquantaseiesimo
57viideskymmenesseitsemäscinquantasettesimo
58viideskymmeneskahdeksascinquantottesimo
59viideskymmenesyhdeksäscinquantanovesimo
60kuudeskymmenessessantesimo
61kuudeskymmenesensimmäinensessantunesimo
62kuudeskymmenestoinensessantaduesimo
63kuudeskymmeneskolmassessantatresimo
64kuudeskymmenesneljässessantaquattresimo
65kuudeskymmenesviidessessantacinquesimo
66kuudeskymmeneskuudessessantaseiesimo
67kuudeskymmenesseitsemässessantasettesimo
68kuudeskymmeneskahdeksassessantottesimo
69kuudeskymmenesyhdeksässessantanovesimo
70seitsemäskymmenessettantesimo
71seitsemäskymmenesensimmäinensettantunesimo
72seitsemäskymmenestoinensettantaduesimo
73seitsemäskymmeneskolmassettantatresimo
74seitsemäskymmenesneljässettantaquattresimo
75seitsemäskymmenesviidessettantacinquesimo
76seitsemäskymmeneskuudessettantaseiesimo
77seitsemäskymmenesseitsemässettantasettesimo
78seitsemäskymmeneskahdeksassettantottesimo
79seitsemäskymmenesyhdeksässettanovesimo
80kahdeksaskymmenesottantesimo
81kahdeksaskymmenesensimmäinenottantunesimo
82kahdeksaskymmenestoinenottantaduesimo
83kahdeksaskymmeneskolmasottantatresimo
84kahdeksaskymmenesneljäsottantaquattresimo
85kahdeksaskymmenesviidesottantacinquesimo
86kahdeksaskymmeneskuudesottantaseiesimo
87kahdeksaskymmenesseitsemäsottantasettesimo
88kahdeksaskymmeneskahdeksasottantottesimo
89kahdeksaskymmenesyhdeksäsottantanovesimo
90yhdeksäskymmenesnovantesimo
91yhdeksäskymmenesensimmäinennovantunesimo
92yhdeksäskymmenestoinennovantaduesimo
93yhdeksäskymmeneskolmasnovantatresimo
94yhdeksäskymmenesneljäsnovantaquattresimo
95yhdeksäskymmenesviidesnovantacinquesimo
96yhdeksäskymmeneskuudesnovantaseiesimo
97yhdeksäskymmenesseitsemäsnovantasettesimo
98yhdeksäskymmeneskahdeksasnovantottesimo
99yhdeksäskymmenesyhdeksäsnovantanovesimo
100sadascentesimo
101sadasensimmäinencentunesimo
110sadaskymmenescentodecesimo (centesimo decimo)
121sadaskahdeskymmenesensimmäinencentoventunesimo
200kahdessadasduecentesimo
201kahdessadasensimmäinenduecentunesimo
300kolmassadastrecentesimo
400neljässadasquattrocentesimo
500viidessadascinquecentesimo
600kuudessadasseicentesimo
700seitsemässadassettecentesimo
800kahdeksassadasottocentesimo
900yhdeksässadasnovecentesimo
1 000tuhannesmillesimo
1 965tuhatyhdeksänsataakuusikymmentäviisimillenovecentosessantacinquesimo
1 976tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentäkuusimillenovecentosessantaseiesimo
1 987tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäseitsemänmillenovecentottantasettesimo
1 998tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkahdeksanmillenovecentonovantottesimo
2 000kahdestuhannesduemilesimo
2 007kahdestuhannesseitsemäsduemilasettesimo
2 017kahdestuhannesseitsemästoistaduemiladiciassettesimo
2 025kahdestuhanneskahdeskymmenesviidesduemilaventicinquesimo
3 000kolmastuhannestremilesimo
10 000kymmenestuhannesdiecimilesimo
100 000sadastuhannescentomilesimo
1 000 000miljoonasmilionesimo
1000”miljardismiliardesimo
1000”’biljoonasmiliardesimo

Study Room