Familj & Vänner :: Famiglia e Amici
Familj Famiglia
Berätta om din familj!Dimmi della tua famiglia!
Var är din familj?Dov’è la tua famiglia?
Det här är min familj.Questa è la mia famiglia.
  
FöräldrarGenitori
Jag är här med mina föraldrar.Sono qui con i miei genitori.
Mina föräldrar är där.I miei genitori sono lì.
Det här är min mamma.Questa è mia madre.
Det här är min pappa.Questo è mio padre.
Min pappa heter John. Min pappas namn är John.Mio padre si chiama John. Il nome di mio padre è John.
Är din mamma här?Tua madre (mamma) è qui?
Jag är styvfar.Io sono il patrigno.
Jag är styvmor.Io sono la matrigna.
Vad heter dina föräldrar?Come si chiamano i tuoi genitori?
  
Morföräldrar – FarföräldrarNonni
Besöker du ofta dina morföräldrar (farföräldrar)?Vai spesso a trovare i nonni?
Min morfar (farfar) och mormor (farmor) bor bredvid oss.Mio nonno e mia nonna vivono vicino a noi.
  
Äkta par och äktenskapSposi e matrimonio
Är du ogift eller gift?Sei single o sposata/o?
Jag är ogift.Sono single.
Jag är ännu ogift.Sono ancora single.
Är han ännu ogift?Egli/Lui/-/ (Ella/Essa/Lei/-) è ancora single?
Dom är inte ännu gifta.Essi/Loro/-/ non sono ancora sposati.
Jack förlovade sig med sin fästmö (brud) förra hösten.Jack si è fidanzato l’autunno scorso.
Jag ska gifta mig i juni.Mi sposerò a giugno.
Hon bor tillsammans med sin fästman John.Ella/Essa/Lei/-/ vive con il suo fidanzato.
Det här är min fru (hustru), Maria.Questa è mia moglie Maria.
Det här är min man, John.Questo è mio marito John.
Jag och min make (min äkta man) är på bröllopsresa.Io e mio marito siamo in luna di miele.
Vi hade riktigt trevligt på vår bröllopsresa.Ci siamo divertiti molto in luna di miele.
Min fru och jag (själv) kommer från Valencia.Io e mia moglie siamo di Valenza.
Min fru kommer senare.Mia moglie arriverà più tardi.
Är du gift?Sei sposato?
Är Ni gift?Sei sposata?
Jag är gift.Sono sposata/o.
Jag är inte gift.Non sono sposata/o.
Min äktenskap är lycklig.Sono felicemente sposata/o.
Är han skild? Har han skilt sig?Egli/Lui/-/ è divorziato?
Hon är skild.Ella/Essa/Lei/-/ è divorziata.
Jag bor skilt.Sono separata/o.
Min make och jag bor åtskilda (lever i hemskillnad).Io e mia moglie siamo separati.
Min äktenskap är över.Il mio matrimonio è finito.
Jag är gift på nytt.Sono risposata/o.
Jag har barn från min första äktenskap.Ho un/una figlio/figlia dal mio primo matrimonio.
Han är min ex-make.Egli/Lui/-/ è il mio ex-marito.
Jag är änka.Sono vedova.
Jag är änkling.Sono vedovo.
  
Bo tillsammansVivere insieme
Bor ni tillsammans?Vivete insieme?/ Convivete?
Han bor med mig.Egli,Lui,-,/Ella,Essa,Lei, -, vive con me.
Vi bor tillsammans.Noi viviamo insieme.
Hon bor tillsammans med sin pojkvän.Ella/Essa/Lei/-/ vive con il suo fidanzato.
Det här är min partner (livskamrat).Questo è il mio compagno/convivente.
Det här är min partner (livskamrat).Questa è la mia compagna/convivente.
  
SyskonFratelli e sorelle
Har du systrar eller bröder?Hai delle sorelle o dei fratelli?
Hur många bröder har du?Quanti fratelli hai?
Hurdana är dina bröder och systrar?Come sono i tuoi fratelli e le tue sorelle?
Vad heter din syster?Come si chiama tua sorella?
Min bror heter John.Mio fratello si chiama John.
Det här är min bror.Questo è mio fratello.
Han är min bror.Egli/Lui/-/ è mio fratello.
Det här är min syster.Questa è mia sorella.
Hon är min syster.Ella/Essa/Lei/-/ è mia sorella.
Hur gammal är din syster?Quanti anni ha tua sorella?
Jag har en bror.Ho un fratello.
Jag har ingen bror.Non ho un fratello.
Jag har en syster.Ho una sorella.
Jag har ingen syster.Non ho una sorella.
Min syster är där.Mia sorella è lì.
Jag har en halvsyster.Ho una sorellastra.
Jag har en halvbror.Ho un fratellastro.
Jag är sjutton (17 år gammal) och min bror är elva (11 år gammal).Ho diciassette anni e mio fratello ne ha undici.
  
BarnFigli
Har du barn?Hai figli?
Har Ni barn?Hai bambini?
Har Ni barnbarn?Hai nipoti?
Hur många barn har du?Quanti figli hai?
Hur många barn har Ni?Quanti bambini hai?
Hur gamla är dina barn?Quanti anni hanno i tuoi figli?
Hur gammal är din (Er) son?Quanti anni ha tuo figlio?
Hur gammal är din (Er) dotter?Quanti anni ha tua figlia?
Jag har en pojke (en son).Ho un figlio.
Jag har en 12-årig dotter.Ho una figlia di dodici anni.
Vi har två barn.Abbiamo due figli.
De har två döttrar.Abbiamo due figlie.
Mina barn är tio (10) och sju (7) år gamla.I miei figli hanno dieci e sette anni.
Mina barn är redan vuxna.I miei figli sono adulti (grandi).
Jag behöver en barnvakt till min barn.Ho bisogno di una babysitter per mio figlio.
Det här är min son John.Questo è mio figlio John.
Det här är min dotter Maria.Questa è mia figlia Maria.
Hon har en liten dotter.Ella/Essa/Lei/-/ ha una bambina.
Vår sons barnträdgård är nära vårt hem.L’asilo dei nostri figli è vicino casa.
Min dotter är född den sjunde maj.Mia figlia è nata il 7 Maggio.
Han är det enda barnet.Egli/Lui/-/ è figlio unico.
Jag skulle vilja ha en baby.Vorrei avere un figlio / bambino.
Finns det en lekplats för barn?C’è una stanza dei giochi per i bambini?
Det finns en stor lekplan nära stranden.C’è un grande parco di gioco vicino alla spiaggia.
  
SläktingarParenti
Vi är kusiner.Noi siamo cugini.
Jag har inga kusiner.Non ho cugini.
Min moster/faster är där.Mia zia è lì.
Min farbror ska gifta sig nästa sommar.Mio zio si sposerà l’estate prossima.
Han är min morbror.Egli/lui/-/ è mio zio.
Maria är min svärmor och Miguel är min svärfar.Maria è mia suocera e Miguel è mio suocero.
Är hon din sonhustru (svärdotter)?Ella/Essa/Lei/-/ è tua nuora?
Han är en bra svärson.Egli/Lui/-/ è tuo genero.
Hon är min svägerska.Ella/Essa/Lei/-/ è mia cognata.
Han är min svåger.Egli/lui/-/ è mio cognato.
Vem är dina faddrar (gudföräldrar)?Chi sono il tuo padrino e la tua madrina?
Han är mitt enda fadderbarn (…gudson / guddotter).Egli/Lui/-/ è il mio figlioccio.
Maria är min gudmor.Maria è la mia figlioccia.
Tyckte du om Gudfar -filmer?Ti è piaciuto il film “Il padrino”?
  
  
Vänner och bekantaAmici e conoscenti
Jag är ensam, mina vänner gick redan tillbaks till hotellet.Sono da solo, i miei amici sono già ritornati in albergo.
Det här är min pojkvän (vän).Questo è il mio fidanzato.
Det här är min flickvän (väninna).Questa è la mia fidanzata.
Har du en pojkvän?Hai un fidanzato?
Har du en flickvän?Hai una fidanzata?
Jag älskar min pojkvän.Amo il mio fidanzato.
Jag älskar min flickvän.Amo la mia fidanzata.
Jag har ingen flickvän för tillfället.Non ho una fidanzata al momento.
John är min granne.John è il mio vicino di casa.
Har ni trevliga grannar?Hai dei vicini di casa simpatici?
Är John din barndomsvän?John è un tuo amico d’infanzia?
Maria är min barndomsvän.Maria è una mia amica d’infanzia.
Han är min kollega.Egli/Lui/-/ è un mio collega.
Hon är min kollega.Ella/Essa/Lei/-/ è una mia collega.
Han är min skolkamrat.Egli/Lui/-/ è un mio compagno di scuola.

 

Study Room