Klockslag :: L’orologio
 
 
Vad är klockan? Hur mycket är klockan? Che ora è?
Ursäkta, vad är klockan?Mi scusi, che ora è?
Vet ni vad klockan är?Sa che ora è, per favore?
  
01:0001:00
Klockan är ett.E’ l’una
Klockan är fem över ett.E’ l’una e cinque.
Klockan är kvart över ett.E’ l’una e un quarto.
Klockan är tjugo över ett.E’ l’una e venti.
Klockan är halv två.E’ l’una e mezzo.
Klockan är tjugo i två.Sono le due meno venti.
Klockan är kvart (femton minuter) i två.Sono le due meno un quarto.
Klockan är tio i två.Sono le due meno dieci.
  
02:0002:00
Klockan är två.Sono le due.
Klockan är halv tre.Sono le due e mezzo.
  
03:0003:00
Klockan är tre.Sono le tre.
Klockan är kvart över tre.Sono le tre e un quarto.
Klockan är halv fyra.Sono le tre e mezzo.
  
04:0004:00
Klockan är fyra.Sono le quattro.
Klockan är fem över fyra.Sono le quattro e cinque.
Klockan är kvart över fyra.Sono le quattro e un quarto.
Klockan är tjugofem över fyra.Sono le quattro e venticinque.
Klockan är halv fem.Sono le quattro e mezzo.
Klockan är tjugo i fem.Sono le cinque meno venti.
Klockan är kvart i fem.Sono le cinque meno un quarto.
Klockan är tio i fem.Sono le cinque meno dieci.
  
05:0005:00
Klockan är fem.Sono le cinque.
Klockan är halv sex.Sono le cinque e mezzo.
  
06:0006:00
Klockan är sex.Sono le sei.
Klockan är halv sju.Sono le sei e mezzo.
  
07:0007:00
Klockan är sju.Sono le sette.
Klockan är halv åtta.Sono le sette e mezzo.
  
08:0008:00
Klockan är åtta.Sono le otto.
Klockan är halv nio.Sono le otto e mezzo.
Klockan är kvart i nio.Sono le nove meno un quarto.
  
09:0009:00
Klockan är nio.Sono le nove.
Klockan är halv tio.Sono le nove e mezzo.
  
10:0010:00
Klockan är tio.Sono le dieci.
Klockan är halv elva.Sono le dieci e mezzo.
Klockan är fem i elva.Sono le undici meno cinque.
  
11:0011:00
Klockan är elva.Sono le undici.
Klockan är halv tolv (på dagen).Sono le undici e mezzo.
  
12:0012:00
Klockan är tolv (på dagen).E’ mezzogiorno.
Klockan är kvart över tolv.E’ mezzogiorno e un quarto.
  
13:0013:00
Klockan är tretton (ett på dagen).Sono le tredici.
  
14:0014:00
Klockan är fjorton (två på dagen).Sono le quattordici. (Sono le due del pomeriggio.)
  
15:0015:00
Klockan är femton (tre på dagen).Sono le quindici. (Sono le tre del pomeriggio.)
  
16:0016:00
Klockan är sexton (fyra på dagen).Sono le quattordici. ( Sono le quattro del pomeriggio.)
  
17:0017:00
Klockan är sjutton (fem på dagen).Sono le quindici. (Sono le cinque del pomeriggio.)
  
18:0018:00
Klockan är aderton (sex på kvällen).Sono le diciotto. (Sono le sei del pomeriggio.)
  
19:0019:00
Klockan är nitton (sju på kvällen).Sono le diciannove. (Sono le sette di sera)
  
20:0020:00
Klockan är tjugo (åtta på kvällen).Sono le venti. (Sono le otto di sera.)
  
21:0021:00
Klockan är tjugoett (nio på kvällen).Sono le ventuno. (Sono le nove………)
  
22:0022:00
Klockan är tjugotvå (tio på kvällen).Sono le ventidue. (Sono le dieci……….)
  
23:0023:00
Klockan är tjugotre (elva på kvällen).Sono le ventitre. (Sono le undici……….)
  
00:0000:00
Klockan är tolv på natten. Klockan är noll. Det är midnatt.E’ mezzanotte.
Klockan är tio över midnatt.E’ mezzanotte e dieci.
  
  
Jag går dit vid midnatt / vid midnattstiden.Andrò lì intorno la mezzanotte.
Museet är öppet åtta timmar från tio till aderton.Il museo è aperto per otto ore: dalle dieci del mattino alle sei del pomeriggio.
Kaféet öppnar klockan nio.La tavola calda apre alle nove del mattino.
Hur länge tar det?Quanto c’impiega? Quanto ci mette?
Det tar tio (10) minuter.C’impiega dieci minuti. Ci mette dieci minuti.
Med bussen tar det ungefär 45 minuter.Con l’autobus ci si mette circa 45 minuti.
Det tog bara två (2) minuter och sexton (16) sekunder.C’impiegò solo due (2) minuti e sedici (16) secondi.
Vi slutar om tio (10) minuter.Finiremo tra dieci (10) minuti.
Vi slutade efter tio (10) minuter.Finiremo tra dieci (10) minuti.
Vi gick och shoppade i tre timmar.Facemmo shopping per tre ore.
Ska vi träffas kvart (femton minuter) före tolv (före middag)?C’incontriamo a mezzogiorno meno un quarto?
Vi ska träffas om en halv timme!Incontriamoci tra mezz’ora!

 

Study Room