Språk :: Lingua
 
 
Talar ni (Ni) många språk? Parli molte lingue?
Talar du engelska?Parli inglese?
Talar Ni engelska?Parla inglese?
Talar du tyska?Parli tedesco?
Talar Ni tyska?Parlate tedesco?
Talar du finska?Parli finlandese?
Talar någon här engelska?Qualcuno parla inglese qui?
Talar någon här svenska?Qualcuno parla svedese qui?
Jag talar inte engelska.Non parlo inglese.
Jag talar lite spanska.Parlo un po’ di spagnolo.
Förstår Ni ryska?Capisci il russo?
Jag förstår spanska inte så bra.Non capisco bene lo spagnolo.
Skulle ni (du) kunna översätta det här (till mig / åt mig)?Potresti tradurre questo? (Potresti tradurmi questo?)
I Kanada finns det två officiella språk: engelska och franska.Il Canada ha due lingue ufficiali: Inglese e francese.
Vilket språk är du intresserad av? Vilket språk intresserar dig?Quali lingue ti interessano?
Vill ni lära er japanska?Vuoi imparare il giapponese?
Vill ni lära er franska?Vorresti studiare il francese?
Jag vill lära mig tyska.Voglio imparare il tedesco.
Vill du lära dig tala portugisiska?Vuoi imparare a parlare il portoghese?
Jag vill lära mig tala franska.Voglio imparare a parlare il francese.
Jag vill lära mig skriva kinesiska.Voglio imparare a scrivere in cinese.
Ursäkta min franska, men jag är inte fransk.Mi scuso per il mio francese, ma non sono francese.
Vad betyder det?Che significa?
Vad betyder “XXX”?Che significa “XXX”?
Hur säger man “XXX” på franska?Come si dice “XXX” in francese?
Hur uttalas det? Hur uttalar man det?Come si pronuncia?
Du uttalar engelska riktigt bra.Pronunci bene l’inglese.
Är de här uttrycken (fraserna) rätta?Queste frasi sono corrette? (Questi modi di dire sono corretti?) (Queste espressioni sono corrette?)
Vad är skillnaden mellan “XXX” och “YYY”?Qual è la differenza tra “XXX” e “YYY”? 
  
SpråklistaLista delle lingue
afrikaanskaafricano
arabiskaarabo
vitryskabielorusso
bosniskabosniaco
bulgariskabulgaro
kinesiskacinese
kroatiskacroato
tjeckiskaceco
danskadanese
holländskaolandese
engelskainglese
estniskaestone
finskafinlandese
flemiskafiammingo
franskafrancese
tyskatedesco
grekiskagreco
hebreiskaebraico
hindihindi
ungerskaungherese
isländskaislandese
indonesiskaindonesiano
irländskairlandese
italienskaitaliano
japanskagiapponese
latviskalettone
litauiskalituano
mandarin (kinesiska)cinese mandarino
maoriskamaori
montenegrinskamontenegrino
nepaliskanepalese
norskanorvegese
polskapolacco
portugisiskaportoghese
rumänskarumeno / romeno
ryskarusso
serbiskaserbo
slovakiskaslovacco
slovenskasloveno
somaliskasomalo
spanskaspagnolo
svenskasvedese
thailändskathailandese
ukrainskaucraino
katalanskacatalano
baskiskabasco

 

Study Room