Väder :: Tempo atmosferico
 
 
I allmänhet Generale
Hur är vädret i dag?Com’è il tempo oggi?
Hur blir vädret i morgon?Come sarà il tempo domani?
Hur är väderprognosen?Come sono le previsioni?
Hörde du väderprognosen på TV?Hai sentito le previsioni in TV?
Vilket skönt väder (det är)!Che tempo favoloso!
Vilken vacker dag!Che bella giornata!
Vilket dåligt väder!Che brutto tempo!
Det är skönt väder i dag.Oggi è una giornata bellissima.
Vädret är skönt.Il tempo è molto bello.
Vädret är dåligt.E’ brutto tempo.
Det blir klart väder. Vädret blir klart.Sta schiarendo.
  
SoligtSoleggiato
Solen skiner.Il sole splende.
Det är soligt.E’ soleggiato.
Jag är så glad när solen skiner.Sono così felice perché il sole splende!
Jag hoppas att det är soligt och hett!Vorrei che fosse soleggiato e caldo!
Vi hade soligt väder.Abbiamo avuto un tempo soleggiato.
Vädret ska bli soligt i morgon.Il tempo sarà soleggiato domani.
  
VarmtCaldo
Det är varmt / hett.Fa caldo.
På sommaren är det varmt. Sommaren är varm.Fa caldo d’estate. L’estate è calda.
Det blir hett här!Sta iniziando a fare caldo qui dentro!
Vanligtvis är det inte så varmt i april. Normalmente non fa questo caldo ad aprile.
  
KalltFreddo
Det är kallt.Fa freddo.
Det är kallt på vintern.Fa freddo in inverno.
Det var frost i morse.Stamattina faceva molto freddo.
Januari var mycket kallt.A gennaio ha fatto molto freddo.
  
Blåsigt och molntäcktVentoso e nuvoloso
Det ska blåsa i morgon.Domani sarà ventoso.
Det är för blåsigt.Tira troppo vento.
Det är mycket blåsigt och molntäckt.Tira troppo vento ed è nuvoloso.
Det är molntäckt i dag.E’ nuvoloso oggi.
Det ska vara molntäckt i morgon.Sarà nuvoloso domani.
  
Regn och dimmaPioggia e nebbia
Ska det regna i morgon?Pioverà domani?
Det regnar.Sta piovendo.
Det regnar för mycket.Piove molto.
Det ska regna i morgon.Domani pioverà.
Det är dimma.C’è nebbia.
Där är en vacker regnbåge.C’è un bellissimo arcobaleno.
  
Snö och isNeve e ghiaccio
Snart ska det snöa.Presto nevicherà.
Det snöar.Sta nevicando.
Det snöar mycket.Sta nevicando molto.
I morgon ska det snöa.Domani nevicherà.
Ska det snöa i morgon?Nevicherà domani?
Det är rimfrost på fönstret.C’è la brina sul vetro del finestrino.
I morse var det isigt.C’era ghiaccio questa mattina.
Jag föll på isen.Sono scivolato sul ghiaccio.
  
StormPertubazione atmosferica
Stormen kommer. Det ska storma.Sta arrivando una pertubazione.
Vilken snöstorm!Che bufera di neve!
Vad är en snöstorm?Che cos’è una bufera di neve?
Har du sett en sandstorm?Hai (mai) visto una tromba d’aria?
Hurrikaner och tyfoner är tropiska stormar.Uragani e tifoni sono tempeste tropicali.
Där var en tromb.C’è stato un tornado (una tromba d’aria).
Det var en fruktansvärd hagelstorm.E’ stata una brutta grandinata.
  
Åskväder och blixtarTuoni e fulmini
Åskan kommer.Sta arrivando un temporale.
Det åskar.Sta tuonando.
Det blixtrar på himlen.Ci sono fulmini nel cielo.
  
PollenPolline
Det är pollen i luften.C’è polline nell’aria.
Det är mycket pollen i luften.C’è molto polline nell’aria.
Pollenmängden i luften är stor.La quantità di polline nell’aria è grande.
Det är inte pollen i luften.Non c’è polline nell’aria.

Study Room