Harrastukset :: 嗜好 / 嗜好 / shì hào
 
 
Mitä teet vapaa-ajallasi? 你平时做什么? / 你平時做什麽? /  nǐ píng shí zuò shén me? 
Mitä teette vapaa-ajallanne?你平时时都干什么? / 你平時時都幹什麽? /  nǐ píng shí shí dōu gàn shén me? 
Mitä harrastuksia sinulla on?你有什么嗜好(兴趣爱好)? / 你有什麽嗜好(興趣愛好)? /  nǐ yǒu shén me shì hào(xìng qù ài hào)? 
Mitä harrastuksia Teillä on?你们有什么嗜好(兴趣爱好)? / 你們有什麽嗜好(興趣愛好)? /  nǐ men yǒu shén me shì hào(xìng qù ài hào)? 
Mitkä ovat harrastuksesi (harrastuksenne)?你的嗜好(兴趣爱好)是什么? / 你的嗜好(興趣愛好)是什麽? /  nǐ de shì hào(xìng qù ài hào)shì shén me? 
Mitä tykkäät tehdä? Mistä tekemisestä pidät?你喜欢干什么? / 你喜歡幹什麽? /  nǐ xǐ huān gàn shén me? 
Kummasta pidät enemmän: jalkapallosta vai jääkiekosta?足球和冰上曲棍球,你更喜欢哪一个? / 足球和冰上曲棍球,你更喜歡哪一個? /  zú qiú hé bīng shàng qū gùn qiú,nǐ gèng xǐ huān nǎ yī gè? 
Harrastuksiani ovat puutarhanhoito ja lukeminen.我喜欢园艺和阅读。 / 我喜歡園藝和閱讀。 /  wǒ xǐ huān yuán yì hé yuè dú。 
Rakkain harrastukseni on hiihtäminen.我最喜欢越野滑冰。 / 我最喜歡越野滑冰。 /  wǒ zuì xǐ huān yuè yě huá bīng。 
Maalaan tauluja.我画画。 / 我畫畫。 /  wǒ huà huà。 
Piirrän sarjakuvia.我画漫画。 / 我畫漫畫。 /  wǒ huà màn huà。 
Soitan pianoa.我弹钢琴。 / 我彈鋼琴。 /  wǒ tán gāng qín。 
Soitan viulua.我拉小提琴。 / 我拉小提琴。 /  wǒ lā xiǎo tí qín。 
Soitan kitaraa.我弹吉他。 / 我彈吉他。 /  wǒ dàn jí tā。 
Laulan kuorossa.我是合唱团的一员。 / 我是合唱團的一員。 /  wǒ shì hé chàng tuán de yī yuán。 
Haluaisitko pelata shakkia kanssani?想和我下盘棋吗? / 想和我下盤棋嗎? /  xiǎng hé wǒ xià pán qí ma? 
Pelataanko korttia? Pelaisimmeko korttia?想玩牌吗? / 想玩牌嗎? /  xiǎng wán pái ma? 
Pelataan korttia!一起玩牌吧! / 一起玩牌吧! /  yī qǐ wán pái ba! 
Kirjastoissa on iso valikoima ulkomaisia aikakauslehtiä.图书馆有大量的外国杂志。 / 圖書館有大量的外國雜誌。 /  tú shū guǎn yǒu dà liàng de wài guó zá zhì。 
Lapseni rakastavat leikkiä hiekkalaatikolla.我的孩子喜欢堆沙。 / 我的孩子喜歡堆沙。 /  wǒ de hái zi xǐ huān duī shā。 
Kerään postimerkkejä.我集邮。 / 我集郵。 /  wǒ jí yóu。 
Kerään kolikoita.我收集钱币。 / 我收集錢幣。 /  wǒ shōu jí qián bì。 
Kerään taidetta. / Olen taidekeräilijä.我收藏艺术品。 / 我收藏藝術品。 /  wǒ shōu cáng yì shù pǐn。 
Olen kiinnostunut taiteesta.我对美术感兴趣。 / 我對美術感興趣。 /  wǒ duì měi shù gǎn xìng qù。 
Pidän puutarhassa työskentelystä (puuhailusta).我喜欢园艺。 / 我喜歡園藝。 /  wǒ xǐ huān yuán yì。 
Pidän ruuanlaitosta.我喜欢烹饪。 / 我喜歡烹飪。 /  wǒ xǐ huān pēng rèn。 
Pidätkö musiikin kuuntelusta?你喜欢听音乐吗? / 你喜歡聽音樂嗎? /  nǐ xǐ huān tīng yīn yuè ma? 
Hän pitää lukemisesta.他喜欢阅读。 / 他喜歡閱讀。 /  tā xǐ huān yuè dú。 
Paljonko katsot TV:ä (televisiota) päivässä?你一天看多长时间电视啊? / 你一天看多長時間電視啊? /  nǐ yī tiān kàn duō cháng shí jiān diàn shì a? 

 

Study Room