Internet-sivun kääntäminen
某一网站的翻译 / 某一網站的翻譯 / mǒu yī wǎng zhàn de fān yì
 
 
Tervetuloa LinguHousen internet-sivuille! 欢迎来到LinguHouse网站! / 歡迎來到LinguHouse網站! /  huān yíng lái dàoLinguHouse wǎng zhàn! 
Etusivu / Pääsivu主页 / 主頁 /  zhǔ yè 
“Ylös sivulla”回到顶部 / 回到頂部 /  huí dào dǐng bù 
Sivukartta网站项目 / 網站專案 /  wǎng zhàn xiàng mù 
Muut sivut其他页面 / 其他頁面 /  qí tā yè miàn 
<< Edellinen (takaisin)上一个 / 上一個 /  shàng yī gè 
Seuraava >> 下一个 / 下一個 /  xià yī gè 
  
Etsi:搜寻 / 搜尋 /  sōu xún 
Löydä!查找! / 查找! /  chá zhǎo! 
Hakutulokset搜寻结果 / 搜尋結果 /  sōu xún jié guǒ 
  
Yhteystiedot联系资料 / 聯繫資料 /  lián xì zī liào 
Ota yhteyttä!联系我们! / 聯繫我們! /  lián xì wǒ men! 
Miten voin ottaa teihin yhteyttä? Miten tavoitan teidät?我怎么联系你们? / 我怎麽聯繫你們? /  wǒ zěn mo lián xì nǐ men? 
Tietoa meistä关于我们。 / 關於我們。 /  guān yú wǒ men。 
Kommentit ja ehdotukset ovat tervetulleita!欢迎提意见或建议。 / 歡迎提意見或建議。 /  huān yíng tí yì jiàn huò jiàn yì。 
Lisää suosikkeihini!加到我的最爱! / 加到我的最愛! /  jiā dào wǒ de zuì ài! 
Kerro kaverillesi!告诉您的朋友。 / 告訴您的朋友。 /  gào sù nín de péng yǒu。 
  
Rekisteröityminen注册 / 註冊 /  zhù cè 
Täytä tämä rekisteröitymislomake请把这个注册表填一下。 / 請把這個註冊表填一下。 /  qǐng bǎ zhè gè zhù cè biǎo tián yī xià。 
Rekisteröidy ilmaiseksi!免费注册! / 免費註冊! /  miǎn fèi zhù cè! 
Tämä palvelu on täysin ilmainen.服务完全免费。 / 服務完全免費。 /  fú wù wán quán miǎn fèi。 
Apua keskustelufoorumi-rekisteröitymiseen:论坛注册指引。 / 論壇註冊指引。 /  lùn tán zhù cè zhǐ yǐn。 
  
Apua & UKK (FAQ)问题与支援 / 問題與支援 /  wèn tí yǔ zhī yuán 
Pahoittelumme, sivulla on virhe.对不起,页面出现错误。 / 對不起,頁面出現錯誤。 /  duì bù qǐ,yè miàn chū xiàn cuò wù。 
Ilmoita meille ongelmasta.举报问题。 / 舉報問題。 /  jǔ bào wèn tí。 
Kerro meille mahdollisista ongelmista告诉我们可能发生的问题。 / 告訴我們可能發生的問題。 /  gào sù wǒ men kě néng fā shēng de wèn tí。 
Kaikki ajat ilmoitetaan GMT:n mukaisina.所有时间均为格林威治时间。 / 所有時間均爲格林威治時間。 /  suǒ yǒu shí jiān jūn wéi gé lín wēi zhì shí jiān。 
Valitse kieli选择语言。 / 選擇語言。 /  xuǎn zé yǔ yán。 
Klikkaa tästä!点击这里! / 點擊這裏! /  diǎn jī zhè lǐ! 
Linkit链接 / 鏈結 /  liàn jiē 
Linkit eivät toimi.链接失效了。 / 鏈結失效了。 /  liàn jiē shī xiào le。 
Sinulle avautuu uusi ikkuna.将会开启一个新视窗。 / 將會開啓一個新視窗。 /  jiāng huì kāi qǐ yī gè xīn shì chuāng。 
  
Kuvagalleria影集 / 影集 /  yǐng jí 
Keskustelufoorumi论坛 / 論壇 /  lùn tán 
Tämä on minun blogini.这是我的博客。 / 這是我的博客。 /  zhè shì wǒ de bó kè。 
Arvostele tätä blogia!给博客打分! / 給博客打分! /  gěi bó kè dǎ fēn! 
  
Tilastot统计数据 / 統計資料 /  tǒng jì shù jù 
Tällä hetkellä 769 käyttäjää on yhteydessä LinguHouse.com -palveluun目前有七百六十九人在线。 / 目前有七百六十九人在線。 /  mù qián yǒu qī bǎi liù shí jiǔ rén zài xiàn。 
  
Kaikki oikeudet pidätetään.所有权力保留。 / 所有權力保留。 /  suǒ yǒu quán lì bǎo liú。 
Grafiikka ja ulkoasu ovat kokonaan LinguHouse:n omaisuutta.图像、版面和指南均为LinguHouse的权力范围。 / 圖像、版面和指南均爲LinguHouse的權力範圍。 /  tú xiàng、bǎn miàn hé zhǐ nán jūn wéiLinguHouse de quán lì fàn wéi。 

 

Study Room