Juhlapäivät :: 法定假期 / 法定假期 / fǎ dìng jiǎ qī
 
 
Miten suomalaiset juhlivat Juhannusta? 芬兰人怎么庆祝仲夏? / 芬蘭人怎麽慶祝仲夏? /  fēn lán rén zěn me qìng zhù zhòng xià? 
Menemme kesämökillemme järven rannalle Juhannusaattona.仲夏夜我们会去湖边的别墅。 / 仲夏夜我們會去湖邊的別墅。 /  zhòng xià yè wǒ men huì qù hú biān de bié shù。 
On ensimmäinen Adventtipäivä.今天是基督降临日第一天。 / 今天是基督降臨日第一天。 /  jīn tiān shì jī dū jiàng lín rì dì yī tiān。 
Missä aiot viettää joulun?你去哪过圣诞? / 你去哪過聖誕? /  nǐ qù nǎ guò shèng dàn? 
Saatko (Saatteko) lahjat jouluaattona vai joulupäivänä?你是在平安夜还是圣诞当天收礼物? / 你是在平安夜還是聖誕當天收禮物? /  nǐ shì zài píng ān yè hái shì shèng dàn dāng tiān shōu lǐ wù? 
Käymme vanhempieni luona Tapaninpäivänä, 26. päivä joulukuuta.我们准备十二月二十六号圣诞次日去看我父母。 / 我們準備十二月二十六號聖誕次日去看我父母。 /  wǒ men zhǔn bèi shí èr yuè èr shí liù hào shèng dàn cì rì qù kàn wǒ fù mǔ。
Hyvää Joulua!圣诞快乐! / 聖誕快樂! /  shèng dàn kuài lè! 
Joulupukki asuu Lapissa, Pohjois-Suomessa.圣诞老人住在芬兰北部的拉普兰。 / 聖誕老人住在芬蘭北部的拉普蘭。 /  shèng dàn lǎo rén zhù zài fēn lán běi bù de lā pǔ lán。 
Onnellista Uutta Vuotta!新年快乐! / 新年快樂! /  xīn nián kuài lè! 
Mitä suunnitelmia sinulla (teillä) on Uuden Vuoden Aatoksi (Aatolle)?除夕夜你有什么安排? / 除夕夜你有什麽安排? /  chú xī yè nǐ yǒu shén me ān pái? 
Nyt on Uuden Vuoden päivä, ensimmäinen päivä tammikuuta.今天是一月一号,新年。 / 今天是一月一號,新年。 /  jīn tiān shì yī yuè yī hào,xīn nián。 
Milloin on kiinalainen Uusi Vuosi?农历新年是什么时候? / 農曆新年是什麽時候? /  nóng lì xīn nián shì shén me shí hòu? 
Loppiainen on kristillinen juhla tammikuun kuudentena (6. päivänä).一月六号的主显节是基督教的节日。 / 一月六號的主顯節是基督教的節日。 /  yī yuè liù hào de zhǔ xiǎn jié shì jī dū jiào de jié rì。 
Hyvää ystävänpäivää!情人节快乐! / 情人節快樂! /  qíng rén jié kuài lè! 
Juhlitteko Palmusunnuntaita jotenkin?你们过棕枝全日吗? / 你們過棕枝全日嗎? /  nǐ men guò zōng zhī quán rì ma? 
Hyvää pääsiäistä!复活节快乐! / 復活節快樂! /  fù huó jié kuài lè! 
Onko Kiirastorstaina iltamessua?耶酥升天日当晚有弥撒吗? / 耶酥升天日當晚有彌撒嗎? /  yē sū shēng tiān rì dāng wǎn yǒu mí sā ma? 
Onneksi Pitkäperjantai ja Toinen Pääsiäispäivä (Pääsiäismaanantai) ovat virallisia vapaapäiviä.好的是耶酥受难日和复活节后第一个星期一都是公众假期。 / 好的是耶酥受難日和復活節後第一個星期一都是公衆假期。 /  hǎo de shì yē sū shòu nàn rì hé fù huó jié hòu dì yī gè xīng qī yī dōu shì gōng zhòng jiǎ qī。 
Teitkö (Teittekö) jotain hassua Aprillipäivänä?愚人节有没有什么有趣的事情发生啊? / 愚人節有沒有什麽有趣的事情發生啊? /  yú rén jié yǒu méi yǒu shén me yǒu qù de shì qíng fā shēng a? 
Milloin on maanne itsenäisyyspäivä?你们国家的独立日是哪一天? / 你們國家的獨立日是哪一天? /  nǐ men guó jiā de dú lì rì shì nǎ yī tiān? 
Miten juhlitte Vappua, toukokuun ensimmäistä päivää?你们怎么过国际劳动节? / 你們怎麽過國際勞動節? /  nǐ men zěn me guò guó jì láo dòng jié? 
Onko Työväenpäivä virallinen vapaapäivä?劳动节是法定假日吗? / 勞動節是法定假日嗎? /  láo dòng jié shì fǎ dìng jiǎ rì ma? 
Käyn isoäitini luona Äitienpäivänä.母亲节我准备去看我祖母。 / 母親節我準備去看我祖母。 /  mǔ qīn jié wǒ zhǔn bèi qù kàn wǒ zǔ mǔ。 
Mitä teit (teitte) Isänpäivänä?父亲节你干什么了啊? / 父親節你幹什麽了啊? /  fù qīn jié nǐ gàn shén me le a? 
Juhlitteko Halloweeniä?你们过万圣节吗? / 你們過萬聖節嗎? /  nǐ men guò wàn shèng jié ma? 
Meillä oli upea päivällinen (illallinen) Kiitospäivänä.感恩节我们吃了顿好的。 / 感恩節我們吃了頓好的。 /  gǎn ēn jié wǒ men chī le dùn hǎo de。 
Milloin on Ramadan tänä vuonna?今年斋月是什么时候? / 今年齋月是什麽時候? /  jīn nián zhāi yuè shì shén me shí hòu? 
Yom Kippur ja Hanukkah ovat syksyllä.犹太赎罪日和光明节在秋天。 / 猶太贖罪日和光明節在秋天。 /  yóu tài shú zuì rì hé guāng míng jié zài qiū tiān。 

 

Study Room