Kulttuuri :: 文化 / 文化 / wén huà
 
 
Musiikki 音乐 / 音樂 /  yīn yuè 
Voisitko (Voisitteko) ehdottaa meille popkonserttia, jonne mennä ensi viikonloppuna?下周周末有什么流行音乐会值得去吗? / 下周周末有什麽流行音樂會值得去嗎? /  xià zhōu zhōu mò yǒu shén mo liú xíng yīn yuè huì zhí de qù ma? 
Haluaisin kaksi (2) konserttilippua lauantai-illaksi.我想要两张周六晚演唱会的票。 / 我想要兩張周六晚演唱會的票。 /  wǒ xiǎng yào liǎng zhāng zhōu liù wǎn yǎn chàng huì de piào。 
Konserttisali oli valtava (valtavankokoinen).这个演奏厅好大啊! / 這個演奏廳好大啊! /  zhè gè yǎn zòu tīng hǎo dà a! 
Millaisesta (Minkälaisesta) musiikista pidät?你喜欢什么类型的音乐? / 你喜歡什麽類型的音樂? /  nǐ xǐ huān shén mo lèi xíng de yīn yuè? 
Pidän musiikista.我喜欢音乐。 / 我喜歡音樂。 /  wǒ xǐ huān yīn yuè。 
Pidän country-musiikista.我喜欢乡村音乐。 / 我喜歡鄉村音樂。 /  wǒ xǐ huān xiāng cūn yīn yuè。 
Nautin klassisesta musiikista.我喜欢古典音乐。 / 我喜歡古典音樂。 /  wǒ xǐ huān gǔ diǎn yīn yuè。 
Tiedätkö tunnetun rock-bändin nimeltä…?你知道那个叫做…的流行摇滚乐队吗? / 你知道那個叫做…的流行搖滾樂隊嗎? /  nǐ zhī dào nà gè jiào zuò…de liú xíng yáo gǔn yuè duì ma? 
Pidän enemmän musikaaleista ja kabareista.我对音乐剧和歌舞表演更感兴趣。 / 我對音樂劇和歌舞表演更感興趣。 /  wǒ duì yīn yuè jù hé gē wǔ biǎo yǎn gèng gǎn xìng qù。 
Haluaisitteko jazz-festivaalin ohjelman?爵士音乐节有什么感兴趣的节目吗? / 爵士音樂節有什麽感興趣的節目嗎? /  jué shì yīn yuè jié yǒu shén mo gǎn xìng qù de jié mù ma? 
Mistä muualta voisin löytää musiikkiliikkeen?哪里还有卖唱片的啊? / 哪里還有賣唱片的啊? /  nǎ lǐ hái yǒu mài chàng piàn de a? 
Myyttekö DVD-levyjä?你有DVD吗? / 你有DVD嗎? /  nǐ yǒuDVD ma? 
Meillä on vain videokasetteja.我们只有磁带。 / 我們只有磁帶。 /  wǒ men zhī yǒu cí dài。 
Haluaisin ostaa tuon pop-CD:n (CD-levyn).我想买那张CD。 / 我想買那張CD。 /  wǒ xiǎng mǎi nà zhāngCD。 
Hän on suosituin rock-tähti Uudessa Seelannissa.这是纽西兰最红的明星。 / 這是紐西蘭最紅的明星。 /  zhè shì niǔ xī lán zuì hóng de míng xīng。 
Mitkä ovat suosikkibändejäsi (suosikkiyhtyeitäsi)?你最喜欢的哪些乐队? / 你最喜歡的哪些樂隊? /  nǐ zuì xǐ huān de nǎ xiē yuè duì? 
Hän on suosikkilaulajani.她是我最喜欢的歌手。 / 她是我最喜歡的歌手。 /  tā shì wǒ zuì xǐ huān de gē shǒu。 
Millaisesta musiikista pidät (pidätte)?你们喜欢什么类型的音乐? / 你們喜歡什麽類型的音樂? /  nǐ men xǐ huān shén mo lèi xíng de yīn yuè? 
Pidän popista ja rokista.我喜欢流行和摇滚。 / 我喜歡流行和搖滾。 /  wǒ xǐ huān liú xíng hé yáo gǔn。 
Pidätkö klassisesta musiikista?你喜欢古典音乐吗? / 你喜歡古典音樂嗎? /  nǐ xǐ huān gǔ diǎn yīn yuè ma? 
  
Elokuvat ja teatterit电影和戏院 / 電影和戲院 /  diàn yǐng hé xì yuàn 
Mennäänkö elokuviin (“leffaan”)?想看电影吗? / 想看電影嗎? /  xiǎng kàn diàn yǐng ma? 
Kerran viikossa käyn elokuvissa (menen elokuviin).每周我都去看一次电影。 / 每周我都去看一次電影。 /  měi zhōu wǒ dōu qù kàn yī cì diàn yǐng。 
Haluaisin kaksi (2) lippua tähän elokuvaan.我要两张这个电影的票。 / 我要兩張這個電影的票。 /  wǒ yào liǎng zhāng zhè gè diàn yǐng de piào。 
Olkaa ystävälliset ja sulkekaa matkapuhelimenne (kännykkänne), elokuva alkaa.电影开始了,请关掉您的手机。 / 電影開始了,請關掉您的手機。 /  diàn yǐng kāi shǐ le,qǐng guān diào nín de shǒu jī。 
Onko se alkuperäiskielinen (alkuperäisellä kielellä)?这是原声吗? / 這是原聲嗎? /  zhè shì yuán shēng ma? 
Onko elokuvassa englanninkielinen tekstitys?电影有英文字幕吗? / 電影有英文字幕嗎? /  diàn yǐng yǒu yīng wén zì mù ma? 
Elokuva on dubattu (puhuttu päälle) saksaksi.电影有德语配音。 / 電影有德語配音。 /  diàn yǐng yǒu dé yǔ pèi yīn。 
Millaisista (Minkälaisista) elokuvista (filmeistä) pidät?你喜欢什么类型的电影? / 你喜歡什麽類型的電影? /  nǐ xǐ huān shén mo lèi xíng de diàn yǐng? 
Elokuvat näytetään ruotsinkielisillä tekstityksillä.这些电影都有瑞典语字幕。 / 這些電影都有瑞典語字幕。 /  zhè xiē diàn yǐng dōu yǒu ruì diǎn yǔ zì mù。 
Lasten elokuvat on dubattu (puhuttu päälle) paikallisella kielellä.儿童影片都以当地语言配了音。 / 兒童影片都以當地語言配了音。 /  ér tóng yǐng piàn dōu yǐ dāng dì yǔ yán pèi le yīn。 
Mikä on suosikkielokuvasi?你最喜欢哪一部电影? / 你最喜歡哪一部電影? /  nǐ zuì xǐ huān nǎ yī bù diàn yǐng? 
Näitkö (Näittekö) komedian TV:stä eilen illalla?昨晚你看了电视上播的喜剧了吗? / 昨晚你看了電視上播的喜劇了嗎? /  zuó wǎn nǐ kàn le diàn shì shàng bō de xǐ jù le ma? 
Kuka on mielestäsi paras näyttelijä? Kuka on suosikkinäyttelijäsi?你最喜欢的男演员是谁? / 你最喜歡的男演員是誰? /  nǐ zuì xǐ huān de nán yǎn yuán shì shéi? 
Hän on mielestäni paras näyttelijä. Hän on mielinäyttelijäni.她是我最喜欢的女演员。 / 她是我最喜歡的女演員。 /  tā shì wǒ zuì xǐ huān de nǚ yǎn yuán。 
  
Ooppera ja baletti歌剧与芭蕾 / 歌劇與芭蕾 /  gē jù yǔ bā lěi 
Mitä balettia suosittelet?你推荐哪一部芭蕾? / 你推薦哪一部芭蕾? /  nǐ tuī jiàn nǎ yī bù bā lěi? 
Oletko ollut Sydneyn oopperatalossa?你在悉尼歌剧院看过演出吗? / 你在悉尼歌劇院看過演出嗎? /  nǐ zài xī ní gē jù yuàn kàn guò yǎn chū ma? 
  
Kuvataide美术 / 美術 /  měi shù 
Voitteko suositella meille hyvää taidegalleriaa?你能推荐一个好的美术馆吗? / 你能推薦一個好的美術館嗎? /  nǐ néng tuī jiàn yī gè hǎo de měi shù guǎn ma? 
Kuka on maalannut tämän maalauksen (kuvan)?这副画的作者是谁? / 這副畫的作者是誰? /  zhè fù huà de zuò zhě shì shéi? 
  
Kirjallisuus文学 / 文學 /  wén xué 
Hän on runoilija.他是一名诗人。 / 他是一名詩人。 /  tā shì yī míng shī rén。 
Hän on kirjailija.他是一位作家。 / 他是一位作家。 /  tā shì yī wèi zuò jiā。 

 

Study Room